รวมสรุปการเรียนรู้ การอบรม เขียนค้นพบตัวเอง ๒๕๕๘

รวมบทเรียนการเรียนจักตนและการเรียนรู้

จากการอบรมกึ่งออนไลน์ “เขียน = ค้นพบตัวเอง”

 

ดาวน์โหลดได้ที่

http://www.ebooks.in.th/ebook/32504/รวมบทเรียนการเรียนจักตนและการเรียนรู้_%22เขียน_=_ค้นพบตัวเอง%22_๒๕๕๘/

 

คุณหญิง อาชีพ พยาบาล
“กลับมาเห็นความสำคัญของด้านตรงข้ามที่อยู่ในตัวเรา ที่จะช่วยให้เราได้ปรับใช้กับบางสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะ

ทุกสิ่งอย่างเป็นการเรียนรู้และช่วยให้เราเติบโตได้จริงๆค่ะ เพียงแต่เรามีสติกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่

ขอบคุณมากจริงๆค่ะ ที่ช่วยเตือนให้มีสติกลับมา และบ่งบอกว่าต้องเจริญสติให้มากขึ้น

สิ่งหนึ่งที่ก้าวข้ามขอบของตัวเอง คือการยอมรับและเปิดเผยตัวตน โดยเฉพาะด้านร้ายของตัวเอง ก้าวข้ามความกลัวจากการปรุงแต่งไปล่วงหน้า ยอมรับการเสียหน้า ความผิดพลาด และล้มเหลว (แต่ยังทำได้ไม่ดี เพียงแค่คิดว่า ไม่ใช่ปัญหา…แต่คือการเรียนรู้) ”

 

คุณปวี อาชีพ วิศวกร

“ผมคิดว่าหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว ผมจะใช้เวลาครุ่นคิดเกี่ยวกับตัวเองให้น้อยลงนะครับ เพราะรู้สึกเลยว่าลึกๆแล้วตัวเองอยากจะลงมือทำแล้ว รู้สึกว่าคิดทบทวนเรื่องตัวเองโดยไม่ได้ทำอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมมานานเกินพอละ และก็จะพยายามมองหาความสุขรอบๆตัวให้มากขึ้น อยากที่จะตื่นขึ้นมาทุกวันโดยรู้ตัวว่าวันนี้เราอยากทำอะไร ไม่ใช่ว่าตื่นมาพร้อมกับความเบื่อหน่ายที่ว่าวันนี้เรามีสิ่งที่ไม่อยากทำ แล้วมานั่งคิดถึงสิ่งที่อยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ บางทีแล้ว เราอาจจะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการได้ โดยที่เราไม่ต้องแก้ไขอะไรมากมายเลยก็ได้”

 

คุณกอบกุล  อาชีพ แม่บ้าน

” การบันทึก เป็นสิ่ง มหัศจรรย์ทำให้เรา เจอปม อะไรบางอย่าง แต่ เราต้องพร้อม ที่จะเปิดใจ ที่จะเรียนรู้ มัน

แล้ว ฉัน จะกลับมาใหม่เมื่อฉันพร้อม !
ขอบคุณ อ โอเล่ มากคะ”

 

คุณหมวย อาชีพ รับราชการ

“ถ้าเราย้อนดูบันทึกจะเห็นตัวตนที่หลากหลาย ในแต่ละบันทึก เราก็จะต้องทำความเข้าใจในตัวตนของเรา เพื่อให้การดำรงอยู่ของเราไม่ขัดแย้งกันทั้งภายในและภายนอก บันทึกช่วยให้เราได้สำรวจตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ใจเย็นมากขึ้น

เมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาจากความคิดภายใน เราก็เข้าใจตัวเองได้ทันทีว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่เป็นเพราะความคิดของเขา เราสามารถสังเกตคนอื่นให้เป็นกระจกสะท้อนตัวเรา และเห็นใจคนอื่นได้ด้วย
สรุปได้ว่า การเขียนเป็นการค้นพบตัวเองอย่างแท้จริง และเราควรนำมาใช้ตลอดชีวิต ไม่ควรละ เลิก ในการเขียนเพื่อค้นพบตัวเองไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะ”

 

ครูนิตย์ อาชีพ กระบวนกร

“ส่วนตัวตนภายในที่หลากหลายทำให้เห็นคำหลายคำที่ติดอยู่กับเรา เช่น  ความคาดหวัง ไม่เชื่อมั่น ลังเลสงสัย ควบคุม/กดดัน ไร้คุณค่า เห็นหลายตัวตน และตัวตนที่เฝ้ากดดันและทำให้ฉันเหนื่อยล้า และไม่กล้าออกไปเผชิญโลกทำให้เด็กน้อยรักการเรียนรู้และสร้างสรรค์ไม่กล้าออกมาเผชิญโลก เจ้าเด็กน้อยนี่แหละนำพลังแห่งความเจตจำนงค์แห่งการเดินตามเป้าหมายชีวิตมาให้ฉัน เขาทำให้ฉันเห็นเป้าหมายและภารกิจที่ชัดเจน ในทางตรงกันข้ามฉันก็พบเจ้าตัวเย็นชา เข้าใจเธอมากขึ้น เธอมีโลกแห่งอุดมการณ์ มีความฝัน และความหวัง เธอเลือกการเย็นชากับการไม่เป็นไปตามหวัง การตระหนักรู้เล็กๆบนเส้นทางการเขียนทำให้ฉันได้เห็นเธอแล้วนะ อยากอ่อนโยนดูแล และสื่อสารกับเธอมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามฉันเห็นว่าฉันน้อมรับคุณค่าของสังคมกระแสหลักเข้ามาในเนื้อในตัวมากมายพอดู เจ้าตัวนักบริหาร/นักวิชาการ เป็นภาพฝันของคนที่ประสบความสำเร็จ ฉันก็อยากวิ่งตามความสำเร็จตามมาตรฐานสังคมบ้าง…การตระหนักรู้ทำให้ฉันได้เห็นว่าฉันมีพลังการกดดัน ควบคุม อันเนื่องมาจากความเกี่ยวเนื่องกับค่านิยมทางสังคม การเห็นตัวตนเหล่านี้แม้เผยด้านมืด แต่ก็เห็นความจริงแท้ การดูแลเราของตัวตนที่หลากหลาย

จนมาถึงงานยากที่สุดคือการกลับมาฟังร่างกาย…ฟังอย่างยาวนาน ค้นพบการวิพากษ์ ความคาดหวัง และความลังเลสงสัยที่แน่นในสมองจนปวดล้า กับการเรียกร้องการดูแลความงามของกายผ่าน “คุณซาก” กายเรียกร้องให้ออกไปร่ายรำ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

“ฉันเป็นคนมีคุณค่า มีของขวัญมาสู่โลกใบนี้เช่นเดียวกับทุกๆคนบนโลกนี้ การให้ทำให้ได้รับยิ่งกว่า ตัวตนที่หลากหลายเผยโฉมเผยศักยภาพในการเติบโต พาค้นพบเป้าหมายและภารกิจชีวิตที่นำความเบิกบานและช่วยค้นหาของขวัญของทุกผู้คนเล็กๆบนโลกใบนี้…สมองไม่อาจหยัดยืนได้ต่อไป ขอหัวใจช่วยเปิดกว้าง ไม่ตัดสิน และยืดหยุ่นและเชื่อมโยงในจังหวะเสียงเพลงแห่งธรรมชาติ”