คำบอกเล่าจากคอร์ส “เขียนค้นตน” กิจกรรมระดับสี่ 2564

 

“หัวข้อการเรียนรู้ครั้งนี้ ช่วยให้ฉันได้ลงลึกถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจ มองเห็นแก่นแท้ในการเป็นตัวเอง ชอบการวาดระบาย การสื่อสารผ่านมือไม่ถนัด การจินตนาการสู่ความฝันและสัญญาณต่างๆแล้วน้อมนำมาสู่ตัวเองเรียนรู้และเข้าใจในตนเองจากจินตภาพนั้นๆ เป็นการเรียนรู้ที่ประทับใจมากค่ะ ขอบคุณหัวข้อบทเรียนดีดีเหล่านี้นะคะ
.
“ฉันได้ค้นพบหลายสิ่ง และสามารถปรับมุมมองความคิดของตนเองให้อยู่กับตนเองได้อย่างมีความสุข รับฟังสัญญาณ เสียงจากภายใน เสียงจากภายนอก ความฝัน สิ่งบอกเหตุต่างๆ อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผลมากขึ้น น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้ค้นพบได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตของตนเองในช่วงนี้และต่อไปในเบื้องหน้า
.
“ฉันพบความเป็นมิตร ความเมตตาที่ฉันมีต่อตนเองและสรรพสิ่ง เข้าใจในธรรมชาติ ธรรมะ คือ ความจริง ของตนเองและผู้อื่นได้กระจ่างชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนก็เหมือนได้พบแสงสว่างให้มองเห็นในเรื่องต่างๆได้มากขึ้น นำไปสู่การยอมรับการให้อภัย การมองเห็นในข้อดีข้อเสีย สิ่งดีสิ่งไม่ดีที่มีคู่กันไปเป็นธรรมดาของตนเองของทุกสิ่งทุกคน ฉันได้พบหัวใจที่แน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าเผขิญความจริงยอมรับและพร้อมจะปรับเปลี่ยนพัฒนาของตนเอง ฉันมิได้ใฝ่สมบูรณ์แบบจนขาดเหตุผลขาดความเข้าใจและการยอมรับ ฉันมิได้ขี้กลัวแต่ฉันขาดความมั่นใจ เพราะยังมองไม่เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มี
.
“การเรียนรู้ครั้งนี้ ฉันได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้น ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เกินพอดีไปสักหน่อย???????? เรียนรู้ที่จะมองตนเองในมุมกว้างขึ้นและลึกขึ้น ยอมรับและผ่อนคลาย ให้โอกาสกับตนเองและสิ่งต่างๆมากขึ้น”
.
/ จากคุณอุบล (ปู) อาชีพ แม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว
.
.
“รู้สึกว่าได้รู้จักตัวตนของตัวเองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลง ยอมรับและเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้สึกประทับใจ เป็นคนที่มีตัวตนอันหลากหลายและซับซ้อน ก่อนหน้านี้เราเลือกที่จะยอมรับแต่ตัวตนด้านดี ส่วนด้านที่ไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ยอมรับ ผ่านการเขียนมาแล้วทำให้เข้าใจ และโอบอุ้มตัวตนของเราอันหลากหลายได้มากขึ้น
.
“อยากเรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆออกไปอีก จะได้มีส่วนในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นปกติมากยิ่งขึ้น เรียนรู้ว่า ตัวเรามีด้านที่ไม่ดีมาก และด้านดีก็มี ปรับตัวและอยู่กับมันให้ได้”
.
/ จากคุณพันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์
.
.
“การเขียนค้นตนเป็นการทบทวนตัวเองเชิงลึกที่ดีมากๆในหลายแง่มุม ทำให้รู้จักตัวเองดีขึ้นและเห็นคุณสมบัติที่มีอยู๋ในตัวเองที่ควรนำมาใช้มากขึ้น หรือข้อเสีย/จุดอ่อนที่ควรได้รับการดูแล ได้เข้าใจและสัมผัสได้มากขึ้นถึงพลังของการทำงานกับความฝันและจิตใต้สำนึกที่ในหลายครั้งสามารถชี้นำ หรือนำทางเราได้ รวมถึงสร้างความมั่นใจและทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเอง ได้เรียนรู้และพบว่าจริงๆแล้วด้วยอายุและวุฒิภาวะที่มากขึ้น ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์มากขึ้น และสามารถมีความสุขต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิต ความทุกข์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่สามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับเราได้เหมือนในอดีต พบว่าตัวเองได้ให้อภัยกับคนที่เคยทำร้ายเราและอโหสิกรรมไปหมดแล้ว และตัวเองค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่คิดลบกลายเป็นคนที่คิดบวกทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว
.
