เปิดรับสมัคร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 50

 

รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น ! เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 50

Transformative Writing คือการอบรมการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาชีวิตในด้านการรู้เท่าทันตน การเยียวยา การปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการริเริ่มสร้างสรรค์

เรียนออนไลน์ผ่านระบบเว็บไซต์ 2 สไตล์ในรูปแบบเฉพาะของเราไม่เหมือนที่อื่น
วันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2565 (ห้าสัปดาห์)

 

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ด้านให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเอง สูงสุด 2 เนื้อหาต่อการเรียน 1 รอบ ดังนี้

???? เขียนค้นตน : กระบวนการเขียนเพื่อการรู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ
???? เขียนเยียวยา : ศิลปะการเขียนบำบัดเพื่อบรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุข
???? เขียนข้ามขอบ : ฝึกสมองเปลี่ยนวิธีคิดและก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัยด้วยการเขียนเชิงจิตวิทยา
???? เด็กน้อยภายใน : กระบวนการเขียนบันทึกเพื่อโอบกอดเด็กน้อยภายและตัวตนพ่อแม่ภายใน

 

วิธีการเรียนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 : อิสระเสรี ( New ! ) ไม่ต้องส่งการบ้านให้ครูตรวจ เข้าถึงกิจกรรมได้ทีละจำกัด ต้องกรอกข้อมูลทบทวนการปฏิบัติเพื่อปลดล็อกเพิ่ม สามารถสอบถามครูให้ช่วยเหลือได้ แต่จะไม่ตรวจลงลึก
✅ การเรียนรูปแบบที่ 1 มีค่าลงทะเบียน 1,900 บาท ( เฉลี่ยวันละ 54 บาท ! )

รูปแบบที่ 2 : มีครูกำกับ ( Original ) มีครูวิเคราะห์ สะท้อนตน และถามให้ทบทวนเพิ่มเติม เข้าถึงกิจกรรมหลายหัวข้อในคราวเดียว แต่จำเป็นต้องให้ครูตรวจก่อนทำต่อ เหมือนการเรียนตัวต่อตัว
✅ การเรียนรูปแบบที่ 2 มีค่าลงทะเบียน 2,900 บาท ( เฉลี่ยวันละ 83 บาท ! )

*** เลือกผ่อนชำระได้ ทีละกึ่งหนึ่ง งวดสุดท้ายไม่เกินสัปดาห์ที่ 4 ของการอบรม เมื่อยืนยันการเข้าเรียนแล้วไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิก มิว่าด้วยกรณีใดๆ
*** หากเข้าเรียนซ้ำเพื่อต่อยอด ค่าลงทะเบียนลด 50%

 

รับจำนวนจำกัดต่อรุ่นที่ประมาณ 20 คนเท่านั้น

กรอกใบสมัครได้เลย ในเว็บไซต์ https://forms.gle/TM9iZXkqxpPz8oNw9

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit/

 

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เป็นการอบรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยและมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วมากมายในหลายสาขาอาชีพ เปิดเรียนในระบบกึ่งออนไลน์ครั้งแรก เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยก่อนหน้าเคยเปิดสอนรูปแบบค่ายมาก่อนในปี พ.ศ. 2555

การอบรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะกำหนดชุดเนื้อหาตายตัวในรอบนั้นๆ เช่น เขียนค้นตน , เขียนเยียวยา… โดยหมุนเวียนจัดเนื้อหาละ 1 – 2 รอบต่อปี ก่อนจะเปลี่ยนมาให้เลือกอิสระในรุ่นที่ 50

รายได้จากการอบรมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์

 


 

“รู้สึกว่าได้เยียวยาและปลดล็อกความหนักอึ้งที่แบกรับในช่วงปีที่ผ่านมาได้ดี ปัญหาทางความรู้สึกที่มัวๆ เป็นก้อนหนักๆ เหมือนด้ายที่ขยุ้มพันกันไปมา ได้ถูกสางลง จากการเขียน ประทับใจที่ครูมีความตั้งใจและใส่ใจในการอ่านการบ้าน และตอบอีเมลล์พร้อมรายละเอียดการสะท้อนกลับ ที่ทำให้ตัวเองเห็นตัวเองชัดีขึ้น และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเรียน”

???? คุณมายลี่ , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 49 (เนื้อหา เขียนเยียวยา)

 

“ชอบมากค่ะ มันเป็นโอกาสได้ทบทวนบางอย่างในตัวตนเรา รู้สถานการณ์ตัวเองว่ากำลังเพ่งเรื่องอะไร สุขจากอะไร ทุกข์จากอะไร และได้รับคำแนะนำว่าสิ่งนี้ดีแล้ว สิ่งนั้นให้ค้นหาต่อจนพบ เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ๆ ค่ะ ได้มุมมองการหลุดจากสิ่งที่เรายึด สิ่งที่เราคิด ได้ปล่อยวาง ได้รู้จักตัวเองจริง ๆ ในบางมุม ที่เราคิดว่าไม่ใช่ แต่จริง ๆ มันใช่ค่ะ ได้รู้ว่าตัวเองลืม หรือขาดหายอะไรไป และชอบอะไร เช่นชอบการมีเพื่อน การสนุกสนาน ทำให้กลับไปหาเพื่อนเพิ่มขึ้น โทรไปคุยกับเพื่อน ถามสุขทุกข์เพื่อน ได้เยียวยาจิตใจตนเองด้วยค่ะ

ได้ข้ามพ้นบางสิ่งที่เราเคยติดอยู่ โดยฝึกมุมมองบางอย่างตามที่ครูแนะนำ หรือบางทีสิ่งนั้นคือข้ามขอบแล้ว แต่เราไม่รู้ เมื่อครูบอกจึงทำให้มั่นใจมากขึ้น ว่ามาถูกทาง และจดจำไว้ว่าแบบนี้คือการข้ามขอบ หลังจากบันทึกหลาย ๆ หัวข้อ เมื่อมาอ่านทบทวนในสมุด ได้ข้อคิดบางอย่าง ได้เห็นรูปแบบชีวิต สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เรารู้สึกว่าเผชิญ ได้เห็นปัญหาบางปัญหาในมุมที่เราถอยออกมา เพราะมันคือบันทึกที่ผ่านมาแล้ว ได้มานั่งอ่านใหม่ และตกผลึกได้ว่าสิ่งที่ควรปล่อย หรือสิ่งใดที่ดีแล้วควรรักษาไว้ สิ่งใดที่ต้องสังเกตต่อไปค่ะ”

 

???? คุณวีรมลล์ , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48 (เนื้อหา เขียนข้ามขอบ)

 

 


 

เมื่อสมัครเต็มจำนวนแล้วจะปิดรับในทันที !

กรอกใบสมัครได้เลย ในเว็บไซต์ https://forms.gle/TM9iZXkqxpPz8oNw9

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit/