สรุปบทเรียน การอบรม “เด็กน้อยภายใน” 2560 (4)

 

 

” ประทับใจในความมีอิสระเสรี ในการเขียน การแสดงความรู้สึก ไม่ต้องกังวลว่าเราจะผิด จะถูก จะเป็นใคร ไม่ต้องกลัวกับการเขียนการสื่อสารบอกความในใจ รวมถึงในเรื่องของเวลา สถานที่ ทุกอย่างขึ้นกับการบริหารจัดการของเราเอง
.
” หลังอบรม รู้สึกว่าเข้าใจตนเอง ยอมรับตัวเองในทุกๆด้านได้มากขึ้น มีความรู้สึกผิดน้อยลง ตำหนิตัวเองน้อยลง ยอมรับในด้านมืดหรือด้านที่สังคมอาจไม่ยอมรับเราได้มากขึ้น เช่น ความขี้เกียจ ความไม่มีระเบียบวินัย เวลาเห็นอะไรที่ไม่เป็นระเบียบหรือเวลาขี้เกียจ แต่ก่อนจะมีความคิดที่ตำหนิตัวเองและไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองทำอะไรแบบตามสบาย แต่ตอนนี้ถ้าขี้เกียจก็จะยอมรับตัวเองได้ วันหยุดก็จะขี้เกียจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ด่าตัวเองเหมือนแต่ก่อน นอกจากนี้ก็ยังรู้สึกยอมรับในคนอื่นมากขึ้น ไม่อยากจะว่า จะติใคร เพราะรู้สึกว่า เราเองก็เป็นเหมือนกัน ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้น เราก็อาจจะทำอย่างเขาก็ได้ ”
.
คุณจีรนัทธิ์ (กุ้ง) อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
.
.
” เรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจมากขึ้น การเยี่ยวยาตัวเองด้วยเด็กน้อยภายในใจ ฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้น
.
” การเปลี่ยนแปลงที่พบคือ เราได้ฝึกการรับฟังเสียงจากหัวใจมากขี้น ทั้งที่เมื่อก่อนเราฟังแต่เสียงคนรอบข้าง เราเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในใจเรา มีความสุขมากขึ้น เราสามารถเติมเต็มความสุขให้ตัวเราเองได้
.
” เราจะฝึกการคุยกับเด็กน้อยภายในใจเราให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้พาตัวเราให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ เผชิญความต่างๆภายในจิตใจตัวเองด้วยตัวเราเอง ”
.
คุณนภัสวรรณ (ยุ้ย) อาชีพ พนักงานราชการ
.
.
” รู้สึกขอบคุณที่ทำให้เราได้ย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวาลาในวัยเด็ก
ซึ่งมีทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน และประทับใจในสิ่งที่เรากล้าเผชิญหรือพยายามหลีกเลี่ยง ปกปิดความรู้สึกไว้ และในที่สุดก็สามารถนำความเข้าใจนั้น มาเปลี่ยนเป็นมุมมองใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพจิตใจ มองโลกอย่างที่ควรจะเป็น โดยใช้บทเรียนที่ผ่านมาจากอดีตมาเยียวยาปัจจุบันและพัฒนาอนาคต
.
” หัวข้อที่ประทับใจ คือ หัวข้อ “นางฟ้า” เพราะรู้สึกถึงจินตนาการที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่มันทำให้เรามีความสุข แล้วมีคนที่อยู่เคียงข้างเรา คอยดูแลและช่วยเหลือเราและเมื่อถึงคราวที่ต้องสลับเป้นนางฟ้า เราสามารถเข้าถึงอำนาจในตัวเราได้ เข้าถึงความเป็นไปได้ในทุกสรรพสิ่ง เพราะจริงๆแล้ว เราเป็นคนวิเศษ เราสามารถคิด สามารถเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ใจเราอยากเป็น
.
” การอบรมนี้ทำให้เราเมตตาตัวเองมากขึ้น ให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในอดีต และรู้สึกรักตัวเอง ชื่นชมตัวเอง รวมถึงการเข้าใจตัวเองมากขึ้น ”
.
คุณกัญณัฏฐ์ (เมย์) อาชีพ ค้าขาย
.
ติดตามการอบรม #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์และบทความได้ที่
www.dhammaliterary.org