ธรรมะข้อคิดประจำวันเกิด เตือนใจไตรมาสส่งท้ายปี 64

 

ธรรมะข้อคิดประจำวันเกิด
เตือนใจไตรมาสส่งท้ายปี 64

เปิดไพ่ไขปัญญาด้วยทาโรต์ โดยครูโอเล่
#รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์

 

* * * * *

 

“รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

สมัครได้ที่  www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันอาทิตย์

ไพ่ EIGHT OF CUPS กับ THE DEVIL

 

!! ถ้าไม่ใช่ก็ถอยจาก อย่าไปอยากผูกรั้งหมายมั่นไว้
สิ่งทั้งหลายอาจไม่เป็นดั่งใจ ถือโอกาสสามเดือนนี้ฝึกปล่อยวาง
ระลึกถึงธรรมะเรื่องความ “สันโดษ” กับ”เนกขัมมมะ”
รู้จักเพียงพอ เห็นคุณค่าของการมีน้อย ละทิ้งสิ่งเกินจำเป็นและไม่ใช่ทั้งหลายออกไปบ้าง และละเลี่ยงที่จะเสพติดกับความสุขทางรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอารมณ์อันน่าเพลิดเพลิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนัน การหวังรวยทางลัด กับสิ่งมึนเมาทั้งหลาย
ความลุ่มหลงเหล่านี้ล้วนพาไปสู่ความเสี่ยง การเป็นทาส หนี้สิน พันธะผูกพันที่หนักอึ้ง

ธรรมบทที่พึงใส่ใจคือธรรมะที่กล่าวไว้

ปวิเวกรสํ ปิตฺวา รสํ อุปสมสฺส จ
นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป
ธมฺมปีติรสํ ปิวํ ฯ

เมื่อได้ลิ้มรสแห่งวิเวก และรสพระนิพพานอันสงบ
ได้ดื่มรสแห่งความอิ่มเอมในพระธรรม
บุคคลย่อมจะหมดบาป หมดทุกข์ร้อน

หันหน้าเข้าหาความสงบบ้างจะดีต่อใจ
ปล่อยให้ความหมกมุ่นและความวุ่นวายมาครอบงำจิตจะทุกข์ร้อนเปล่า อย่าไปผูกยึดกับสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ มีอะไรดีๆ ควรค่าแก่ชีวิตมากกว่านั้น

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันจันทร์

ไพ่ SEVEN OF SWORDS กับ TEN OF CUPS

 

!! ปัญญาควรมาก่อนความโลภ ชีวิตมีสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งที่อยากได้ใคร่มี เธอยังมีครอบครัว ความรัก และความสัมพันธ์ที่มีค่า อาจมองไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มี แค่ลองเปิดใจและหันหน้าเข้าหา
ความโลภยิ่งมีเท่าใดยิ่งทุกข์ไม่สิ้นสุด แล้วพลอยพาให้หลงลืมสิ่งที่มีค่าจริงๆ ในชีวิตไป แม้ชีวิตช่วงนี้จะต้องใช้ไหวพริบและทุกช่องทางเพื่ออยู่รอด แต่เมื่อมีโอกาสดูแลครอบครัวหรือรักษาความสัมพันธ์ควรคว้าไว้ เงินทองวัตถุอาจอยู่กับเราแค่ไม่นาน สิ่งที่มีค่าจริงๆ อยู่นานกว่านั้น

ขอให้ระลึกถึงธรรมบทที่กล่าวว่า

อาโรคฺยปรมา ลาภา
สนฺตุฏฺฐีปรมํ ธนํ
วิสฺสาสปรมา ญาติ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง
ความรู้จักพอ เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
ความไว้วางใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง
พระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง

สิ่งมีค่าอยู่ใกล้ตัว แต่ถ้าไม่ระวังรักษามันก็หายไปอย่างไม่ทันรู้ตัว ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่มี รวมทั้งโอกาสที่เข้ามา แม้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตาม ต้นไม้ที่ไร้ดอกผลก็ยังเป็นร่มไม้และที่พึ่งพิง อย่าประมาทและดูถูกสิ่งใดๆ เพียงเพราะความโลภในใจตน เธอมีทุกสิ่งที่ควรมีในตอนนี้อยู่แล้ว

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันอังคาร

ไพ่ THE WORLD กับ FIVE OF SWORDS

!! สำหรับเธอผู้เกิดวันอังคาร ขอหยิบยกคาถาธรรมบท ที่เห็นแล้วว่าตรงกับความหมายของสองไพ่นี้รวมกันอย่างยิ่ง

ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต
อุปสนฺโต ชยปราชยํ ฯ

ผู้แพ้ย่อมก่อเวร ผู้พ่ายย่อมอยู่เป็นทุกข์
ผู้ละความแพ้และความพ่ายเสีย
มีใจสงบระงับนั่นแหละเป็นสุข

อย่าพยายามเอาชนะสิ่งใดเลย แม้สู้จนชนะก็อาจไม่พบความสุขแท้จริง เป็นชัยชนะบนความพ่ายแพ้ เป็นความเสียที่ไม่คุ้มค่า
สัตว์โลกมีเวรกรรมของตนเอง ต่างฝ่ายต่างมีชะตากรรมและเส้นทางของตัวเอง เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเรียกว่า “อิทัปปัจจยตา” ปล่อยให้เป็นไปตามความจริง กลับมาอยู่กับตัวเองให้เป็นสุขก่อน
แม้ยื้อแย่งได้มาซึ่งสิ่งต้องการหรือเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จ สุดท้ายก็ว่างเปล่า ไม่เหลืออะไรในที่สุด คือความว่าง “อนัตตา”

การปะทะคารม ความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน และความที่เขาไม่เป็นดังใจ เป็นแค่ความแตกต่าง หากเธอยอมรับและวางใจลง จะไม่ทุกข์อะไรเลยกับสิ่งเหล่านี้ ความดื้อรั้นอาจทำให้เธอเป็นตัวของตัวเอง แต่ทำให้เธอไม่อาจอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นสุข เธอเป็นในสิ่งที่เป็นอย่างไม่ต้องดื้อรั้นหรือแข่งขันได้

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันพุธ (ทั้งกลางวันกลางคืน)

ไพ่ THE SUN กับ SIX OF WANDS

 

!! ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล แต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจของเธอ จงใช้ “ศรัทธา” และ “วิริยะ” เป็นขุมพลังในการทำกิจใดใด
ศรัทธา คือวางใจและเชื่อมั่น วิริยะ ไม่ย่อท้อและพากเพียร
จงทำสิ่งใดใดด้วยจิตที่สดใส รักษามโนกรรมให้สว่างดังดวงตะวัน ขจัด “โมหะ” คือความห่อเหี่ยว วิตกกังวล และมัวเมาทั้งหลาย ด้วยความเชื่อมั่นและมุ่งมั่น

จากที่หมองมัวเหมือนม่านเมฆปกคลุมท้องฟ้า เดี๋ยวก็จะสว่างไสวคลายหม่นหมองด้วยธรรมะที่กล่าวไป จริงๆ เธอมีพลังที่เต็มเปี่ยมภายในที่ซ่อนอยู่ เธอแค่ต้องใช้มัน

อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย :
เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง

กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมญฺญสิ :
ท่านเอ๋ย ! ท่านก็สามารถทำดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย

ความเพียรคือเรื่องของปัจจุบัน ความสำเร็จเป็นเรื่องของอนาคต เริ่มต้นด้วยการเคารพตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เดินทางลำพัง อย่าลืมคนรอบตัวที่ช่วยส่งเสริม กัลยาณมิตรก็ดี เพื่อน ผู้ช่วย และครอบครัว ให้เวลากับพวกเขาบ้าง แบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เธอมีอยู่ให้กับพวกเขา หรือให้เวลาพักผ่อนร่วมกันเมื่อถึงช่วงที่เหมาะสม อย่าน้อยที่สุดก็ตอบแทนด้วยคำขอบคุณที่จริงใจ หลังจากเหนื่อยยากตรากตรำมานาน

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันพฤหัสบดี

ไพ่ THE STRENGTH กับ KING OF PENTACLES

 

!! ขอให้เธอยึดสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ และสัมมาวายามะ (ความตั้งใจที่เหมาะสม) เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต แม้ต้องเจออุปสรรคขวากหนามต่างๆ โดยเฉพาะจากผู้อื่นหรือคนที่มีอำนาจกว่า รวมทั้งคำวิจารณ์ทั้งหลาย อย่าท้อถอยเลิกล้มความตั้งใจ เชื่อในความเพียรและความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ที่สำคัญคือใช้ความอ่อนสยบความแข็ง ความหนักแน่นสยบความวุ่นวาย ทำใจให้ใหญ่แต่อ่อนน้อม มีเมตตาแต่ไม่หัวอ่อน รับมือสถานการณ์ ดูแลจัดการภาระต่างๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ
อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ

ผู้กราบไหว้ อ่อนน้อมถ่อมตัว ต่อผู้ใหญ่เป็นนิจศีล
ย่อมเจริญด้วยธรรมสี่ประการคือ
อายุ ชื่อเสียง สุข และกำลัง

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ

เราต้องพึ่งตัวเราเอง คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก

ความอ่อนน้อม ช่วยให้ไม่สร้างภัยให้ถึงตัว ย่อมเป็นที่รัก มีความสุขสงบ และมีปัจจัยเกื้อหนุนทำสิ่งต่างๆ แต่สุดท้ายเธอคือที่พึ่งสำคัญของตัวเอง เอาชนะใจตนได้ไม่เบียดเบียนใครๆ ก็เป็นที่พึ่งพาอันหาได้ยากยิ่งแก่ตน รับฟังคำวิจารณ์และคำทักท้วงต่างๆ ตามสมควร น้อมมาปรับปรุงตนตามเหมาะสม

