ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๑)

 

 

“รู้สึกดีที่ได้เริ่มเขียนและเขียนในสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้ ประทับใจในความอดทนต่อการทำให้สำเร็จของตนเอง ประทับใจอาจารย์ผู้สอนที่ใส่ใจ ให้ข้อแนะนำและสนับสนุนในเขียนต่อไปเรื่อยๆและรู้สึกสนุกที่ได้มีโอกาศเขียนในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจขึ้น มองเห็นความคิดและความรู้สึกของตนเองชัดขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
.
“ชอบหัวข้อ นิทานชีวิต บอกรัก มอบดอกไม้ ขอบคุณ ทำให้รักและเข้าใจตนเองมากขึ้นอย่าไม่มีเงื่อนไข มีความสุขจากการดูแลหัวใจและความรู้สึกของตนเอง เยียวยาด้วยการเขียนอย่างช้าๆและค่อยๆพิจารณาทบทวนความรู้สึกของเราทำให้เข้าใจตนเองและเห็นความคิดของตนเองชัดเจนขึ้น ค้นพบความสุขจากการเขียน
.
“มองเห็นข้อดีและข้อด้อยของตนเองได้ดีขึ้น หัวข้อหลายอย่างที่ได้เขียนทำให้เห็นและเข้าใจความต้องการและคาดหวังของตนเองมากขึ้น ยอมรับในความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตนเองโดยเหนมันแต่ไม่ตัดสินหรือพยายามผลักไสความคิดความรู้สึกที่ดีและไม่ดีเหล่านั้น มองมันอย่างที่เป็น”
.
/ คุณลดาพรรณ (น้ำหวาน) อาชีพ ครู
.
.
“ความรู้สึกก่อนมาเรียนคืออยากรักษาความโกรธอารมณ์หงุดหงิดของตัวเองเป็นสำคัญ การอบรมคือการค้นพบตัวเอง การมองดูใจตัวเองและการแก้ปัญหาด้วยตัวเองผ่านหัวข้อต่างๆในการอบรมเยียวยาครั้งนี้ ทำให้เรามองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นทางด้านดีและด้านลบของตัวเองเห็นปัญหาและมองเห็นข้อคิดที่จะนำไปทำต่อได้ซึ่งอันนี้เราประทับใจมากเป็นลำดับแรก ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือคำแนะนำจากครูโอเล่ เป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่เราอบรมในหัวข้อต่างๆการเสริมข้อคิดเพิ่มเติมและสังเกตเห็นสิ่งที่เราน่าจะทำเพิ่มในหัวข้อนั้นๆทำให้เราได้กลับมาทบทวนใจตัวเองและมองเห็นตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น
.
“หัวข้อที่ชอบ 1 คือการฟังใจ ปัจจุบันเรามักจะฟังเสียงคนรอบข้างมากไปทำให้เราค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเองสิ่งที่ใจอยากให้เราเป็นอยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีใจที่แข็งแรงและมีพลังบวกในตัวเอง หัวข้อที่ 2 คือล้วงลึกสิ่งรบกวน เราเองไม่ชอบตัวเองที่โมโหง่ายโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายหัวข้อนี้ ทำให้เราเห็นสาเหตุที่เราเป็นด้วยการลงมือทำตามหัวข้อ ข้อคิดที่สรุปตอนท้ายทำให้เรายอมรับและมองเห็นแนวทางแก้ไขด้วยใจของตัวเอง ปรับเปลี่ยนมุมมองกับตัวเองกับคนรอบข้างและกับคนที่รัก
.
“สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ การกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองในด้านต่างๆที่เราเป็นคือโกรธง่าย โมโหร้าย การน้อยใจจากคนที่รักและพ่อแม่ ปัญหาที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้เราเข้าใจตัวเองและคนที่รักมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การปรับทัศนคติของตัวเอง มองเห็นความคิดด้านลบและด้านบวกของตัวเอง การเปลี่ยนมุมมองกับตัวเองกับคนที่รักและคนรอบข้างอย่างเข้าใจ มีหัวใจที่รักตัวเองและให้อภัยกับคนอื่นได้”
.
/ คุณดวงใจ (ฟ้า) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“ความรู้สึกในช่วงการอบรม รับรู้ถึงการเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีวิธีตอบกลับแบบค่อย ๆ แก้ปัญหาและต่อยอดความเข้าใจแบบเป็นลำดับ ได้ค้นพบตัวเองในจุดที่เราไม่เคยรู้ ทำให้เห็นว่าต้องเข้าใจตนเองให้ได้เสียก่อน โดยมีครูเป็นผู้ดูพิเคราะห์พิจารณาผ่านการเขียน ขจัดข้อปมในตัวเอง แล้วค่อย ๆ ไล่ไปหาต้นเหตุ เพื่อทำการเยียวยา”
.
“หลังอบรมตั้งใจดูแลตัวเอง โดยดูเข้ามาในกาย และที่ใจ ฟังเสียงของร่างกายกับใจ ว่าบอกอะไรกับเราบ้าง เพราะโดยปกติเราจะมองไปข้างนอกเสมอ โดยลืมตัวกายใจเราไป”
.
/ คุณกนกวรรณ (หมี) อาชีพ แม่บ้าน
.
.
“รู้สึกว่าแต่ละหัวข้อของการบันทึก ช่วยให้เรารู้จักตัวตนของเรามากขึ้น บางแง่บางมุมที่เราไม่เคยมอง ก็ได้หันกลับไปมองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น / ครูโอเล่ เป็นคนที่ละเอียด และใส่มากกับทุกบันทึกที่เราทบทวนส่งให้ครูอ่าน ครูคอยแนะนำ และเตือนสติ ให้เรามองและเข้าใจตัวเองมากขึ้น และแนะนำหัวข้อที่ควรจะทำเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง
.
“ได้มองเห็นความรักที่เรามอบให้ตัวเองน้อยเกินไป เอาใจไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งภายนอกตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งกับคนและสถานการณ์ แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลตัวเองเสียเท่าไหร่ ก็ต้องหันกลับมาดูแล เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น เรื่องบางเรื่องที่เราเคยทำผิดพลาดมาแล้ว ผ่านไปแล้ว เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ก็ต้องให้อภัยตัวเอง ไม่ถือโทษ โกรธตัวเอง และทำร้ายตัวเองกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว
.
/ คุณธิติวัฒน์ (หนุ่ม)
.
.
ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเยียวยา” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๐ การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจ อารมณ์ และเติมเต็มความสุข
.
อ่านรายละเอียดหลักสูตรนี้ได้ที่
www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/