รายชื่อผลงานเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดเรื่องสั้นหัวข้อ “สติ”

 

#ประกาศ ผลงานเรื่องสั้นที่ได้เข้ารอบสุดท้าย

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ประเภทเรื่องสั้น ในหัวข้อ “สติ” ระดับเยาวชนอายุ 15-20 ปี และได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

จากการคัดเลือกของคณะกรรมการ มีผลงานรวม 14 เรื่องที่สามารถเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการ และได้รับหนังสือที่ระลึก โดยจะมี 8 ผลงานที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาในรอบสุดท้าย ซึ่งจะประกาศผลภายในสิ้นเดือนนี้

อย่างไรก็ตามสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้เข้ารอบสุดท้าย ทางเราขอเป็นกำลังใจในการฝึกฝนทักษะการอ่านเขียน-คิดวิเคราะห์ให้กล้าแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไป

สิ่งที่สำคัญมากกว่ารางวัลหรือการได้เข้ารอบคือการได้ทบทวนความสำคัญของ “สติ” และโทษของการขาดสติซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆ ของชีวิต

ในบางผลงานที่ไม่ได้เข้ารอบก็มีข้อความคำคมหรือวรรคทองที่มีความหมายดีๆ ซ่อนอยู่ ทางโครงการจึงตั้งใจว่าจะนำข้อคิดเหล่านั้นมาสะกิดเตือนใจร่วมเผยแพร่ในสื่อของเราด้วยเช่นกัน

 

[ ผลงานของน้องๆ ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย มีดังรายชื่อต่อไปนี้ ]

 

???? เรื่องสั้น “สิ่งพิเศษที่หายไป” 

นางสาว ปิยะนันทน์ ไชยสวัสดิ์  ✨ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

???? เรื่องสั้น “สาบานได้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย” 

นางสาว ฐิติวรญา วรเดชษา ✨ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

???? เรื่องสั้น “ชีวิตมีสติพิชิต Newnormal”

นางสาว ลูน่า เคียวทานิ ✨ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

???? เรื่องสั้น “เน็ต ไอ เดี้ยง”

นางสาว อภิญญา ฐิตะปัญญา ✨ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

???? เรื่องสั้น “วู่วาม”

นางสาว วรนิษฐา คชวัตร ✨ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

???? เรื่องสั้น “เมาฝัน”

นาย กณิศ เรืองขำ ✨ โรงเรียนบูรณะรำลึก

???? เรื่องสั้น “หน้ากาก”

นางสาว อริศรา จิตกิตติรัตนา ✨ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

???? เรื่องสั้น “ผ้ากันเปื้อนลายดอกนางพญานิรมลคือชีวิตใหม่ของเธอ”

นาย ศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ ✨ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

???? เรื่องสั้น “previous time”

นางสาว กมลพรรณ ศิริเวช ✨ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก

???? เรื่องสั้น “ครึ้ม”

นางสาว นิภาดา ญายะนันท์ ✨ โรงเรียนสตรีศึกษา

???? เรื่องสั้น “ระเบิดเวลา”

นาย กฤษกร สุขสมโฉม ✨ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

???? เรื่องสั้น “กระจกของแม่มด”

นางสาว อทิตยา เทพบำรุง ✨ โรงเรียนนางรอง

???? เรื่องสั้น “แดนสวรรค์”

เด็กหญิง ธนพร โชคศรีเจริญ ✨ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

???? เรื่องสั้น “พินิจพิเคราะห์”

นางสาว อลีนา หนูพันธ์ ✨ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

* น้องๆ ผู้เข้ารอบสุดท้ายโปรดติดต่อโครงการ โดยส่งภาพถ่ายของตนเองที่ต้องการให้ลงเว็บไซต์คู่กับผลงาน (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน) , รูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน-นักศึกษา เพื่อยืนยันตน ทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือ Inbox เพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

* ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

* การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลังจะถูกเรียกคืนรางวัล