บทเรียนและความประทับใจ “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี 2560 (8)

 

” การอบรมทำให้เราได้มีโอกาสย้อนกลับไปทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ในวัยเด็ก ความคิด ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบัน ความคิดในวัยเด็กหลายๆ เหตุการณ์ให้บทเรียนและข้อคิดดีๆ กับเรา ช่วยให้เราได้ซึมซับความรู้สึกดีๆ นั้นอีกครั้ง และเป็นพลังให้เราก้าวเดินต่อไป
.
“หลายครั้งที่เราหลงลืมความรู้สึกนึกคิดของเด็กน้อยที่อยู่ภายในตัวเรา ทำให้การใช้ชีวิตของเราบ่อยครั้งเต็มไปด้วยความเครียด กดดัน ไร้ความสนุกสนาน ขาดความมีชีวิตชีวา ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าเรามองในมุมมองของเด็กน้อยภายใน บางครั้งเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ดังนั้น การใช้ชีวิตโดยมีมุมมองของเด็กน้อยภายในตัวเองประกอบด้วย จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น มีความสุขมากขึ้น”
.
.
คุณวชิราพรรณ (นุช) อาชีพ รับราชการ อาจารย์
.
.
” ประทับใจเรื่องการเอาใจใส่ในการติดตามผล และความหวังดีในนักเรียนได้รับการพัฒนาจากบทเรียนต่างๆ ชอบหัวข้อ โอบกอดหัวใจที่เขาหลงทาง เพราะเกิดความรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้เราสามารถรักคนใกล้ชิดเราได้มากขึ้น เพราะเราได้คุย และฟังเขามากขึ้นขณะเดียวกันตัวเราเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นเดียวกัน
.
” ได้ในเรื่องการพูดคุยกับเสียงภายในตนเอง รวมถึงการทบทวน การกระทำของตนเอง ทั้งกาย วาจา และใจ ในทุกวัน และรายการที่จะทำในวันรุ่งขึ้น ได้บทเรียนเรื่องการเข้าใจความต้องการของตนเอง และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น โดยที่เราไม่ทิ้งอัตลักษณ์ของตนเองไป จากที่อบรมมีผลต่อจิตใจ และความรู้สึกของตนเอง ทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น โดยไม่ถูก BIAS จากคนรอบข้าง หรือสภาพแวดล้อม”
.
คุณจรินทร์ (โจ้) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
” รู้สึกกดดันที่ต้องเอาตัวเองกลับไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีต จึงทำให้ตอนแรกลังเลที่จะเขียน แต่พอได้ลงมือทำจริงจัง รู้สึกว่าทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่เขาช่วยกันให้สามารถผ่านพ้นความโกรธเกลียดไปได้
.
” ชอบหัวข้อ ฟังเด็กน้อยในยามทุกข์, โอบอุ้มด้วยรัก, นิทานดวงดาว ช่วยคลี่คลายและปลอบประโลมใจตัวเอง พร้อมทั้งมอบความกล้าหาญให้ทลายกำแพงบางส่วนออกและผลก็ออกมาดี ทำให้เก็บความคิดของผู้อื่นเอามาใส่ใจน้อยลง ให้อภัยตัวองและผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ลดกำแพงลง ลดความคาดหวัง
.
” เราต้องรู้จักให้อภัยและรักตัวเองในแบบที่เราเป็น ก่อนที่จะให้อภัยและรักผู้อื่น”
.
คุณนพวรรณ (วรรณ) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
บทเรียน และ ความประทับใจ จากการอบรม “เด็กน้อยภายใน” หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๔ (ประจำปี ๒๕๖๐)
อ่านรายละเอียดการอบรม เด็กน้อยภายใน ประจำปีนี้ ได้ที่ www.dhammaliterary.org/เด็กน้อยภายใน/