รวมบทเรียน “เขียนภาวนา”

รวมบทเรียนจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

ในหัวข้อ “เขียนภาวนา” : เขียนกำกับใจ 

โดยผู้เรียนของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

อ่านรายละเอียดหลักสูตร  ได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/meditation-writing/