เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบานอื่นจะเปิดออก | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

 

 

เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบานอื่นจะเปิดออก | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

จากบันทึก เขียนภาวนา หัวข้อ “พลัดพรากและไม่ยั่งยืน” โดยคุณคณัส (ตุ้ม) ผู้เรียนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ อ่านโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin