เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

  เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?   “กิจกรรมทำให้ฉันค้นพบว่า ตนเองมีคำตอบในทุกๆเรื่องอยู่ภายในของตัวเราอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปพูดคุย สอบถาม และเสาะหาสิ่งเหล่านั้นจากภายในของเรา และยังทำให้ ฉันได้ค้นพบตนเองในบางมุมที่ตกหล่น หรือขาดหายไป ฉันได้กลับไปเชื่อมโยงตนเองในแง่มุมที่ดีงามเหล่านั้นอีกครั้ง มันทำให้ฉันเกิดกำลังใจที่ดีอย่างมากที่จะกลับมาใช้ชีวิตด้วยความสุข และสิ่งดีๆที่ได้รับนี้ ยังคงอยู่ ไม่ได้รู้สึกแค่ตอนที่อยู่ในคลาส นี่หลายๆวันผ่านไป ฉันก็ยังรู้สึกดีเช่นเดิม คงเป็นเพราะฉันได้เรียนรู้จากครูถึงกระบาวนการ และเครื่องมือที่ดีที่ฉันจะสามารถนำพาตนเองกลับมารับพลังที่ดีจากภายในของตนได้อย่างตลอดไป” ???? คุณจุฑามาส , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 46   “ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง” ???? คุณภรณี , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 45   แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง… Continue reading เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

    “รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักสถาบันฯและได้เรียนคอร์สนี้ เห็นถึงความตั้งใจ การวางแผนกิจกรรมการเรียน ที่ละเอียดเป็นประโยชน์มาก ทุกกิจกรรมล้วนส่งเสริมให้เรารู้จัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าตนเอง อีกทั้งสร้างแรงผลักดันผ่านเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์รวมหลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน ประกอบกับคำแนะอย่างตรงไปตรงมาของครู ก็ช่วยชี้ทางสว่างและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ได้อย่างมาก ส่วนตัวรู้สึกเห็นประโยชน์และสนุกขณะทำกิจกรรมมาก จนเกิดฉันทะทำให้มีวินัยส่งการบ้านอยู่เรื่อยๆ เมื่อได้ฝึกฝนและทำกิจกรรมตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา (ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม) ทำให้กระบวนการคิดเราเริ่มซึมซับ ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เห็นว่าขอบหรืออุปสรรคไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เป็นเหมือนของขวัญที่ท้าทายให้เราดึงความสามารถและคุณค่าของเราออกมาเพื่อแกะของขวัญนั้นให้ได้ . “ได้เรียนรู้การข้ามขอบที่ชื่อดูเหมือนยาก ตอนแรกเข้าใจว่าต้องกระโดดไปให้ไกล ไปให้สุดแรงนั้น แต่พอได้เรียนก็เข้าใจว่าความจริงไม่ใช่แค่แบบนั้น การข้ามขอบมีหลายวิธี ตั้งแต่ยกขาก้าวข้ามช้าๆเหมือนเดินปกติก็ได้ กระโดดเหยาะๆก็ได้ หรือแม้กระทั่งเปิดพื้นที่ที่มีขอบนั้นให้ขยายออกไปก็ได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ยกตัวอย่างเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักขอบ จุดหวั่นไหว ช่วงเวลานาทีทองที่จะจัดการอารมณ์ ความรู้สึก การกระทำเดิมนั้นๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปหาผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นคือการข้ามขอบ . “ก่อนเรียนก็คิดว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นขอบหรือที่ต้องก้าวข้ามมากนัก เพราะชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป กินอิ่มนอนหลับดี ทีนี้พอได้มาเรียนทำให้เราได้ใส่ใจ มองเข้าหาตัวเอง รู้จักตัวเองอย่างละเอียดขึ้น ก็ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราประมาททางความคิดมาก (ส่งผลต่อพฤติกรรม) เราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรคือขอบหรือต้นตอปัญหาของตนเอง ทำให้ละเลย มองข้าม หลีกหนีปัญหา… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 48

