ความประทับใจ “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี 2561 (7)

 

 

“ประทับใจกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สะดวกและสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา และประทับใจกระบวนการที่เริ่มจากให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง หัวข้อของการบ้านในแต่ละครั้งน่าสนใจมากๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่อ่านรายละเอียดของการบ้าน ในขณะเขียน รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กอีกครั้งที่พร้อมจะเรียนรู้และสัมผัสความรักได้อย่างละเอียดอ่อน ชอบ feedbackของครูที่ต้องอ่านหลายๆรอบ ทุกคำของครูมีความหมายต่อผู้เรียนอย่างมาก สุดท้ายแล้วผู้เรียนหาคำตอบได้ด้วยตนเองว่า เด็กน้อยภายในช่วยให้ตัวเองได้พัฒนาหรือปรับปรุงใน 3 หัวข้อที่เลือกไว้อย่างไร
.
“ชอบหัวข้อ ไทม์ไลน์วัยเด็ก เพราะในขณะเขียนรู่สึกเหมือนตัวเองนั่ง Time machine ย้อนอดีต ความทรงจำที่สดใสช่วยชโลมหัวใจตอนนี้ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น จากที่เรียนข้างต้นว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนครั้งนี้ ทำให้ชีวิตกลับมามีพลังอีกครั้ง ทุกครั้งที่เขียนและได้รับ feedback จากครู ทำให้มีพลังในการใช้ชีวิตและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้สำเร็จ”
.
จากคุณฬุลิยา (รุ่ง) อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย
.
.
“ได้ย้อนและกลับไปทบทวนเรื่องราวในสมัยเด็ก ที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่ดีและร้าย ซึ่งบางเหตุกาณ์แม้จะนานแค่ไหน แต่เราก็ยังไม่ลืมมัน ทำให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบกับความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของเราในปัจจุบันอย่างไร มีหลายหัวข้อให้เลือกเขียน และทุกครั้งที่เขียนต้องทบทวนตัวเองรวมทั้งข้อคิดที่ได้จากการเขียนแต่ละครั้ง ซึ่งก็ดีทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ที่แตกต่างกันระหว่างตัวเราในปัจจุบันกับตัวเราเมื่อครั้งอดีต
.
“ข้อคิดที่สำคัญคือ ไม่มีใครทำร้ายเราได้ นอกจากตัวเราเอง และไม่มีใครรักษาเราได้ นอกจากตัวเราเองเช่นกัน ตั้งใจอยากฝึกทบทวนตัวเองด้วยบันทึกสิ่งที่เราเจอแต่ละวัน ว่าเหตุกาณ์นั้นให้ข้อคิดอะไรเราบ้าง เพื่อเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง มีสติ ควบคุมอารมณ์ และไม่ให้ความคิดลบมาครอบงำเรา”
.
จากคุณกาญจนา (นา) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“ทำให้ได้ย้อนกลับไปดูความรู้สึกและทบทวนตัวเองอีกครั้ง ในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน เหมือนเราได้เห็นทัศนะ มุมมองของตัวเองในบางเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิม และเข้าใจเหตุผลในการกระทำบางอย่างของตัวเองชัดเจนขึ้น มองเห็นด้านดีของตัวเองมากขึ้น
.
“ทำให้กล้าที่จะแตกต่างมากขึ้น พยายามคิดให้น้อยลง สนใจคนอื่นๆ รอบตัวให้น้อยลง พยายามมีสมาธิกับสิ่งที่ทำ และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ไม่กังวลว่าใครจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเองตลอดเวลา พยามเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น”
.
จากคุณอังคณา (อ้อม) อาชีพ นักวิจัยอิสระ

 

 

บทเรียน และ ความประทับใจ จากการอบรม “เด็กน้อยภายใน”

ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดการอบรม
www.dhammaliterary.org/เด็กน้อยภายใน/