ความประทับใจ “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี 2561 (2)

 

 

” ผมไม่เคยอบรมในลักษณะแบบนี้ มาก่อนครับไม่ใช้แค่อ่าน หรือฟังการอบรมแบบทั่วไป แต่การเขียนมันทำให้เราสือสารกับตัวเราได้ดีมากครับ จริงแล้วผมเขียนบันทึกหลายหัวข้อแต่ไม่ได้ส่งครู มันทำให้ผมได้คุยกับตัวเองมากขึ้น อยู่กับตัวเอง ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการถามตอบกับเด็กน้อยภายใน ต้องขอขอบคุณ คุณครูมากครับ

.

” การอบรมทำให้เราเข้าถึงตัวตน ที่แท้จริงภายในตัวเรามากขึ้น ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาเวลาเราเกิดความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาโดยการถามตอบสื่อสารกับเด็กน้อยภายใน ถึงความรู้สึกขณะนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น และควรจะทำอย่างไร หลายข้อคิดที่เราเขียนขึ้นมาแล้วมาอ่านทบทวนดู มันคือความต้องการของเรา มันคือความรู้สึกของเรา ที่เราปล่อยปละละเลยไม่เคยดูแล ความรู้สึกของตัวเอง คือเด็กน้อยภายในที่อยู่กับเรามาตลอด “

.

จากคุณทรงสวัสดิ์ (หลาย) อาชีพ ค้าขาย

.

.

” ได้รู้จักตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเกิดจากอะไร มีครูคอยแนะนำทางความคิดให้เข้าใจมันมากขึ้น ชอบทุกหัวข้อที่ได้ลงมือทำเพราะทุกข้อพอเขียนแล้วกลับไปอ่านมันทำให้รู้เลยว่า เราเขียนเกี่ยวกับเรื่องไหนมากที่สุดทำให้เรารู้ว่าเรื่องนั้นมันมีความสำคัญต่อเรามากที่สุด ทำให้รู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ตรงจุดมากขึ้น

.

” มันทำให้เราพอรู้ได้ว่าต้นเหตุของความคิดต่างๆมันเกิดจากอะไร ได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจในตัวเด็กน้อยและให้อภัย เรียนรู้ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเด็กน้อยเกิดจากอะไร แล้วควรแก้ไขไปในแนวทางไหน การรู้จักให้อภัยตัวเอง มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้กล้าที่จะก้าวไปต่อข้างหน้า และการรู้จักชื่นชมตัวเองมันเป็นแรงสนับสนุนให้มั่นใจที่จะเดินต่อไป ให้ลงมือทำอย่างเต็มที่โดยไม่สนใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะคนเราย่อมมีผิดพลาดกันได้แต่จะแก้ไขอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ”

.

จากคุณอรวรรณ (เปี๊ยก)

.

.

” เมื่อก่อนเคยเขียนบันทึกสม่ำเสมอแต่ร้างลามาหลายปี การทำกิจกรรมครั้งนี้เหมือนได้เขียนบันทึกอีกครั้ง ได้พูดคุยกับภายในของเรา ได้ทบทวนความหมายของชีวิต รู้สึกสัมผัสตัวเองได้มากขึ้น เห็นมิติในตัวเองมากขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น

.

” ได้กลับมาจับดินสอปากกาบ่อยขึ้น ได้รู้จักแบ่งเวลามาอยู่นิ่งๆคนเดียวบ้าง ได้สงบ ผ่อนคลาย ชอบเทคนิคเขียนแบบไม่หยุดปากกา คิดว่าจากนี้เวลารู้สึกมีปัญหาหรือติดขัดอะไร จะลองเขียนแบบไม่หยุดปากกา เพราะเชื่อว่ามันจะพาเราไปพบคำตอบอะไรบางอย่างที่อยู่เฉยๆอาจไม่ปรากฏ “

.

จากคุณลัญชนา (แอม) อาชีพ แม่บ้าน

.

.

บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน”

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๑

อ่านรายละเอียดการอบรม : www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/