#ประกาศ ผลงานเรื่องสั้นที่ได้เข้ารอบสุดท้าย ในหัวข้อ “คุณค่าของชีวิต”

 

#ประกาศ ผลงานเรื่องสั้นที่ได้เข้ารอบสุดท้าย

การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 ประเภทเรื่องสั้น ในหัวข้อ “คุณค่าของชีวิต”

จากการคัดเลือกของคณะกรรมการ มีผลงาน 17 เรื่องที่สามารถเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการ แต่จะมีเพียง 8 ผลงานที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษา ซึ่งมีผลงานเรื่องสั้นจากเยาวชนส่งเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้เป็นจำนวน 222 ชิ้น

 

เรื่องสั้น กับ ผู้เขียน ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย มีดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ผลงานเรื่อง การเดินทางอันเดียวดายของฉัน ,
นาย จิรภัทร คงถนอมธรรม | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผลงานเรื่อง Take me to cruch ,
นางสาว อลิวษา มอไธสง | โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ผลงานเรื่อง ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดวินาที ,
นางสาว ปพิชญา ชูศรี | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผลงานเรื่อง จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ,
นางสาว เมฆขลา บุตรสุรินทร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลงานเรื่อง คุณฆ่าชีวิต ,
นางสาว กนกวรรณ เชียงตันติ์ | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงานเรื่อง คาเฟ่กลางป่าของคุณพนาดร ,
นางสาว นภจิรา อยู่ศรีเจริญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

ผลงานเรื่อง นิทราที่ไร้สี ,
นาย ภูมิชญณัฐ มิตรธีรโรจน์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลงานเรื่อง ระหว่างทาง along the way ,
นาย สุริยา กิจบำรุง | โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ผลงานเรื่อง ครึ่งชีวิต ,
นาย วิล จิรธรรม์ บุญเกิด | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลงานเรื่อง เปลี่ยน ,
นาย ธีรภัทร์ คำตุ้ย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานเรื่อง คุกใหม่ของไข่มุก ,
นาย พงศภัค พวงจันทร์ | โรงเรียนอรรถมิตร

ผลงานเรื่อง Silence Clock ,
นาย อธิปรก นรพัลลภ | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงานเรื่อง รถไฟฟ้าหลังความตาย ,
นางสาว วรัญรัตน์ จังพงศกร | โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

ผลงานเรื่อง ชีวิตของลมหายใจ ,
นางสาว วรฤทัย ตานำคำ | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ผลงานเรื่อง อารัมภบท ,
นางสาว กัญญภา ตู้บรรเทิง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลงานเรื่อง มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ,
นางสาว พิรฎา อุตตโมทย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเรื่อง ในโลกที่ทุกคนโหยหาแต่ความสุข ,
นาย มูฮัมหมัดไรมี มามุ | โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

 

* ประกาศผลการประกวดภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2564
* ผู้เข้ารอบสุดท้ายโปรดติดต่อโครงการ โดยส่งภาพถ่ายของตนเองที่ต้องการให้ลงเว็บไซต์คู่กับผลงาน และเอกสารยืนยันตน (บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน-นักศึกษา)
* การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลังจะถูกเรียกคืนรางวัล

 

เว็บไซต์ของการประกวด
www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน