รายชื่อผู้ผ่านการอบรม และสรุปบทเรียน “เขียนเยียวยา”

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม และสรุปบทเรียน “เขียนเยียวยา” (Writing Therapy Course) ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๓ เรียนทางไกลสี่สัปดาห์

 

“มีความประทับใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์มากค่ะ ตอนแรกไม่ค่อยเชื่อว่าการเรียนแบบนี้จะเข้าถึงการพัฒนาจิตใจได้ เพราะไม่เจอครู แต่พอรับการอบรมพบว่าทุกบทเรียนเข้าถึงหัวใจทุกครั้ง เปิดประสบการณ์และความเข้าใจต่อตนเองในด้านที่เราไม่เคยนึกถึงหรือไม่เคยขุดมันออกมาดู จากการปฏิบัติกิจกรรมตนเองได้แนวทางการคิดและสำคัญที่สุดคือการค้นพบว่าตัวเองไม่ค่อยอ่อนโยนกับตัวเองเท่าไร ไม่ดูแลใจและร่างกายของตัวเอง
หลังจากการอบรมตัวเองคุยกับตัวเองบ่อยขึ้น ยิ้มให้กับความโชคดีของตัวเองทุกวัน ขอบคุณร่างกายและดูแลร่างกายมากขึ้น รวมทั้งการแก้ปมในใจที่มีต่อคนใกล้ชิดรอบๆตัว
.
“สิ่งที่ได้กลับมาดูแลคือความใส่ใจในร่างกายและจิตใจตนเอง รู้สึกอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้น ไม่โบยตีตัวเองจากความรู้สึกผิดที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต รับรู้ว่าการเป็นคนคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่การทำถูกหรือทำผิด แต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราว่าจะเห็นเรื่องนั้นว่าเป็นความเป็นความตาย หรือจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติของสรรพสิ่ง มันดำเนินไปเรื่อยๆ มีแต่เราที่พยายามยึดสิ่งโน้นสิ่งนี้ กักความสุขความทุกข์ไว้กับตัว ทั้งๆที่ธรรมชาติของมันดั่งสายน้ำไหลเลยเรื่อยไป ถ้าเห็นธรรมชาติข้อนี้ ก็คลายทุกข์และไม่ยึดติดกับความสุขมากเกินไปค่ะ”
.
คุณสิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู
.
.
“รู้สึกทึ่ง กับวิธีการอบรมแบบนี้ ที่ให้ผลดี ในการเรียนรู้เข้าใจตัวเอง กลับมาฟังตัวเอง หลังการอบรมรู้สึกว่าวิธีการเขียนสื่อสารกับหัวใจตัวเองเป็นทางที่ตัวเองจะฝึกฝนเลือกใช้เดินทางไปข้างหน้าเวลาเกิดปัญหาอุปสรรค
.
“ชอบหลายหัวข้อ ฟังใจ ล้วงลึกสิ่งรบกวน คุณค่าของชีวิต ฉันเลือกและเปิดกว้าง ความกลัวและปกป้อง จดหมายจากอนาคต ได้มีโอกาสกลับมาดูแลหัวใจตัวเอง ได้สัมผัสกับความกลัวในใจ ที่ต้องการการดูแลรักษาเยียวยาจากตัวเรา ได้เทคนิควิธีการใหม่จากการอบรมครั้งนี้ คือการเขียนเพื่อสื่อสารกับหัวใจตัวเอง ช่วยให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจหัวใจตัวเองได้ดีขึ้น ข้อคิดที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คือเราควรหันมาใส่ใจดูแลหัวใจตัวเอง หัดฟัง หัดเยียวยาให้กำลังใจตัวเอง หัดหล่อเลี้ยงใจตัวเองด้วยสิ่งดีๆ นึกถึงความสุข รอยยิ้ม ความผ่อนคลาย ให้ใจมีกำลังเพื่อเดินหน้าก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ หลังจากนี้ตั้งใจจะใช้เทคนิควิธีการเขียนบันทึกที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ มาเขียนบันทึกเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับหัวใจตัวเองทุกๆ วัน”
.
คุณภัทรา (หมวย) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

 

บทเรียนและความประทับใจจากรุ่นที่ ๓๓
http://bit.ly/2G96wTr
.
ติดตามการอบรม
www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/