ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 3/64

 

ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกฝน “พื้นฐาน เขียนภาวนา”
จากการสอบถามผู้เรียน รอบล่าสุดปีที่แล้ว (รุ่นที่ 10)

#เขียนภาวนา #คอร์สเรียนออนไลน์ #ปฏิบัติธรรม

 

✏️ เพียรกำหนดลมหายใจยาวขึ้นต่อเนื่อง
✏️ เอาชนะความเบื่อ
✏️ กล้าและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ไม่เคยทำ
✏️ จดจ่อกับลมหายใจ จังหวะการเขียน
✏️ จิตใจตั้งมั่นขึ้น ปล่อยวาง
✏️ รู้สึกเป็นอิสระ
✏️ รู้ตัวบ่อยขึ้น มีสติตอนที่เผลอ
✏️ เห็นความคิด อารมณ์ กับ อคติ
✏️ เห็นภายนอกที่เข้ามากระทบ
✏️ เชื่อมั่นในการเขียน ศรัทธาในตัวเอง
✏️ เชื่อมั่นว่าจะทำได้สำเร็จ
✏️ ยอมรับ เปิดใจ และวางใจ
✏️ ศรัทธาในธรรมะ พระพุทธเจ้า ฯ
✏️ เข้าใจธรรมะ เห็นไตรลักษณ์
✏️ เกิดปัญญาจากการลงมือทำ
✏️ เห็นสภาวะจิตที่ละเอียด
✏️ ยอมรับตามความเป็นจริงมากขึ้น

 

“บ่มเพาะวิริยะ สมาธิ สติ ศรัทธา และปัญญา
ขัดเกลากิเลส พิจารณาความอยาก-ยึด
เรียนรู้พื้นฐานภาวนาและการเขียนเพื่อเจริญสติ”

 

อัพเดต ! เปิดรอบต่อไปแล้ว (ค่าเรียนตามบริจาค)
https://www.dhammaliterary.org/meditation-writing/

รับจำนวนจำกัดเท่านั้น