ความประทับใจการอบรม เขียนเยียวยา รุ่นที่ ๒๖ (๖)

 

“ชอบในทุกหัวข้อที่เขียน ทุกหัวข้อล้วนนำพาเราไปพบสิ่งมหัศจรรย์ของตัวเราเอง ถือเป็น “ของขวัญหลากสีสัน” ทั้งสิ้น และเมื่อเราได้เปิดเข้าไปสัมผัส ก็จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หากเปรียบเป็นอาหารก็มีหลายเมนูให้เลือก และให้รสชาติไม่เหมือนกัน อยู่ที่เราเข้าไปลิ้มลอง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สร้างเส้นใยให้สมองและหัวใจได้รับการเยียวยา หล่อเลี้ยงให้เติบโตได้ต่อไป
.
“อยากขอบคุณชีวิตที่ได้ให้โอกาสมาพบสถาบันฯ นี้และเข้าอบรมถึง 2 ครั้ง และครั้งนี้พยายามจัดสรรเวลาให้มากขึ้น เพราะรู้ว่า การเขียนเป็นการเยียวยาภายในตัวเราได้ดีวิธีหนึ่ง โดยที่เราจะได้สนทนากับตัวเราอย่างแท้จริง ได้ทำความรู้จักและเข้าใจตัวเรามากขึ้น มันเยี่ยมมาก
ประทับใจคุณครูผู้ให้วิชา ทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน ได้หันกลับมาโลกภายในตัวเรา แม้จะไม่เคยรู้จักกับคุณครูมาก่อน แต่ครูที่มีความเป็นครูด้วยหัวใจที่จริงแท้ ย่อมสร้างความประทับใจแก่ศิษย์เสมอ ที่ทำให้ศิษย์ได้รู้จักตนเองและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงขึ้น ในการดูแลและให้คำแนะนำ ชี้แนะในแต่ย่างก้าวต่อไป
.
“จากการอบรมเราได้กลับมาดูแลตนเอง คือ ความเมตตาที่มีให้กับตัวเรามากขึ้น มีความเข้าใจและ เห็นคุณค่าของตัวเราเอง รู้สึกรักและเคารพตนเองในความอดทนและความกล้าหาญที่ได้เผชิญสิ่งต่างๆที่ผ่านมาได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ณ เวลานั้น แต่หลังจากติดอาวุธทางปัญญาในการอบรมครั้งนี้ไปแล้ว บาดแผลต่างๆ ได้รับการเยียวยา เกิดความสดใหม่ในหัวใจคิดว่าจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองและโลกใบนี้ได้มากขึ้น หวังไว้เช่นนั้น”
.
คุณณิชาภา (ชมพู่) อาชีพ รับราชการ
.
.
“ได้ฟังตัวเอง ได้ดูแลตัวเอง มีสติ และได้ทบทวนหลายสิ่งอย่างที่ผ่านมา ขอบคุณที่ได้รู้จักหลักสูตรการ เขียนเปลี่ยนชีวิต (หัวข้อ เขียนเยียวยา) เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใจเย็นขึ้น ดูแลหัวใจตัวเอง รวมทั้งคนรอบข้างมากขึ้น มุมมองต่าง ๆ แลดูกว้างขึ้น คิดถึงคนรอบข้างมากขึ้น
.
“การเข้าอบรมทำให้ได้มอบเวลาให้กับตนเอง ได้ทบทวน ไม่วิ่งตามอารมณ์ สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ไม่คิดไปเอง ได้บอกกับตนเองเกี่ยวกับมุมมองของความสุข ที่สร้างด้วยตนเอง ง่าย ๆ ที่เราหลงลืมไป ได้มาเขียน เยียวยา นี้ ก็ได้มาเยียวยาจิตใจ ดูแลตัวเอง ได้สร้างความสุข มุมมองของตัวเองที่มีอยู่ที่ยังปิด ได้เปิดเพื่อตัวเอง ให้เห็นมุมมองอื่น ๆ ที่ไม่เคยสนใจ เมื่อได้เห็น เหมืือนเปิดโอกาสให้ตนเองได้พบความสุข มากขึ้น
.
“ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนการปล่อยวาง การละวาง การได้ทบทวนกิจกรรม แต่ละวัน ดี ไม่ดี ถูกใจ ไม่ถูกใจ การทบทวนต่าง ๆ ด้วยสติ รอบคอบ เรียนรู้ความดี ความสุขจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการที่จะรักษาความสุข ต่าง ๆ ให้อยู่กับตัวเรา รวมทั้งการเต็มที่กับการทำงาน เติมพลังใจ ทำงานให้มีความสุข ทุกอย่าง ผ่านมา ผ่าน ไป สิ่งดีงาม สิ่งพอใจ เราสุข สิ่งไม่ดี สิ่งผิดหวัง สิ่งไม่พอใจ สร้างทุกข์ แต่ก็เป็นแรงผลักดันให้ฝ่าฟันให้ก้าวข้าม และเข้มแข็ง ความสุข อยู่ที่ตัวเราสร้าง”
.
คุณพิศมัย (อ้อย) อาชีพ รับราชการครู
.
.
“ครูใส่ใจในการแนะนำและการปรับการบันทึก ครูมีความอดทนมาก ประทับใจ ความตั้งใจในการดูแลและให้คำแนะนำของครูมากเลย ถึงแม้เราจะใจร้อนและอ่านคำแนะนำไม่ถ้วนถี่ แต่ครูมีความอดทน และความตั้งใจอย่างสูงในการให้แก่ศิษย์
.
“การอบรมมีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายแง่มุมในการดูแลสุขภาพใจดี แต่เสียดายที่ไม่ได้เขียนไปหลายหัวข้ออย่างที่ตั้งใจ จริงๆ อยากจะลองเขียนบันทึกทุกหัวข้อเลย เพราะน่าสนใจทุกข้อ รู้สึกดีที่ได้กลับมาทบทวนเป้าหมายหรือได้ค้น ความฝันที่เคยพับเก็บไปแล้ว ได้ขุดออกมาปัดฝุ่นและจะได้นำไปปฏิบัติต่อ หรือการที่ได้คิดต่อยอดจากของเดิมที่เคยคิดไว้ รู้สึกดีขึ้นที่ได้ออกกำลังใจ เยียวยาสภาพจิตใจที่ป่วยให้เข้มแข็ง ได้กลับมาดูแลสุขภาพใจตัวเองได้อีก จะนำเกร็ด ข้อแนะนำที่ครูให้มาปรับใช้ดูแลตัวเองต่อไป
.
“ได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองคิดแง่บวก ได้เห็นตัวเองชัดขึ้น ความสุขเกิดได้จากการบันทึก การเขียนเป็นการเยียวยาจิตใจได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ใช่การเขียนระบายหรือแค่การคุยกับตัวเองอย่างที่เคยทำมา ต่อไปนี้จะนำวิธีไปใช้ตั้งโจทย์ในการเขียนบันทึกของตัวเอง
.
“ตั้งใจนำความฝันที่เราเคยทิ้งไปแล้ว กลับมาทบทวนปรับปรุง เพื่อนำไปลงมือทำให้เป็นจริงให้ได้ และคราวนี้จะทำแบบค่อยๆ เป็นค่อยไป ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ค่อยๆ ก้าวไป ทำไปแบบไม่ใหญ่เกินตัว นำหลักที่ครูให้ไว้มาเขียนบันทึกต่อไป นำหัวข้อที่ทำแล้วรู้สึกดีมาทำซ้ำ และหัวข้อที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ มาทำอีกเรื่อยๆ เป็นการออกกำลังใจที่ดี ให้ไม่ลืมเป้าหมายของตัวเองต่อจากนี้”
.
คุณพัชรี (พัด)
.
.
บทเรียน และ ความประทับใจ จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๖ การเขียนบันทึกเชิงกระบวนการจิตวิทยาเพื่อการคลี่คลายความทุกข์และบ่มเพาะความสุขแก่หัวใจ www.dhammaliterary.org/เขียนเยียวยา/