บันทึกคอร์ส เขียน=ปลดปล่อยชีวิต 2557

รวมบันทึกส่วนหนึ่งจากคอร์สเขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ”เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” ประจำปี 2557รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/khianpianchiwit

และเว็บไซต์ www.youngawakening.org/write4life/

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/23974/บันทึกคอร์ส_เขียน=ปลดปล่อยชีวิต_2557/