บทเรียนและความประทับใจ เขียนภาวนา 2560 (6)

 

 

” ครูแนะเรื่องใจที่ละเอียดและรอบคอบ ทำให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองทันที บางทีเราก็รีบเขียนบางทีเราก็ โลภมากอยากเขียนให้เสร็จเร็วๆ พอได้สติก็กลับมาทบทวนอีกครั้ง
ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไป อ่านทบทวนให้รอบคอบก่อนลงมือทำ คิดซักนิดพิจารณาไตร่ตรองก่อน
.
” ประทับใจในการอบรมครั้งนี้มากค่ะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้เห็นตัวเองในหลายๆด้านและทำให้เรามีสติและทำอะไรช้าลงด้วยค่ะเข้าใจเรื่องความว่างมากขึ้น เป็นผู้สังเกตที่ดีให้เป็น ไม่ปรุงแต่งเพิ่มเติมมากนัก ตั้งใจนำการเขียนเมื่อหายใจออกหรือหยุดซักนิดก่อนไปต่อไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆค่ะเช่นการพูด การเคี้ยวอาหาร การแสดงความคิดเห็น หรือคิดเพ้อเจ้อต่างๆ เรารู้จักการหยุด หยุดเพื่อให้เกิดสติแล้วค่อยไปต่ออย่างมั่นคงค่ะ”
.
/ คุณนภภัสร์สร (แอน) อาชีพ ค้าขาย
.
.
” เข้าใจในมุมมองชัดเจนขึ้น การเพิ่มเติมของครูโอเล่ทำให้เห็นความขาดตกไปในการพิจารณาขณะทำแบบฝึกหัด ทุกหัวข้อที่ได้ทำไปได้นำมาปฏิบัติจริงในชีวิตทุกเวลา
ทุกหัวข้อล้วนมีคุณค่าต่อการเรียน ชอบหัวข้อ ดวงตาลิขิต, ฟัง, ผู้สังเกต (3 หัวข้อนี้น่าจะใช้เป็นหัวข้อบังคับ) เป็นหัวข้อสำหรับการเริ่มต้นเรียน เพราะจะทำให้การเรียนหัวข้ออื่นเป็นไปอย่างเข้าใจค่ะ กับหัวข้อ ทำอย่างไม่ทำ, จิตว่างได้ยินหญ้าพูด, เคลื่อนจิตหวั่นไหว
.
” บทเรียนสำคัญคือการไม่ยึดมั่นในความเป็นตัวตน ทำให้ไม่แสวงหา ไม่ค้นหา ไม่ให้ค่า ความหมายในสิ่งที่ปรากฏทางอายตนะทั้ง 6 และ ณ เวลานี้ได้เข้าสู่การฝึกฝนเพื่อละตัวตนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความตั้งใจจริง การมีสติอยู่กับรู้ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ตั้งใจฝึกฝนอย่างแท้จริง”
.
/ คุณวัชรี (รี) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
.
.
” รอบนี้เป็นครั้งที่สองของผม รู้สึกว่ามีความเข้าใจในการเขียนภาวนาคืออะไร สามารถอยู่กับปัจจุบัน โดยเฉพาะตอนที่หายใจออกและเขียน เมื่อเกิดความผิดพลาด เราเห็นความอยากของตัวเองได้ชัดเจนมาก (อยากกลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่มันก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ การแก้ไขก็เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น)
.
” ได้ฝึกในการรู้ทันความคิด การใช้ความคิดมากๆ บางทีก็นำมาซึ่งการทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีต หรือความกังวลกับอนาคต เราควรจะปล่อยวางความคิดต่างๆ ลงเสียบ้าง แล้วก็ตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
.
” ในชีวิตเรามักจะมีแต่ความคิด ความรู้สึก ความอยากเต็มไปหมด ขณะที่เรากำลังทำอะไรสักอย่างนึง มือก็ทำไป แต่สมองหรือจิตก็ท่องเที่ยวไปในอดีตบ้างอนาคตบ้าง ไม่ได้อยู่กับตัวเลย สติหลุดลอยประจำ จนลืมไปว่าตอนนี้กายเรากำลังสัมผัสกับอะไรบ้าง ก็ลองหัดมองย้อนกลับมาที่กายของเรานี้ ปล่อยวางความคิด ความรู้สึก ความอยากต่างๆ ลงเสียบ้าง ก็คงได้แต่พูดกับตัวเองบ่อยๆ เพื่อให้มันได้ซึมเข้าสู่จิตใจของเราบ้าง หลังจากนี้ตั้งใจ ฝึกภาวนาอย่างต่อเนื่อง การมีสติหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ”
.
/ คุณคณัส (ตุ้ม) อาชีพ พ่อค้าออนไลน์
.
.
บทเรียนและความประทับใจ การอบรม “เขียนภาวนา” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๗ โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
.
อ่านรายละเอียดการอบรม : www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/