บทเรียนและประสบการณ์

รายนามผู้ผ่านการอบรมกึ่งออนไลน์
เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต ประจำ ปี 2557 ร่วมกับศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 • ธนา (เต๋อ) / อาจารย์
  ณัชชา (กระติบ) / ราชการ นักบำบัด
  ธรรมนนท์ (นิตย์) / กระบวนกร
  ปุณณมา (นก) / อาจารย์
  มัณฑนา (น้อง) / อาจารย์
  น้ำทิพย์ (ทิพย์) / อิสระ
  ฐิติพร นามปากกา ไผ่ / พนักงานบริษัท
  สุธิศา (นุ่น) / นักวิชาการการศึกษา
  สิรินันท์ (กุ๊กไก่) / อาจารย์
  ชญานิษฐ์ นามปากกา ช่วงก้าว / พยาบาล
  ปุญญิสา นามปากกา ฉันรักฤดูฝน / พยาบาล
  ปิยวรรณ (ป้อย) / พนักงานบริษัท
  ศุภลักษณ์ นามปากกา ท้องฟ้า
  สุรัสวดี (เบียร์) / นักจิตวิทยาโรงเรียน
  นวพรรษ นามปากกา lively / กระบวนกร
  กรศศิร์ (ติ๋ม) / พยาบาล
  สิบพร (กบ) / ธุรกิจส่วนตัว
  ฐิติพร นามปากกา น้ำอุ่น / ราชการ
  วราภรณ์ นามปากกา จิตใส / รับจ้าง
  ณิชกานต์ (จี้) / นักศึกษา
  ธารทิพย์ (คิ้ม) / อาจารย์
  ภัคสกุณา (บู)  / ราชการ
  เนตรนภา (เปิ้ล) / ราชการ
  พนา (summer) / พนักงานบริษัท
  มาลี (กี) / พยาบาล
  วิภา (แวว) / พนักงานบริษัท
  มะลิ นามปากกา molly / แพทย์
  วราภรณ์ (อ้อย) / กระบวนกร , นักพัฒนาสังคม
  คนึงนิตย์  (ครูนา) / ครู

 

 

ดาว์โหลดรวมบทเรียนได้ที่นี่

รวมบทเรียน

 

 

ภาพนิ่ง6 ภาพนิ่ง11 ภาพนิ่ง88 ภาพนิ่ง138 ภาพนิ่ง188 ภาพนิ่ง151 ภาพนิ่ง150