จบการอบรม เขียนภาวนา รุ่นที่ 14

  จบการอบรมลงแล้วสำหรับหลักสูตร “เขียนภาวนา” ประจำปีนี้ ในรุ่นที่ 14 ซึ่งเรียนออนไลน์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ 22 กรกฏาคม ถึง 27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นเวลา 10 วันทาง Zoom โดยเรียนการฝึกขัดเกลาจิตอย่างเข้มข้น ผ่านการภาวนาและใคร่ครวญธรรม สังเกตกิเลสตั้งแต่เรื่องความอยาก ความยึดติด จนถึงอัตตาตัวตน   ข้อความบางส่วนจากบันทึกและการสรุปบทเรียนของนักเรียนรุ่นนี้   “อยู่ให้เป็น เย็นให้ได้ ในโลกนี้ จิตไม่มี ปรุงแต่งไป ตามสังขาร สุขจริงหนอ สุขยิ่ง ในดงกาม สุขในความ เป็นโลก ของตัวเรา”   “ฉันรู้ว่าฉันยังต้องปรับปรุงตัวเองอีกเยอะ ฉันติดกับความเป็นตัวตนของฉันมากเกินไป ฉันรู้ว่าอดีตมันย้อนกลับมาไม่ได้ ฉันติดกับการคิดถึงอดีตมากจนเกินไป จนทำให้ชีวิตปัจจุบันมีผลกระทบ ฉันรู้ว่าเหตุผลและสิ่งที่เกิดมันมาจากอะไร ฉันติดกับความเสียใจในสิ่งที่เกิดจากเหตุผลนั้น ฉันรู้ถึงความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมมองนามธรรม ฉันติดกับความเสียใจในการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของนามธรรมนั้น”   “ลมหายใจออก ฉันเขียน หยุดเมื่อหายใจเข้า เว้นจากการคิด ฉันหยุดเพื่อดึงสติ เว้นวรรคไม่กังวล… Continue reading จบการอบรม เขียนภาวนา รุ่นที่ 14

ถอดบทเรียนในช่วงท้ายขั้นพื้นฐาน เขียนภาวนา รุ่นที่ 14

  เขียนภาวนา รุ่นที่ 14 ได้ผ่านสี่วันแรกของขั้นพื้นฐานแล้ว เหลืออีก 3 สัปดาห์สำหรับการฝึกขั้นปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้น ขออนุโมทนาในบุญกุศลและผลจากการฝึกตนเองจากการภาวนาของผู้เรียนทุกท่าน 🙏 รวมถอดบทเรียนในช่วงท้ายขั้นพื้นฐาน… 📒 บทเรียนสำคัญที่ได้รับ : ต้องพัฒนาพละ 5 ในวิริยะ ศรัทธา สมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญา, น้อย แต่ มาก, เขียนน้อยแต่ลายมือสวยขึ้น คิดน้อยลง เขียนมากขึ้น, ได้รู้หลักธรรมมากขึ้น ได้แนวทางที่เป็นแก่น รู้เทคนิคการฝึกสติ, ได้ใช้ประโยชน์จากการเขียนมาในการฝึกสติ, รู้จักหยุด ดึงใจกลับบ้าน ส่องใจทุกทาง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง, มรรคมีองค์ 8 ต้องสอดคล้องกับไตรลักษณ์ การคิดอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การอดทนเผชิญกับความจริงทำให้รู้ว่าไม่ได้ทุกข์อย่างที่คิด, ปักใจ ขัดใจ จูงใจ, มองเห็นว่าการคิดล่วงหน้าว่ายากเป็นอุปสรรค, การภาวนาเหมือนการทดลองลงมือทำและสังเกตผลลัพธ์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดกำลังใจ, การฝึกฝนต้องมีครูที่เข้าใจและสามารถอธิบาย, ได้ฝึกการทำซ้ำ เห็นนิวรณ์ที่เคยเกิดขึ้น ยอมรับและปล่อยวาง, ทำให้เห็นว่าการเขียนโดยที่อยู่กับปัจจุบันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าตอนที่อยาก เห็นสิ่งที่ปัญญาบอกตอนนั้นจริงๆ โดยไม่ต้องพยายามปรุงแต่ง… Continue reading ถอดบทเรียนในช่วงท้ายขั้นพื้นฐาน เขียนภาวนา รุ่นที่ 14

กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง รู้สึกอย่างไร ?

