สรุปบทเรียน การอบรม “เด็กน้อยภายใน” 2560 (1)

      ” เหมือนกับเราได้กลับไปคุยกับเพื่อนเก่าที่อยู่กับเรามาเนิ่นนาน จนเราเกือบจะหลงลืมไป ได้มีโอกาสกลับพูดคุยทำความเข้าใจกัน ทำให้ชัดเจนขึ้น ตกลงกัน และสัญญากันในบางประเด็น ทำให้เราอยากทำงานด้านในกับเด็กน้อยภายในของเราต่อไปและลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้เราได้กลับไปคุย ไปค้น ไปใส่ใจกับชีวิตที่ผ่านมา ทำให้เข้าใจที่มาที่ไปของชีวิตปัจจุบัน รู้จุดดี จุดด้อยของตัวเอง เริ่มเห็นเส้นทางชีวิตชัดขึ้น . ” เมื่อเราเห็นและเข้าใจตนเองมากขึ้น ก็ทำให้สามารถเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น กำกับอยากแก้ไขคนอื่นน้อยลง กลับหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น” . คุณอุไรศรี (หมู) อาชีพ รับจ้าง . . ” รู้สึกประหลาดใจในกระบวนการ เช่น เขียนสลับมือคุยกัน เหมือนมี 2 คน คือผู้มีปัญหาและผู้แก้ปัญหาอยู่ในคนๆเดียว และที่บันทึกหัวข้อต่างๆสามารถดึงอารมณ์ที่ฝังลึกออกมา เหมือนขุดมาชันสูตรกันอีกสักครั้ง รู้สึกสาหัส และไม่อยากทำต่อก็มี แต่เมื่อบอกตัวเองว่าให้ตั้งใจเรียน ตั้งใจรู้แล้วก็ต้องไม่ละหน้าที่ ที่สุดก็ผ่อนและผ่านไปด้วยดี . ” บางหัวข้อเปลี่ยนเป็นอารมณ์ฉับพลันได้ กับ หัวข้อ เพิ่มสีสัน รู้สึกขอบพระคุณ ในความเมตตา ของครู… Continue reading สรุปบทเรียน การอบรม “เด็กน้อยภายใน” 2560 (1)