เขียนบำบัดผู้ต้องขังเรือนจำ เดือนที่ 2 / 2566

 

ห้องเรียนเดือนที่ 2 ในโครงการ “พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเขียนบำบัด กลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงในเรือนจำสมุทรปราการ” เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
.
เดือนนี้เราได้ทบทวนประโยชน์จากการใช้บันทึกในช่วงระหว่างเดือนที่ไม่ได้อบรม รวมทั้งข้อดีของการเขียนบันทึกที่การพูดไม่มีหรือมีน้อยกว่า การเขียนอย่างไรให้สัมผัสหัวใจตนเองและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลังจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา และการก้าวข้ามจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง
.
โจทย์ในการฝึกเขียนเล่าเรื่องในเดือนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขและช่วงเวลาวัยเด็ก พร้อมทั้งได้เรียนรู้ความเหมือนความต่างในที่มาชีวิตของเพื่อนร่วมเรียนผ่านกิจกรรมข้ามเส้น ผู้เรียนหลายคนเริ่มเขียนมากขึ้นในครั้งนี้ และร้องไห้เมื่อนึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวและความทุกข์ในวัยเด็ก
.
โครงการของเราเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ทางเราได้ทำกับกลุ่มผู้ต้องขังแดนหญิงเป็นเวลากว่าหนึ่งปี เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาในกลุ่มผู้ต้องขังใหม่ที่กว้างขึ้น ใช้การเขียนบันทึกบนพื้นฐานการเขียนบำบัดเป็นเพื่อนช่วยบ่มเพาะปัญญา ทัศนคติ และมุมมองที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งในช่วงต้องขังและพ้นโทษ
.
เป็นการส่งเสริมธรรมะในแนวทางของธรรมวรรณศิลป์และกิจกรรมทางจิตตปัญญา โดยไม่ได้ใช้การฟังเทศน์หรือการบรรยายเป็นจุดสำคัญ
.
กิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีทั้งหมด 9 เดือน รวม 12 วัน มาร่วมติดตามการเดินทางของโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม ทางเพจ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ และเว็บไซต์ของเรา
.
สนใจเข้าร่วมอบรม #เขียนเปลี่ยนชีวิต #รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ #ห้องเรียน #พลังแห่งจิต
www.dhammaliterary.org/open-course/