  ขอบคุณศิษย์เก่า เขียนภาวนา ทั้ง 24 ท่านที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา” สำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ยังไม่เคยผ่านการอบรม เขียนภาวนา จะเปิดรอบใหม่ในปี 2566 * ภาพจากการปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยบางส่วน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565   การแลกเปลี่ยนจากคำถาม “กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง รู้สึกอย่างไร ?”   การได้กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง ทำให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเอง. ทบทวนทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีสติกับชีวิตมากขึ้น และมองเห็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปได้ชัดเจนขึ้น ละเอียดขึ้น ขอบคุณครูโอเล่ที่เปิดโอกาสให้เราได้กลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ รู้สึกเบา สบาย ขึ้น ความพยายาม ความรู้สึกอยากเขียนลดลง เห็นการเขียน เป็นเครื่องมือการฝึกเห็นการทำงานของจิตให้ชัดเจนขึ้นค่ะ มดเริ่มเขียนภาวนาอย่างต่อเนื่องเท่าที่ทำได้ตั้งแต่จบคอร์สเบื้องต้น จนวันนี้ถึงวันที่ 67 เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการมองเห็นตนเองชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอารมณ์ ความคิดได้ไวขึ้น ได้คำตอบให้กับตัวเองในหลายไปเรื่อง การได้กลับมาเขียนภาวนาร่วมกับเพื่อนๆ และครูโอเล่ห์อีกครั้ง รู้สึกยินดีมากค่ะ ที่จะเป็นส่วนนึงในงานวิจัย ที่จะสามารถสร้างเครื่องมือในการช่วยดูแลจิตใจตนเองให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการได้อีกทางนึง ☺️ เขียนภาวนาไปแล้ว 4 ครั้ง… Continue reading กลับมาเขียนภาวนาอีกครั้ง รู้สึกอย่างไร ?

ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบกลางปี 2565

  ขออนุโมทนากับกุศลจากการภาวนาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบกลางปี 2565 ในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (เสาร์อาทิตย์ รวม 5 สัปดาห์ทาง Zoom) มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 14 ท่าน ตามรายนามดังนี้ กัญญา ปลื้ม วาสนา เจี๊ยบ กัณทิมา อ้อย สุภัทรา ฝน ศิริพร เอ๋ รัตติพร มด ภาคภูมิ เบส ปิยมาภรณ์ จุ๊บ กนกนุช นุช รวิวรรณ แนน เนติกา ป้อม กนกวรรณ หมี จิตชนก ขลุ่ย กนกรัตน์ Ink   จากการฝึกที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เป็น การเปลี่ยนแปลงของตนเอง – ทำให้รู้ว่ายึดติดอะไร ต้องปล่อยวางอะไร เป็นความตระหนักที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน –… Continue reading ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบกลางปี 2565

ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

  ขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรม #เขียนภาวนา รุ่นที่ 13 ในส่วนภาค “พื้นฐาน เขียนภาวนา” ทั้ง 17 คน ในวันที่ 11 – 12 และ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงอบรมต่อในส่วนภาค “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” อีกสามสัปดาห์ต่อจากนี้   [ บทเรียนและสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสี่วัน ] ✍️ การไม่คิดก่อนเขียน ทำให้คิดน้อยลง ไม่ฟุ้งซ่าน ✍️ ไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบ จะทำให้อยู่ในกรอบเกินไป ลองปล่อยใจให้คำตอบออกมาเอง ✍️ เรียนรู้การภาวนาและการเจริญสติผ่านการเขียน ✍️ เห็นคุณค่าของลมหายใจ ✍️ ทำให้เห็นต้นตอของความทุกข์ คือความคิดความฟุ้งซ่าน และนิวรณ์ ✍️ เขียนสะท้อนตัวเอง เห็นการใช้ชีวิตที่ผ่านมา ✍️ เห็นความตั้งใจออกจากพื้นที่ปลอดภัย ✍️ เห็นความอยากและความยึดติดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นผลต่อกายใจ… Continue reading ผู้เข้าร่วมการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่นที่ 13

ผลการฝึกปฏิบัติของผู้จบการอบรม เขียนภาวนา สามรุ่นล่าสุด

  “สิ้นลมหายใจ สิ้นไร้ชีวิต แต่ถ้ามีชีวิต แบบขาดสติ จะมีประโยชน์อันใด รู้ลมหายใจเข้า จึงรู้ลมหายใจออก เขียนเพื่อหยุด หยุดเพื่อเขียน ไม่อาจปราศจากกันและกัน เขียนตามลม ใช่เขียนตามใจ เขียนตามหัวใจ ใช่เขียนตามความคิด เขียนเพื่อภาวนา ใช่เขียนเพื่ออัตตา” – คุณอี๊ด , คอร์ส ปฏิบัติ เขียนภาวนา รอบกลางปี 2564   สมัครเข้าร่วม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” https://www.dhammaliterary.org/meditation-writing/   ผลการฝึกปฏิบัติของผู้จบหลักสูตร เขียนภาวนา สามรุ่นล่าสุด   สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบปลายปี 2564 ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง สำรวมระวังกาย วาจา และใจตนเองมากขึ้น ปล่อยวางจากการยึดติด ปฏิบัติฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจนจบการอบรม รู้สึกว่าใจได้พักเพราะการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีมากขึ้น มีสติมากกว่าเดิม เท่าทันความคิดและความรู้สึก จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากขึ้น ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้หลักอานาปนสติตามดูลมหายใจได้ เข้าใจหลักธรรมและศัพท์บาลีมากขึ้น ตามดูตามเห็นกิเลส และกุศลต่างๆ… Continue reading ผลการฝึกปฏิบัติของผู้จบการอบรม เขียนภาวนา สามรุ่นล่าสุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 1-65

