ผลลัพธ์โครงการ “คุณให้เขา เราโค้ชใจให้คุณ”

 

หลังจากที่โครงการ “คุณให้เขา เราโค้ชใจให้คุณ” ได้เปิดตัวเป็นสื่อกลางสนับสนุนให้เกิดการบริจาคเพื่อองค์กรและโครงการเพื่อการกุศลในช่วงวิกฤติโควิดนี้ ดำเนินกิจกรรมเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 โดยมอบเทปเสียงโค้ชโปรแกรมจิตเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชีวิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่บริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ในช่วงระยะที่กำหนด

โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่สานต่อเจตนาจากโครงการเดิมก่อนหน้าของทางเราคือ “คุณให้เขา เราดูไพ่ให้คุณ” เมื่อกลางปีที่ผ่านมา

 

ผลจากการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรวม 50 ท่าน ได้สนับสนุนการบริจาครวมทั้งหมด 40,789 บาท แก่ 38 องค์กรและโครงการกุศลในประเทศไทย

ขอขอบคุณ Certified Hypnotherapist ทั้ง 11 ท่านซึ่งได้อัดเทปเสียงโปรแกรมพิเศษให้กับโครงการนี้ ได้แก่ คุณกฤตวรรณ คำสม , ณอัญญา สาวิกาชยะกูร , คุณา​มา​ศ​ กิตติ​พุฒิ​ธนา​ , ปานภัสส์ จันทร์เสงี่ยม , อนุตรจิตต์ บรรพลิตานนท์ , ศจิภา เลิศสาธิต , นภภัสร์สร กว้างขวาง , พลอยมณี จ่างมณี , ลำดวน วงศ์สวัสดิ์ , พุทธธิดา ดวงจันทร์โชติ และ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม โดยทุกท่านกับโครงการไม่รับค่าตอบแทนใดๆ

 

องค์กรและโครงการการกุศลที่ได้รับบริจาค รวม 38 แห่ง มีรายชื่อได้แก่

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พลาญข่อย , มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย , วัดอโศการาม , วัดสว่างอารมณ์อยุธยา , มูลนิธิกัลยาณการุณย์ , มูลนิธิบ้านอารีย์ , สหทัยมูลนิธิ , ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน , อาร์ต ฟอร์ แคนเซิล (อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม) , มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท , มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ , มูลนิธิพระสัทธรรม , โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก , มูลนิธิรามาธิบดี , มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย , Happy Dolls Project , มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ , มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน , มูลนิธิดวงประทีป , กองทุนอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ , มูลนิธิเด็ก , มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต , Saint Camillus Foundation of Thailand , โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ , โรงพยาบาลสงฆ์ , วัดสักวัน , มูลนิธิพิสูจน์ธรรม , มูลนิธิยุวพัฒน์ , บ้านพระพร , มูลนิธิบ้านนกขมิ้น , มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) , มูลนิธิหลวงตาน้อย , มูลนิธิคนตาบอดไทย , มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่) , มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ , โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล , สภากาชาดไทย และมูลนิธิอิสรชน

 

สุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้ผลบุญกุศลเหล่านี้เป็นพลังให้เกิดสติปัญญา พร้อมปัจจัยอันมีค่าช่วยหนุนเสริมชีวิตในปีนี้และสืบไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้ได้แก่ คุณธีร์นานา ธรรมสุบัลลังก์ , ทิพภาพร แก้วมะลัง , ขวัญตา นุชประเสริฐ , พรเกษม กันตามระ , กิตติพงศ์ ฆโนทัย , ยุพา พัชรวิภาส , รภัสสา มานะชัยไพบูลย์ , ณัชภัชชา บางไพร , จันทรานันท์ ศิรประภาพฤทธิ์ , ณัฐปภัสร์ ส. , ปกรณ์ เทพจร , ณัฐกา สงวนวงษ์ , สุกัญญา รังษี , บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ , ทัศนีย์ เสียงอ่อน , กนกรัตน์ พัดสอน , ณฐาพัทธ์ จิรพิตรานันทน์ , พรจันทร์ เทียมเศวต , ณภัคอร ปุณยภาภัสสร , กัญญาณัท แสงสำลี , พลินี วรภัทรกุล , วราภา เบลลาวอน , พวงแก้ว กองทอง , อุไรลักษณ์ มูลณี , พงษ์นรินทร์ บุญล้ำเลิศ , ศรุดา โภคบูรณ์ , มนัญญา ไข่นาค , วรรณี โล่ห์วนิชชัย , ประภาพร อุบลครุฑ , สาทิพย์ ธรรมชีวีวงศ์ , อรวรรณ ญาณทศศิลป์ , เดชนรินทร์ วิเศษพูน , สังคม ไม้เจริญ , กนกวรรณ ชินสวนานนท์ , ศุจีภรณ์ ธุรนิกร , เดือนเพ็ญ​ ประเสริฐ​ศรี​ชะ​นะ , อุมาพร นิลมา , อรอนงค์ สงเจริญ , มาณวิกา สุริยพงศ์ , ณฏฐวรรณ ด่านวิวัฒน์พร , สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์ , ศตบงกช เนาว์รุ่งโรจน์ , พรจิตร ศิรินพวงศากร , สุปัญญดา สุนทรนนธ์ , วีรมลล์ เวียงสงค์ , กศิยา ภู่กฤติวัฒน์ , ลัลส์ลลิต พงศ์สุพัฒน์ , จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต , นันทรัช ชมภูแสง และไม่ประสงค์ออกนาม

 

สามารถติดตามกิจกรรมการอบรมและสื่อออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ได้ทางลิงก์ด้านล่าง หรือสอบถามเพจเฟสบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”

https://www.dhammaliterary.org/open-course/