บริจาคหนังสือให้กับเด็กๆ และโรงเรียนในจังหวัดน่าน

 

บริจาคหนังสือ จำนวน 430 เล่ม มูลค่า 80,000 บาท แก่โรงเรียนพระปริยัติศาสนาพิพัฒน์วัดเมืองราม กับ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา จังหวัดน่าน โดยประกอบด้วยหนังสือวรรณกรรมเยาวชน ความรู้ทั่วไป วรรณกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาตัวเอง และหนังสือการ์ตูน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564
.
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตู้หนังสือเพื่อเด็กยากไร้และชุมชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์
ค่าใช้จ่ายจากรายได้ในหลักสูตรการอบรมของเรา อาทิ #เขียนเปลี่ยนชีวิต #เขียนภาวนา #รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์
.
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนหนังสือได้แก่ คุณวัชรี ธีระกนก , คุณณัชชาพร มีสัจ
และผู้ช่วยสนับสนุนค่าจัดส่ง (สมาชิก Patron) ได้แก่คุณ Maturaporn Parkprot , คุณเฉิดโฉม สัมฤทธิ์โสภาค , คุณ Suntareeya Sinarkorn , คุณ Tunyapon J. และ คุณ Apitha

 

????‍???? ติดตามกิจกรรมหลักสูตรของเราได้ที่
www.dhammaliterary.org/open-course/

???? ติดตามบทความและข่าวสาร
www.dhammaliterary.org/บทความและหนังสือ/