อ่าน เขียน เรียนรู้ และทำบุญด้วยกัน – ชุดอีบุ๊คกึ่งคอร์สออนไลน์

 

เขียนพิชิตความสำเร็จ &
เขียนรักษาใจ

 

ชุดรวมอีบุ๊คกึ่งคอร์สออนไลน์ สอนการเขียนเพื่อดูแลจิตใจตนเอง และการปลุกเร้าพลังบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ในวาระครบรอบ 4 ปี โครงการ PunnSpace เราขอลดเหลือ 321 บาท จากราคาเต็ม 412 บาท โดยจะนำ 100 บาทจากทุกการจำหน่าย บริจาคสมทบทุนจัดค่ายการเรียนรู้แก่สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม , โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา และโรงเรียนพระปริยัติศาสนาพิพัฒน์วัดเมืองราม

 

อ่านรายละเอียดได้ที่
https://punnspace.com/p/4yearbundle

 

มาร่วมกันอ่าน เขียน เรียนรู้ และทำบุญด้วยกัน ????
เฉพาะช่วงวันที่ 9 กันยายน ถึง 20 ตุลาคมนี้ เท่านั้น