เปิดรับสมัคร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบแรกของปี 2565

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจการปฏิบัติธรรมผ่านศิลปะการเขียนและลมหายใจ ในชุดอบรมหัวข้อ “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” Practice Of Meditation Writing หรือ #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เรียนวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 , 25 – 26 มิถุนายน และ 2 – 3 , 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom

???? เนื้อหา 4 วันแรกคือเนื้อหาขั้น “พื้นฐาน เขียนภาวนา”
???? เนื้อหา 6 วันถัดมาคือขั้น “ปฏิบัติ เขียนภาวนา”

สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นพื้นฐาน 4 วัน หรือตลอดทั้งหลักสูตร 10 วัน ศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้ว หรือเคยเรียนจบตลอดหลักสูตร สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นปฏิบัติ 6 วันได้

* ค่าลงทะเบียน / ค่าวิทยากร ตามบริจาค *

ทางโครงการจะนำค่าลงทะเบียนที่ได้รับมาเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไปได้ ทั้งในส่วนของกิจกรรม เขียนภาวนา และโครงการเพื่อการกุศลอื่นของสถาบันฯ อาทิ โครงการปัญญ์ สเปซ ดังนั้นแล้ว ค่าลงทะเบียนนี้จึงไม่ได้เป็นการรับผิดชอบการอบรมในรอบที่ตนเองเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเราและการอบรมรอบต่อไป

* เนื้อหาและการฝึกฝนในคอร์ส 10 วัน มีดังนี้ *

✅ เริ่มใหม่พื้นฐาน
✅ สติปัฏฐาน 4
✅ ปริศนาธรรม
✅ เขียนภาวนา เข้มข้น
✅ พิจารณา กิเลสละเอียด
✅ การละวางอัตตา
✅ กลไกต่างๆ ของจิตใจ

* เกี่ยวกับ เขียนภาวนา *

เขียนภาวนา คือ ศิลปะการเขียนในลมหายใจออก ซึ่งมีจุดหมายในการขัดเกลากิเลสตัณหา บนหลักสติปัฏฐาน และ อริยมรรค เพื่อส่งเสริมอาณาปานสติ การเจริญสติ และการปฏิบัติธรรม ทั้งผู้มีประสบการณ์จนถึงผู้เริ่มต้นใหม่

การเขียนลักษณะนี้ไม่ใช่การสร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนหรือพื้นฐานในการภาวนามาก่อน เป็นการเขียนบันทึกเพื่ออยู่กับตนเอง จรดปากกาเพื่อกำกับความคิดและจิตใจ เป็นเครื่องมือในการภาวนาที่ชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างลุ่มลึกหลากหลายด้านที่เหมาะสมทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม

* เวลาในการอบรม *

การอบรมทั้ง 10 วัน ผู้เรียนต้องเข้าร่วมครบ 3 ช่วงดังนี้
ช่วงที่หนึ่ง : 9.00 – 10.30 น. , ช่วงที่สอง : 12.30 – 14.00 น. และช่วงที่สาม : 15.30 – 17.00 น.
เรียนผ่านโปรแกรม Zoom และกลุ่มไลน์ โดยระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์จะมีการบ้าน / การฝึกเพิ่มเติม

✅ กรอกใบสมัคร
https://forms.gle/ML6Jgcrkp764dh7a6

???? เว็บไซต์รายละเอียด
https://punnspace.com/p/practice-meditationwriting