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 42

    ???????????? บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เขียนข้ามขอบ”   “ประทับใจเทคนิคการเขียนหลายๆ เทคนิค ที่ทำให้สามารถสืบค้นตัวเองได้ลึกขึ้น เช่น การวาดภาพ ก่อน และเขียนบรรยายภาพ เขียนความรู้สึก เขียนบรรยาย แล้วกลับมาเติมแต่งภาพเดิมหลังเขียนเสร็จ ประหลาดใจมาก เพราะก่อนเขียน ความรู้สึกแบบหนึ่ง ระหว่างเขียน และหลังเขียน ความรู้สึกเป็นไป และทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้น หัวข้อที่ชอบ คือ สิ่งเสพติด ชอบมากคะจากเทคนิคการเขึยน ข้อนี้ จาก สิ่งเสพติดที่ชอบ สามารถ เขึยนไปจนพบว่า สิ่งเสพติดเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราต้องการอยู่ลึกๆ ในโลกด้านใน . “จากการได้มาเขึยน 1. ทำให้เราเอาความคิดที่มีอยู่มาเรียบเรียงและเห็นภาพทั้งหมด ทั้งที่ทำให้เรามีความสุขและมีความทุกข์ เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่ามีสุขและทุกข์ เราจะเลือกมองมุมไหน 2. ทำให้เราเข้าใจอารมณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นละเอียดขึ้น อย่างอารมณ์โกรธ ซึ่ง หลังจากเขียน แล้วทำให้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธ เกิดจากเรามีความคาดหว้งและไม่ได้ตามนั้น และไม่รู้ว่าจะสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกเราอย่างไร หลังจากเขียนแล้ว ควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีมากๆๆๆๆๆๆ พอเห็นพลังงานเกิดขึ้นในกาย ว่าเริ่มร้อน หงุดหงิด… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 42

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 37

    คอร์ส “เขียนข้ามขอบ” ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ทางไกล 4 สัปดาห์ รุ่นที่ 37 ได้จบลงแล้ว มีผู้ผ่านการอบรม 36 คน รวมจำนวนส่งการบ้าน 425 ชิ้น . “รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคะ ตอนแรกที่ยังไม่อบรมคือเรามักจะมีคำถามในใจที่คิดวกไปวนมาเยอะแยะไปหมด คนรอบข้างพยายามให้กำลังใจและเชื่อมั่น ซึ่งเราก็จริงๆเข้าใจและรู้ว่าคำตอบมันคืออะไรแต่ก็ยังเหมือนมีอะไรติดอยู่ในใจก้าวข้ามไม่ได้ซะที ระหว่างอบรมได้ทำแบบฝึกหัดมันก็เหมือนการทวนสอบคำตอบ เราได้เห็นสิ่งที่เราคิดผ่านการเขียน ได้อ่านได้เจอคำพูดจากแบบฝึกหัด ให้กระโดด ให้ทะยานออกมาทำให้หลังการอบรมตอนนี้รู้สึกเหมือนมีทริคเล็กๆ ว่าวันหน้าถ้าเจอเหตุการณ์ใดๆ ก็น่าจะกระโดด และข้ามผ่านมันได้คะ . “ส่วนตอนนี้เหมือนได้ข้ามมาอีกฝั่งแล้วคะ รู้สึกได้ปลดปล่อยแต่อีกฝั่งก็มีหลายเรื่องให้ต้องปรับต้องเรียนรู้ซึ่งก็อยู่ในกำลังความสามารถที่เราเอาอยู่คะ ตอนนี้ต้องบอกกับตัวเองว่าหัดทำอะไรที่ไม่มีแผนบ้างชีวิตน่าจะสงบและมีความสุขขึ้นเยอะคะ จริงข้อคิดที่ได้มันก็คือหัวข้อในแบบฝึกหัดที่ทางอาจารย์ให้ทำมันตอบโจทย์และเปิดโลกทัศน์ในการคิดได้ดีคะว่ามันมีวิธีนี้อยู่ด้วยนะ ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องกล้วอะไรละ มีเหตุการณ์ใดไม่พึ่งประสงค์ก็กระโดดออกมา ต้องเชื่อมั่น และเราจะได้ความสงบ กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆคะ” . จิรภัทร (อี๊ด) อาชีพ พนักงานบริษัท . . “๑. ฉันประทับใจความใส่ใจและคำแนะนำของครูผู้สอนค่ะ ครูตอบemailสม่ำเสมอและให้คำแนะนำที่น่าสนใจตลอด และมีคำถามกลับมาให้เราค้นหาตัวเองต่อได้อีก ๒. หัวข้อกิจกรรมบันทึกต่างๆ ที่เป็นแบบฝึกหัดให้เราคิดและเขียนบันทึก… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 37