“ได้เรียนรู้ว่า การเขียนเป็นกิจกรรมที่สร้างพลังทางจิตใจที่จับต้องได้ชัดเจน บางครั้งเมื่อเรารู้สึกอย่างไรก็ตามที่ไม่เป็นบวกกับตัวเอง เพียงเรานั่งลง ทำใจให้สงบ และเขียนในสิ่งตรงข้าม ขณะที่เรากำลังเขียนนั้นอารมณ์ความรู็สึกเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน เช่น หากเรากำลังรู้สึกท้อแท้ ลงมือเขียนในสิ่งที่เป็นความหวัง กำลังใจ ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น (แม้บางครั้งการเขียนนั้นเป็นเพียงการคัดลอกคำกลอน หรือคำพูดดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจก็ตาม)
.
“ได้พบว่า ลึกๆแล้วตัวเองมีความกล้าหาญที่อยู๋ในใจ ในการลงมือทำสิ่งที่สำคัญ เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจถูกบดบังจากความเชื่อ หรือความเห็นของคนรอบข้าง การเขียนมีส่วนช่วยให้เราค้นพบตัวเองในจุดนี้”
.
/ จากคุณอยุทธ์ (บิ๊บ) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“รู้สึกว่าได้ใส่ใจความฝันตอนกลางคืนมากขึ้น ตื่นเช้ามาก็นำความฝันนั้นมาคิดวิเคราะห์ มาจินตาการต่อ ได้เห็นความร้อยเรียง การเติมเต็ม ความสนุกสนาน ความมหัศจรรย จากการจินตนการของเรา เป็นของใหม่สำหรับเรา ทำให้เราได้เข้าใจร่างกายและจิตใจของเราที่พยายามสื่อสารออกมาผ่านความฝันให้เราได้รับรู้ เพราะไม่เคยได้ใส่ใจความฝันตอนกลางคืนแบบนี้มาก่อน
.
“ได้เห็นสภาพจิตใจตัวเองในแต่ขณะในแต่ละวัน ซึ่งมีเรื่องมากมายผ่านเข้ามา บางครั้งเราก็ไม่อาจเข้าใจตัวเองได้ในทันที พอได้เขียนได้วาด ก็ทำให้เราได้หยุดทบทวนตัวเองผ่านกิจกรรมดีๆก็ทำให้เราเข้าใจตัวเอง ได้คำตอบ แก้ปัญหาได้ ที่สำคัญได้รู้จักตัวเองในเชิงลึก รู้ไปถึงกิเลสที่ครอบงำเราอยู่ นี่คือการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้น
.
“จากกิจกรรมเขียนค้นตนนี้ทำให้ยอมรับตนเองในด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบ ที่เราไม่คอยยอมรับมีแต่จะปกปิดตัวเองเอาไว้ ครั้งนี้ได้เผยให้เห็นสภาพจิตใจที่ทำให้เราทุกข์ เราขอคลายและปล่อยมันไปด้วยความเข้าใจ”
.
/ จากคุณนภภัสร์สร (แอนนา) อาชีพ ค้าขาย
.
.
“เริ่มต้นการเรียนด้วยความรู้สึกว่า ยากมาก ยากเกินไป ไม่น่าจะทำได้ อ่านโจทย์แล้วว่างเปล่า ไม่รู้จะเขียนอย่างไร ทำให้ไม่ลงมือทำทันที ต้องให้กำลังใจกับตนเองอย่างมาก เมื่อลงมือทำ ก็สามารถทำได้ไปเรื่อยๆทีละหัวข้อ รู้สึกขอบคุณครูที่ตรวจการบ้านและชี้แนะในทุกๆหัวข้อ ในระหว่างที่เรียนมีความรู้สึกและอารมณ์เกิดขึ้นมากมาย รู้สึกถึงความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปของตนเอง ได้มองเห็นตนเองชัดเจนขึ้น รู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถลงมือทำได้ครบตามเกณฑ์ที่ครูกำหนด ขอบคุณครูที่ช่วยแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคอร์สนี้ค่ะ
.
“สิ่งที่ได้ทบทวนตนเองและรู้จักตนเอง
– ได้เปลี่ยนมุมมองความคิดของตนเองที่คิดมาตลอดว่า ความฝันนั้นไม่ได้มีความสำคัญใดๆ ไม่ใช่ความจริง เมื่อได้มาเรียนก็พบว่า ถึงแม้ความฝันจะไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบัน แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวเรา. เป็นความคิด ความรู้สึกลึกๆในใจ และสะท้อนถึงตัวเราในหลากหลายด้าน
– ได้เรียนรู้ รู้จักตัวเองมากขึ้น จากความฝันที่สะท้อนออกมา เช่น เป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จ , ความยึดติดกับความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และจากบทเรียนต่างๆที่สะท้อนออกมาให้เห็น เช่น การใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างหนัก การแสดงออกทั้งด้านที่ดีและด้านมืดของตนเอง การยอมรับความจริงในสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้น. การรับรู้ถึงตัวตนที่มีอยู่ในตัวเอง รับรู้ถึงความห่วงใยและคำแนะนำที่มีให้กับตนเอง
.
“บทเรียนและแรงบันดาลใจ
-ชีวิตไม่มีความแน่นอน และในความไม่แน่นอนนั้นยังมีโอกาสที่ไม่คาดคิดผ่านเข้ามา ทั้งเรื่องดีและร้าย ทั้งสุขและทุกข์ ให้เราได้ฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อมั่น เชื่อใจ วางใจในตนเองและชีวิต จึงจะนำพาชีวิตนี้ให้ก้าวเดินต่อไปได้นานๆ
– การยอมรับในความรู้สึกของตนเอง ยอมรับความจริงในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น เดินสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ชื่นชม เชื่อมั่น ให้กำลังใจตนเอง ทำหน้าที่ของตนเองในปัจจุบันด้วยใจที่ยอมรับและกล้าหาญ ไม่กดดันตนเอง ยอมรับและเข้าใจในความธรรมดาของตนเอง”
.
/ จากคุณมาลี (หมวย) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“ดีใจที่ได้กลับมาเรียน กลับมาทบทวนชีวิตตัวเอง เพราะ ถ้าไม่ได้เรียนกับครู จะหาโอกาสที่บังคับตัวเองให้มาใคร่ครวญ เจาะดูใจตัวเอง เป็นเรื่องที่ยาก หรือหาข้ออ้างไปทำอย่างอื่นที่สนุกกว่าทั้งๆ ที่รู้ว่าการคุยกับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาใจ ได้รู้จักและยอมรับตัวเอง ยอมรับการที่ครู ที่กระแทก สะท้อนกลับมา
.
“ในช่วงปีนี้ ได้เห็นการยอมรับในสังขาร และความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง ยอมรับที่จะผ่อนผัน ผ่อนคลายกับภารกิจ ที่เราคิดว่า สำคัญที่สุดในชีวิต คือการทำงาน แต่จริงๆ แล้ว เราพยายามจนเกินความสุข ความพอดี ของทั้งร่างกายและใจ โอบอุ้ม ยืดหยุ่น ผ่อนปรน มากขึ้น ได้พบว่า ความสงบ ความช้า ความสันโดษ เป็นเพื่อนที่ดี แต่เราจะปรับสมดุลทั้งกาย และใจเราอย่างไร ในวัยที่ผ่านอะไรมาเยอะ กลัวการบาดเจ็บ แต่ก็ยังมีพลังบางอย่าง จะปลดปล่อยอยู่ จะทำอย่างไร ไม่ให้หนักเกินพอดี หรือ เฉื่อยช้า จนไม่ยอม เผชิญกับสิ่งใด เป็นการบ้านที่ต้องทำต่อ
.
“รู้สึกสนุกในการเรียนรู้และค้นหาตัวเอง ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ถามใจตัวเอง ยอมรับ ลองทำอะไรที่แตกต่าง และมีวินัยในการทำ กับมัน กล้าที่ก้าวข้ามออกจากพื้นที่ปลอดภัย
.
/ จากคุณจิตชนก (ขลุ่ย) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“ทั้งความฝัน หรือสัญญาณบางอย่าง หลายๆครั้งเราก็ไม่ค่อยได้สนใจ หรือใส่ใจกับมันมาก พอได้มาเรียน ก็ได้เห็นว่า มันสะท้อนหลายๆอย่างได้ ให้เราได้รู้จัก ได้สังเกตุ ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ช่วงที่ทำโจทย์เกี่ยวกับความฝัน เป็นช่วงที่เห็นความฝันค่อนข้างบ่อยมาก เทียบกับแต่ก่อนจะไม่ค่อยเห็น หรือจำความฝันได้เลย ก็รู้สึกดีว่าหลายๆอย่างเราสามารถฝึกฝนได้
.
“คิดว่าตัวเองยังมีอีกหลายแง่มุมให้ได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจ ในหลายโจทย์ เราเห็นคาดหวังความรัก กำลังใจ จากคนอื่นๆ แต่พอได้มาเขียนในหลายหัวข้อ เรากลับได้เห็นว่า เราก็สามารถที่จะมอบความรัก มอบกำลังใจ และเป็นพลังบวกให้กับตัวเองได้
.
“คิดว่ามุมมองต่อสิ่งต่างๆมันสามารถเปลี่ยนเป็นประโยชน์กับตัวเราเองได้ แม้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยรู้สึกแย่ แต่เมื่อเราได้ลองยืนในมุมที่เปลี่ยนไป เแล้วเราได้เห็นประโยชน์จากเรื่องนั้นมันกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ดี
.
“รู้สึกดีเป็นพิเศษตอนที่ทำโจทย์บุคคลสำคัญ รู้สึกได้พลังใจทั้งจากบุคคลที่เราได้พบ และที่สำคัญคือจากตัวเราเอง เป็นโจทย์ที่รู้สึกดีมากๆ ที่เราก็สามารถเป็นพลังที่โอบกอดตัวเองได้เหมือนกัน ที่สำคัญ เราได้เห็นว่าการเขียนก็เป็นวิธีให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองได้ดีมากๆอีกวิธีนึง ตั้งใจจะเขียนต่อไปค่ะ ขอบคุณครูที่ส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้นะคะ”
.
/ จากคุณสุธิษณา (มะเหมี่ยว) อาชีพ ดีไซเนอร์

 

???? ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่
www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/
.
???? อ่านหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต
www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/