บทเรียนและความประทับใจ “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี 2560 (7)

 

“ประทับใจค่ะ ไม่ต้องเล่าให้ใครฟัง ตระหนักรู้ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้รับความสงบ ความเข้าใจตัวเองมากขึ้น กระเทาะเปลือกนอกที่ไม่ใช่เราออกไปเยอะมากค่ะ เราเคยสงสัย สิ่งที่เราเคยตั้งเป้าหมายบางอย่างทำไมไม่ได้ เพราะมันไม่ได้สอดคล้องกับภายในของเรา บางครั้งเราก็ถูกความคิดกระแสสังคมหล่อหลอมเราคนใหม่ขึ้นมา ว่าควรต้องเป็นอย่างนู่นอย่างนี้
.
“จากการอบรม ตั้งใจจะเจริญสติ อยู่กับปัจจุบัน ฟังเสียง กายใจ เข้าใจ เมตตาตัวเองและผู้อื่น เข้าใจตัวเอง ตามความเป็นจริง เข้าใจคนทั้งโลก จะกลับมาเรียนรู้เป็นเนื้อในของตัวเอง”
.
คุณกันทิมา (หญิง) อาชีพ วิทยากร
.
.
“รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำแบบฝึกหัดทุกครั้ง เผอิญช่วงแรกติดงานอยู่ เลยเริ่มได้ช้าค่ะ รู้สึกครูให้ความเอาใจใส่ ให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีมาก ครูใส่ใจต่อผู้เรียนมากค่ะ รู้สึกมีสมาธิในชีวิตประจำวันมากขึ้น โกรธน้อยลง มีสติมากขึ้น มาได้อย่างไรก็ไม่ทราบค่ะ รู้สึกว่าใคร่ครวญชีวิตมากขึ้น เศร้าน้อยลง
.
“การอยู่กับตนเอง น่าจะทำให้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตลดน้อยลงไปได้ คิดว่าการเขียนมีประโยชน์ ตอนแรกว่าจะลองเรียนเฉยๆ พอรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลง ก็เลยจะเรียนต่อค่ะ”
.
คุณชฎา (กิ๊ก) อาชีพ เภสัชกร
.
.
“ทำให้ค้นพบตัวตนลึกๆ ในหลายๆ รูปแบบ ทั้งดีและไม่ดี และทำให้รู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีการเปลี่ยนความคิด มีความรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นและผลักดันให้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองมากขึ้น
.
“บทเรียนสำคัญคือเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน และอย่าทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่ไม่ดีของตัวเอง”
.
คุณพรทิพย์ (แตน) อาชีพ เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
.
.
“เป็นการอบรมที่ไม่กดดันในการเรียนรู้ ชอบการเรียนครั้งนี้เพราะบันทึกที่เขียนไม่ต้องเปิดเผยให้ผู้อื่นอ่าน ได้เรียนรู้จากการเขียนแบบอิสระ โดยไม่ต้องเก็บความรู้สึกของตนเองไว้ รู้สึกว่าตนเองมีพื้นที่ปลอดภ้ยและได้ปลดปล่อยความรู้สึกอย่างแท้จริง
.
“เมื่อการเขียนบันทึกเป็นไปโดยความรู้สึกที่แท้จริง หลังจากได้ทบทวนความคิดที่เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆ รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายหลังจากการส่งผลการทำบันทึกในแต่ละครั้ง รู้สึกถึงการเรียนรู้ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากใจข้างใน ไม่ใช่เป็นเพียงความคิดที่เกิดจากสมอง รับรู้ถึงความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้น และความกล้าหาญที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
.
“สิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ คือ เราคือคนสำคัญในชีวิตของเรา นั่นคือ การจัดการกับความคิด การจัดการความรู้สึกของตนเอง ให้ข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิต การมองสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามา เราเลือกได้ว่าจะมองเห็นว่าเป็นปัญหา หรือ มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาของเรา เชื่อมั่นในความเข้มแข็ง เชื่อมั่นในความอดทน เชื่อมั่นในศักยภาพ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เมื่อเราก้าวข้ามความรู้สึกกลัวที่อยู่ภายในใจของเราได้ กล้าเปิดเผย และ ยอมรับความรู้สึกของตนได้ตามความเป็นจริง ความกล้าหาญ และ สติ จะเป็นเกราะให้เราเดินไปพบกับความสำเร็จ”
.
คุณพรพรรณ (อ้อย) อาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
.
.
บทเรียนและความประทับใจ การอบรม “เด็กน้อยภายใน” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๔ (ประจำปี ๒๕๖๐) ติดตามการอบรมหัวข้อนี้ ได้ที่ : www.dhammaliterary.org/เด็กน้อยภายใน/