รวมบทเรียน “เขียนภาวนา” ๒๕๖๐ (๑)

 

รวมบันทึก๒

รวมบทเรียน “เขียนภาวนา” หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ (ชุดแรก)

 
“ทำให้ได้ใคร่ครวญ และทำให้ได้เรียนรู้ว่าต้องฝนทั่งให้เป็นเข็มให้ได้จริง
จากที่ผ่านมาพยายามพาใจกายไปเรียนรู้ แต่ก็ไม่ต่อเนื่องทำให้หยุดแล้วหายไป ในหลายวิธีการ
แต่ครั้งนี้วิธีการเรียนรู้จิต “การเขียนภาวนา” ทำให้ได้รู้จัก “จิต” ลึกซึ้งจริงๆ และที่สำคัญได้ทบทวนดูตนอีกครั้ง หลังการเขียน
การฝึกเช่นนี้ คล้ายกับการกระเทาะเมล็ดพันธุ์ออกจากเปลือกที่ห่อหุ้มไว้ได้ดีทีเดียวค่ะ”
/ คุณพรทิพภา (ทิพย์) อาชีพ นักวิชาการอิสระ
: : :
“เมื่อไขรหัสออกมา รู้สึกประหลาดใจปนดีใจ เมื่อเขียนเสร็จใจโล่งขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อส่วนที่ปิดกั้นคือ มันเป็นธรรมชาติของชีวิต ที่เราทำให้มันซับซ้อนมานาน
…เริ่มเขียนภาวนา คิดถึงเรื่องที่ผ่านมา เห็นว่าตัวเอง ทำได้บ้าง ผิดบ้าง แต่ใจก็ถอยห่างความสมบูรณ์ หากแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย
ยิ่งเขียน ยิ่งผ่อนปรน ยิ่งเห็นความธรรมดา แต่ก็รู้สึกอยากที่จะอยู่อย่างให้มีการภาวนาในวิถีชีวิตจริงๆ
การพูดความจริงกับตัวเอง มีความหมาย ดังเช่นการยอมรับความผิด แต่ไม่ใช่อารมณ์ตำหนิ
บางทีความดีร้าย ความกลัว ความเจ็บปวด มันก็เป็นแค่อะไรบางอย่างที่ถูกนิยามตีกรอบ แบ่งจำพวกเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร”
/ คุณสรินยา (เอ็ม) อาชีพ ข้าราชการ
: : :
“ชี้แนะนำทางไปสู่โลกใหม่ ที่ล้ำลึก เป็นโลกในตัวเราที่เราไม่เคยสนใจจะค้นหาทั้งที่มันสำคัญที่สุดต่อการมีชีวิตอย่างเข้าใจตัวเองและอยู่กับตัวเองอย่างสงบซึ่งสุดท้ายจะส่งผลให้เราเข้าใจและอยู่กับคนอื่นอย่างสงบได้เช่นกัน”
/ คุณสรรค์พิทย์ (พิทย์) อาชีพ แม่บ้าน

หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่
www.dhammaliterary.org
***ภาพประกอบ บันทึกสะท้อนจากหัวข้อ “ไม่ใช่ตัวตน” จาก คุณคณัส (ตุ้ม) อาชีพ พ่อค้า