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 29

    รายชื่อผู้จบการอบรม “เขียนข้ามขอบ” ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 29 จำนวน 35 คน โดยมีจำนวนส่งการบ้านมากกว่า 514 บันทึก . “เป็นการอบรมที่ค่อยๆทำให้เราฟังเสียงความรู้สึกของตัวเอง ได้สัมผัสความคิดตัวเอง ได้เข้าใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น หลังอบรม ครูเอาใจใส่ ให้แนวทางที่ดี ในการแนะนำ ให้กำลังใจ รู้สึกได้พบครูที่ดีมากๆ ชี้แนะให้เรามีทางที่ดี และทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองจนก้าวข้ามขอบข้อจำกัดในตัวเราได้ ชอบหัวข้อ มองสิ่งเกินจำเป็นในชีวิตดั่งศิลปิน . “การมีขอบทำให้เราเกิดการจำกัดตัวเองในการที่จะทำอะไรสักอย่าง ถ้าเราก้าวข้ามขอบที่เป็นข้อจำกัดของเราได้ เราจะสามารถทำอะไร และมองอะไรได้กว้างออกไปมากโดยปราศจากเงื่อนไข ทุกอย่างเราเรียนรู้ได้ การมีครูที่ชี้แนะที่ดีช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองได้เร็ว การมีกำลังใจที่จะทำอะไรต่างๆ เริ่มที่ตัวเรา ถ้าเราเริ่ม เราต้องกล้าที่จะออกจากขอบตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยใจที่เปิดกว้าง” . เสาวลักษณ์ (เฟิน) อาชีพ อิสระ . . “รู้สึกประทับใจมากๆ กับการอบรม “เขียนข้ามขอบ” ในครั้งนี้ ขอบ คืออะไร แล้วเราจะข้ามได้อย่างไร เป็นความรู้สึกแรก… Continue reading รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 29

รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 22

    บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม หัวข้อ “เขียนข้ามขอบ”   ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๒ การเขียนบันทึกสร้างสรรค์เพื่อพาชีวิตก้าวข้ามขอบและความกลัวในหัวใจ อ่านรายละเอียดของหลักสูตรการอบรมได้ที่ www.dhammaliterary.org      

แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๗)

    ” ฉันได้คุยกับตัวเองมากขึ้นในแง่มุมที่ฉันคิดไม่ถึง และมีรายละเอียดหลายอย่างที่ฉันแปลกใจในตัวเอง ฉันเริ่มลงมือทำบางอย่างหลังการบันทึกที่ฉันบอกว่าฉันจะทำ ฉันแค่ลงมือทำหลังจากมีบางอย่างจุดประกาย แค่ลงมือทำ . ” ฉันเอาแต่คิดว่า ฉันจะ ฉันจะ ฉันผลัดวันประกันพรุ่ง ฉันเอาแต่มอง คิด แล้วหยุด ไปคิดเรื่องใหม่ ไม่ลงมือทำ ฉันเหมือนเดิม และอยู่ที่เดิมมานานแล้ว เพราะฉันปฏิเสธการเติบโตกับตัวเองมาตลอด . ” ฉันพบความเป็นไปได้ในความสำเร็จระหว่างบันทึก บางเรื่องสิ่งที่ฉันบันทึก แอบมีแผนขั้นตอนแนบมาให้จากการบันทึก ฉันจะเริ่มต้นให้รายละเอียด และ to do list ในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้ฉันลงมือทำ ฉันต้องเป็นนักปฏิบัติให้มาก ฉันอนุญาตให้ตัวเอง ก้าวข้ามความลังเลใจและเปิดรับสิ่งที่เหมาะสมแก่คุณค่ามาสู่ฉัน . ” ฉันละทิ้งกระดองเต่าอันเดิมของฉัน เพื่อเดินให้ไกลขึ้น เพื่อเติบโตขึ้น เพื่อบทเรียนบทใหม่ในชีวิต ” . คุณชลลดา ( อุ๋ย ) อาชีพ ที่ปรึกษา . . ” การเขียนทุกครั้งทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้มากขึ้น… Continue reading แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๗)

แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๖)

      ” ตอนเริ่มต้นบันทึกในครั้งแรกรู้สึกเกร็งในการเริ่มเขียนเพราะติดอยู่กับความคิดว่าต้องเขียนดีๆแต่ก็พยายามอ่านคำอธิบายที่ครูแนะนำไว้จึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้้น เมื่อบันทึกไปในแต่ละหัวข้อจะรู้สึกประหลาดใจนิดหน่อย คือไม่นึกว่าการเขียนบันทึกตามโจทย์ที่ให้จะทำให้เกิดมุมมองที่ไม่เคยคิดมาก่อนและทำให้สบายใจและมีความหวังมากขึ้น และรู้สึกดีใจที่ครูได้สะท้อนกลับหรือแนะนำมา . ” ขอบที่พบคือ ความกลัว ความไม่มั่นใจและการคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ การก้าวข้ามที่เกิดขึ้นเกิดจากการค้นพบความสามารถของตัวเองที่เราไม่เคยมองและเราต้องหมั่นให้กำลังใจตัวเอง เมื่อเจอปัญหาจะใช้วิธีการเขียนบันทึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นความคิดของตัวเองได้อย่างดี เพราะเมื่อเราได้ทบทวนและทำความเข้าใจในความคิดของตัวเองแล้ว ทำให้เรามองเห็นทางออก มีความหวังและสบายใจขึ้น ” . คุณปิยนุช ( หน่อย ) อาชีพ ครู . . ” ในคลาส ได้เรียนรู้ การเขียนแบบต่างๆ ที่แตกต่างจากที่เราเคยเขียน เป็นการเขียนจาก “ข้างใน” ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สนุกสนานกับการถอดบทเรียนมาเป็นเพลง คลาส ออนไลน์ ได้ฝึก เขียน และออกมาจากความรู้สึก ตระหนักรู้ตัวตนมากขึ้น สิ่งที่ประทับใจ มากที่สุด คือ “การเอาใจใส่ จากครูโอเล่” ที่อ่าน ข้อความบันทึก และให้คำแนะนำอย่างเฉียบคม จากความตั้งใจจริง และด้วยความปรารถนาดี ที่เราสัมผัสได้… Continue reading แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๖)

แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๕)

    ” รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่การอบรมครั้งนี้ จากที่เป็นคนคาดหวังกับอะไรๆ ไว้สูง จึงทำให้เราไม่ยอมรับผลลัพธ์ และไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ทำให้ตอนนี้เรายอมรับความเป็นตัวเองได้มากขึ้น หันมาอยู่กับตัวเอง คุยกับตัวเอง มีความกล้า ความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและยอมรับกับเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น . ” คนทุกคนมีศักยภาพ และสิ่งดีงามอยู่ภายใน หากเราซ่อนมันเอาไว้ ไม่กล้าคิด ทำ และแสดงออกมา เราก็จะไม่มีวันได้เห็นตัวตนที่แท้จริง ศรัทธาตัวเอง เชื่อมั่นเชื่อใจหัวใจตัวเอง ความกลัวเป็นแต่สิ่งสมมติ ก้าวข้ามมันไปให้ได้ ” . คุณภัสร์นลิน ( ไข่มุก) อาชีพ ราชการ . . ” ประทับใจมากค่ะทุกกิจกรรมทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ชอบหัวข้อเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวค่ะ เราค้นพบว่าเรามีศักยภาพเราสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เราคิด . ” เราก้าวข้ามความกลัวได้อีกหนึ่งระดับ เรากล้าขึ้นแท็กซีคนเดียวได้แล้ว กล้าเดินทางไปกับคนแปลกหน้า ใช้ปัญญาพิจารณาความกลัว ไม่กลัวอะไรที่ไร้สาระเกินไป จากที่แต่ก่อนกลัวทุกอย่างในโลกนี้ ระดับต่อไปจะตั้งใจฝึกเอาชนะความกลัวการขับรถกับว่ายน้ำค่ะ . ” ข้อคิดทิ้งท้ายไว้คือ คนเราฝึกได้พัฒนาได้ ควรฝึกและพัฒนาตลอดเวลาเพราะบ้างครั้งอาจเผลอเลอหลงไปกับความคิดที่ผิดของตัวเองได้ ”… Continue reading แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๕)

แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๔)

      ” ได้ก้าวข้ามขอบทีละเล็กทีละน้อย เป็นลำดับขั้นตอน ได้ค้นพบการตนเอง ได้พูดคุยกับตนเอง ได้พบสิ่งมหัศจรรย์จากจิตใต้สำนึกที่ออกมาพูดคุยกับเรา ได้ให้เราพบกับตัวตนที่เราหลงลืมไป ได้นำพาให้เรามีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ ได้อยู่กับตนเองมากขึ้นเป็นดั่งหนอนผีเสื้อที่กำลังคืบคลานหรืออาจกำลังอยู่ในดักแด้ที่ใกล้ถึงวันออกจากเปลือก รอวันกางปีกและโบยบินอย่างเข้มแข็งมั่นคงและมีอิสระ ก้าวข้ามความกลัวในใจตัวเอง เรียนรู้และเติบโตในทุกๆด้าน ในแต่ละหัวข้อที่ได้เขียนมีทั้งอารมณ์สุข ทุกข์ รวมทั้งอารมณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย มีความประทับใจในหัวข้อบันทึกในแต่ละระดับที่ครูนำมาให้ทำ และประทับใจที่ครูตอบอีเมลล์กลับและให้คำแนะนำ . ” ในการอบรม พบความอ่อนโยน ความกลัว ความกล้าหาญ ในตัวเอง ได้พบข้อดี ข้อเสีย ที่เราต้องการพัฒนาและปรับปรุง ได้พบกับความต้องการในจิตใต้สำนึกผ่านการเขียนไม่หยุดปากกา ได้ค้นพบตัวตนและเป้าหมายหลักในชีวิตของเรา ได้พบขอบ หรือจุดหวั่นไหวของตัวเองซึ่งเป็นปัญหาหลักในการดำเนินชีวิตทุกๆเรื่อง . ” การเริ่มลงมือเขียนหัวข้อแรก ก็เป็นการก้าวข้ามขอบเล็กๆ ยิ่งเขียนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าถึงหัวใจของเราเองมากขึ้น ค้นพบจุดหวั่นไหว ขอบของตัวเองมากมายหลายเรื่อง ได้พบแรงผลักดัน เป้าหมายของชีวิต หรืออีกด้าน ก็เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้น ได้ผ่อนคลายความทุกข์ แต่บทเรียนสำคัญที่ได้จากการเรียนเรื่องนี้ คือ การลงมือทำ และหยุดนิ่ง สงบอยู่กับตัวเองดั่งหนอนดักแด้รอวันบิน ”… Continue reading แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๔)