  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รอบที่ 1/2565 (รุ่นที่ 12) เมื่อวันที่ 8 – 9 และ 15 – 16 มีนาคม 2565 รวมสี่วัน เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   หลักสูตรชุด เขียนภาวนา https://www.dhammaliterary.org/meditation-writing/   – ฝึกฝนสมาธิที่ดีขึ้น – สื่อสารกับตัวเอง บำบัดเยียวยาใจ – ทบทวนตัวเอง เป็นกระจกสะท้อน – เครื่องมือในการปฏิบัติ : วาด เขียนไม่หยุดปากกา – ศึกษาหลักธรรมพุทธศาสนา , เห็นข้อที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ปฏิบัติง่ายขึ้น – ชนะความทรมาณ อดทนต่อความเนิบช้า – เรียนการเขียนภาวนาที่แปลกใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ – ความรู้ใหม่ๆ เช่น เรื่องอัตตา การทำสมาธิ และแชร์มุมมองกับเพื่อน… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 1-65

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 3/64

  ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” จากการสอบถามผู้เรียน รอบล่าสุดปีที่แล้ว (รุ่นที่ 10) #เขียนภาวนา #คอร์สเรียนออนไลน์ #ปฏิบัติธรรม   ✏️ เพียรกำหนดลมหายใจยาวขึ้นต่อเนื่อง ✏️ เอาชนะความเบื่อ ✏️ กล้าและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ✏️ จดจ่อกับลมหายใจ จังหวะการเขียน ✏️ จิตใจตั้งมั่นขึ้น ปล่อยวาง ✏️ รู้สึกเป็นอิสระ ✏️ รู้ตัวบ่อยขึ้น มีสติตอนที่เผลอ ✏️ เห็นความคิด อารมณ์ กับ อคติ ✏️ เห็นภายนอกที่เข้ามากระทบ ✏️ เชื่อมั่นในการเขียน ศรัทธาในตัวเอง ✏️ เชื่อมั่นว่าจะทำได้สำเร็จ ✏️ ยอมรับ เปิดใจ และวางใจ ✏️ ศรัทธาในธรรมะ พระพุทธเจ้า ฯ ✏️ เข้าใจธรรมะ เห็นไตรลักษณ์ ✏️ เกิดปัญญาจากการลงมือทำ ✏️… Continue reading ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 3/64

ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564

  ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564 เดือนธันวาคม – มกราคม 2565 รวม 5 สัปดาห์ https://punnspace.com/p/practice-meditationwriting   ผู้สำเร็จการอบรม 12 ท่าน ได้บอกเล่าว่า มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนี้   สำรวมระวังกาย วาจา และใจตนเองมากขึ้น ปล่อยวางจากการยึดติด ปฏิบัติฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจนจบการอบรม รู้สึกว่าใจได้พักเพราะการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีมากขึ้น มีสติมากกว่าเดิม เท่าทันความคิดและความรู้สึก จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากขึ้น ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้หลักอานาปนสติตามดูลมหายใจได้ เข้าใจหลักธรรมและศัพท์บาลีมากขึ้น ตามดูตามเห็นกิเลส และกุศลต่างๆ เช่น อัตตา ความอยาก ความยึดติด ฯ ได้ชัดขึ้นและบ่อยขึ้นด้วยการยอมรับ ไม่ต่อต้าน มีเครื่องมือเสริมในการฝึกเจริญสติด้วยการเขียนเพิ่มเติมจากการฝึกปฏิบัติในรูปแบบ เมื่อเจอสถานการณ์ไม่คาดคิด มีสติ ไม่ตระหนกทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี จากการมีสติ ตลอดการเรียนรู้ 10 วันที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ซึมซับเข้ามาในตัวเองได้อย่างอัศจรรย์ นิ่งมากขึ้น รับมือกับความคิดกังวลไปล่วงหน้า ได้ดีขึ้น… Continue reading ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” รอบที่ 2/2564

คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 4

  คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน คอร์ส “ปฏิบัติ #เขียนภาวนา” พฤษภาคม 2564 (4) สิ่งที่ได้รับจากการฝึกเขียนภาวนา…   “โลดแล่น กระโจน ยึดเกาะ บีบคั้น หลง ส่งไป ลืมลม ลมเข้า ลมออก จังหวะชีวิต ดึงกลับ ความจริง ปัจจุบัน อย่างอื่น จบลง ผ่านมา แฉลบไป ไม่ฝัง เข้าใน เห็นฝืน เห็นขัด เห็นร้อน เห็นอยาก เห็นหลง เห็นเร็ว ไม่ฝัง เข้าใน อาการ จบลง ผ่านมา แฉลบไป อยู่ได้ ความจริง เป็นกลาง ไม่ใช่เรา เป็นแค่ สมมติ ละคร แต่ยังไม่จบ วางเราที่ดูละคร “Breath out = ครู (ติดตัวปัจจุบัน)”… Continue reading คัดบางถ้อยคำจากบันทึกและสรุปบทเรียน ปฏิบัติ เขียนภาวนา 4