บทเรียนและความประทับใจ “เด็กน้อยภายใน” ประจำปี 2560 (6)

 

“รู้สึกประทับใจในเนื้อหาของการเรียนรู้ตนเองในการอบรมค่ะ แม้แรกเริ่มจะไม่มั่นใจและยากลำบากซักเล็กน้อย แต่พอได้ลองทำไปแล้วกลับได้แง่คิดจากบทเรียนหลายเรื่อง ทั้งการสังเกตุตัวเองที่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นมาจากการผลักดันของเนื้อหา ทำให้หลายเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เคยมองเห็น กลับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างชัดเจน และหลังจากทำบทต่างๆไปแล้วทีละบทๆนั้น เห็นได้ชัดว่าเกิดประโยชน์กับตัวเอง ในการมีสติ คอยสังเกตุการณ์พฤติกรรม ความรู้สึกในชีวิตในปัจจุบัน และมองถึงเหตุและผล รู้สึกโอบอ้อมอารีย์กับตนเองในปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้สึกดีๆกับเด็กน้อยที่อยู่ภายในด้วยเช่นกันค่ะ
.
“มีผลทำให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่า มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจ การไม่ถูกรับฟัง และเหตุผลที่มีไม่เพียงพอในอดีต ทำให้เมื่อพฤติกรรมรวมถึงความคิดที่เคยชินเกิดขึ้นอีกครั้ง เกิดสติ มีกระบวนการคิดคอยสนับสนุน สามารถบอกตัวเองได้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร และสามารถยับยั้งความเคยชินที่ไม่ดีได้ และมีผลทำให้การยึดติดในความหวาดกลัวสิ่งต่างๆเบาบางลง สามารถขยายขอบเขตในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้มากขึ้นค่ะ”
.
คุณกัญญาวีร์ (วีร์) อาชีพ นักออกแบบ
.
.
“ชอบที่สุดคือ หัวข้อ ผู้คุ้มครอง แลัวก็ นิทานหัวใจ และ เด็กน้อยที่หัวเสีย มันช่วยให้เราเห็นความเป็นตัวเองมากขึ้น หัดยอมรับในตัวตนที่แย่ๆ และค่อยระงับ รู้เท่าทัน อารมณ์ ความรู้สึก ที่จะก่อให้สิ่งต่างๆตามมา เรารู้สึกหนักแน่นมากขึ้นว่า ปม ของเรานั้นคือสิ่งใด และเมื่อทราบอย่างงั้นแล้ว เราก็จะได้เรียนรู้ แก้ไข ยอมรับ ยับยั้งได้อย่างตรงประเด็น
.
“รู้สึกแปลกใจดีว่าไม่ว่าเรื่องใด ปัญหาแบบไหนที่เข้ามาให้ชีวิต ล้วนสามารถตอบคำถามหาทางออกแบบของตัวเองที่ตัวเองสบายใจได้ทั้งนั้น บ้างคำถามที่ตัวเองไม่เคยคิดว่า “มันมีความรู้สึกนั้นด้วยเหรอ” แต่พอไม่คิดก่อนแล้วทำเลย ปรากฏมันมีปมเรื่องที่จะตกค้างอยู่ บ้างเขียนๆไปก็เรื่อยๆยังไม่ค่อยเห็นถึงอะไร แต่พอได้เขียนประเมินตนเองภายหลังกลับได้ข้อสรุปในตอนนั้นขึ้นมา ก็คงเพราะปกติก็เป็นคนไม่ชอบเขียน พอได้ทำก็เลยเห็นผลชัดหน่อย เหมือนที่ครูบอก
.
“บทเรียนจากการอบรมนี้ สิ่งที่คิด สิ่งที่จะกระทำ มุมมอง ความรัก การให้อภัย ล้วนสามารถสร้างได้จากในใจของเราทั้งนั้น ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบกายเลย เมื่อจิตใจเข้มแข็ง อยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสม สมควร ชีวิตเราก็จะสุขสมบูรณ์ตามไปด้วย”
.
คุณศาศวัต (จูเนียร์) อาชีพ นักออกแบบ
.
.
“ได้รู้จักเด็กน้อยภายในตนเองมากขึ้น เชื่อมโยงกันมากขึ้น เติบโตภายในใจยิ่งขึ้น ชอบทุกหัวข้อที่ได้ทำค่ะ เห็นภาพตนเองชัดขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น มั่นคงและมีความเติบโตภายในใจ อิ่มเอิบใจ
.
“จากการอบรมเราสามารถเชื่อมโยงกับเด็กน้อยภายในเรา รับรู้เค้าได้ เข้าใจเค้ามากขึ้น จากหลายบทเรียนทำให้เราปล่อยวาง เบาสบายจากสิ่งที่ติดอยู่ในใจ เห็นชีวิตในหลายแง่มุม และมีมุมมองด้านบวกเพิ่มขึ้นกับชีวิต”
.
คุณภัทรญาณี (แอร์) อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
.
.
“ทำให้ตัวเองได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น รู้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง หัวข้อที่เลือกเขียนจะดูจากชื่อหัวข้อ ที่ชอบ โดยเรื่องที่ให้เขียนแต่ละเรื่องนั้นทำให้ตัวเองได้คิดในมุมต่างๆ ตามที่หัวข้อเป็นตัวนำ เห็นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ดังนั้นชอบทุกหัวข้อที่ตัวเองเลือกเขียนเลยค่ะ บางหัวข้อครั้งแรกที่เห็นเขียนไม่ได้เลย แต่พอกลับมาทำใหม่กลับทำได้และทำให้เราได้คิดอะไรเพิ่ม
.
“การรู้จัก และ เข้าใจตัวเอง และ เห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยหรือมองข้ามเลย”
.
คุณอาภรณ์ (แหม่ม) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เด็กน้อยภายใน”
ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๔ (ประจำปี ๒๕๖๐)
ติดตามการอบรมนี้รุ่นล่าสุด : www.dhammaliterary.org/เด็กน้อยภายใน/