อ่านฟรี “เขียนมา ให้เธอเขียน”

 

“เขียนมา ให้เธอเขียน” รวม 24 บทความ แด่ผู้รักการฝึกตนผ่านการเขียน

อดีตใบความรู้พื้นฐานในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต นำมาแก้ไขขัดเกลาและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่

มีหัวข้ออาทิ กลับมาสื่อสารกับตัวเอง , ไข่ดาวแห่งการยึดติดและตัวตน , คำแนะนำเรื่องการบริหารเวลา , จิตใจของผู้เริ่มต้น , ระดับในการรักตัวเอง , การเสพและการสร้าง และ เปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากสิ่งเล็กๆ รวมกว่า 63 หน้าเอสี่

เผยแพร่ให้อ่านฟรีในเว็บไซต์ ปัญญ์ สเปซ : พื้นที่แห่งปัญญาเพื่อทุกคน เนื่องในวาระขึ้นรุ่นที่ 52 ของคอร์ส เขียนเปลี่ยนชีวิต

อ่านฟรีได้ที่เว็บไซต์
https://punnspace.com/p/writeforyourwriting