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันศุกร์

ไพ่ TEMPERANCE กับ THE EMPEROR

 

!! โอนอ่อนผ่อนปรนให้เป็นเหมือนน้ำ แต่มั่นคงในจุดยืนอย่างเข้มแข็งดังศิลา สำหรับเธอมีธรรมะกับข้อคิดในสองด้านที่ต้องหาสมดุลให้พอดี มีหลายเรื่องราวให้รับมือ มีหลายสิ่งให้ดูแลรักษา หาทางสายกลางให้เจอ หาความพอดีให้เป็น สำรวจสังเกตเหตุการณ์ทั้งหลายเหมือนนั่งอยู่บนบัลลังก์ยอดปราสาทคือพินิจภาพรวมให้ครอบคลุม ประนีประนอมบ้างถ้าจำเป็น แต่ส่วนใดจะต้องเด็ดขาดก็ให้ชัดเจน เธอต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าที่ผ่านมา ตัดสินใจและรับมือกับสิ่งทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ใหญ่

น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ
เยนตฺถฺ สหสา นเย
โย จ อตฺถํ อนตฺถญฺจ
อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต ฯ ๒๕๖ ฯ

ผู้ที่ตัดสินความโดยหุนหันพลันแล่น
ไม่จัดเป็นผู้เที่ยงธรรม
ส่วนผู้ที่ฉลาด วินิจฉัยรอบคอบ
ทั้งฝ่ายถูก และฝ่ายผิด
(จึงจัดเป็นผู้เที่ยงธรรม)

ตัดสินความ หมายทั้งการตีความ การตัดสินใจต่างๆ ที่ต้องลงความเห็นด้วย ให้กระทำอย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลางไว้ ชีวิตคือความสมดุลพอดี ใช้อารมณ์มากไปก็ไม่งาม ใช้เหตุผลเกินควรก็กระด้าง การเป็นผู้นำที่ดีมิว่าต่อผู้อื่นหรือต่อตนเอง ต้องพร้อมอ่อนเมื่อต้องอ่อน แข็งเมื่อต้องแข็ง ทำไปตามธรรมะ(หน้าที่) ทำตามดังนี้เธอจะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้กับตนและชีวิต

 

* * * * *

 

????‍♂️ คนเกิดวันเสาร์

ไพ่ ACE OF CUPS กับ NINE OF WANDS

 

!! เธอทุกข์มามากแล้ว ช่วงสามเดือนนี้ให้โอกาสดูแลจิตใจของตนเอง เรียนรู้อย่างเข้าใจและเห็นใจตนสำหรับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาตลอดปี รวมทั้งในอดีตอีกด้วย การเห็นทุกข์อย่างเข้าใจเหตุแห่งทุกข์จะทำให้เกิดความสุขใจ แม้จะขอให้เธอระงับความทุกข์ร้อนของจิตด้วยการระลึกถึงบทเรียนต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น แต่ก็ให้เปิดกว้างต่อความสุขและสิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตด้วย ช่วงท้ายปลายปียังคงเหนื่อยหนักกับสถานการณ์ต่างๆ ขอให้หมั่นเติมกำลังใจและการดูแลตนเองให้พอเพียงกับความเหนื่อยนั้น

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ
ติณฺณมญฺญตรํ ยามํ ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต ฯ

ถ้าเห็นคุณค่าในตัวเอง พึงรักษาตนไว้ให้ดี
บัณฑิตจะประคับประคองตนไว้
ไม่ทั้งสามวัย ก็วัยใดวัยหนึ่ง

สามวัยนี้คือ เด็ก ผู้ใหญ่ และชรา พึงตระหนักว่าเรามีโอกาสดูแลตัวเองแค่ในช่วงสามวัยนี้เท่านั้น เธอเหลือโอกาสเท่าใดแล้วพึงพิจารณาให้ดี ขอให้ดูแลตนด้วยความ “เมตตา” คือการปราศจากการจองเวร ไม่เก็บความขุ่นมัวต่างๆ ไว้ในหัวใจเธอ และมีความ “กรุณา” คือการปรารถนาดีห่วงใยใส่ใจตน เธอมีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้

 

* * * * *

 

????  ศึกษา / สมัคร หลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

อ่านรายละเอียดได้ที่

www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/

. . .

????  ใช้เครื่องมือไพ่เพื่อการเรียนรู้ (ออนไลน์) ฟรี

ในเว็บไซต์

https://punnspace.com/p/7cardforlife

https://punnspace.com/p/7cardforlifeplus2