รายชื่อจบการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี ๒๕๖๓ และสรุปบทเรียน

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม ความประทับใจ และบทเรียน

คอร์สอบรมทางไกล “เขียนค้นตน” ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๙

 

มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๘ คน รวมส่งการบ้าน ๓๓๖ ชิ้น

 

“ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ประทับใจมากที่สุดในการดูแล เอาใจใส่ของครู เพราะทุกบันทึกที่ส่งไป ครูจะตอบมาอย่างละเอียด ไม่เพียงการวิเคราะห์รูปแบบการบันทึกของเราเท่านั้น หากแต่ครูยังช่วยวิเคราะห์ตัวตนของเรา จุดอ่อน จุดแข็ง และความถนัด ซึ่งแสดงออกผ่านการบันทึกของเรา ด้วยรูปแบบการอบรมถึ่งออนไลน์ ทำให้ครูดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดดีมาก ทำให้รู้สึกเหมือนกึ่งๆเป็นการเรียนรายบุคคล
.
“ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง สิ่งที่เป็นข้อดี จุดแข็ง และคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งโดยปกติแล้วเราอาจไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้มากนัก อย่างไรก็ตาม การลงมือเขียนบันทึกเหมือนเป็นการที่เราดำดิ่่งลงในภายในตัวเราเองแบบองค์รวม ซึ่งผสมผสานระหว่างจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก (รู้สึกได้ชัดเจนในการบันทึกหัวข้อ “เพื่อนบันทึก”) สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เห็น และเชื่ออย่างเต็มที่ว่า การเขียนเพื่อบำบัดนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตใจตัวเอง หากเราทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรม มั่นใจอย่างมากว่าจะได้นำการเขียนบำบัดไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อเยียวยาตัวเองในเวลาที่ชีวิตมีความเครียด ความกดดัน หรือความทุกข์หนักๆใดๆก็ตาม
.
“การเขียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ตามปกติในชีวิตประจำวันแล้ว คนจำนวนมากใช้การเขียนในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสาร หรือการนำเสนองานต่างๆ แต่เมื่อลองมาเรียนคอร์สนี้ และได้ทำบันทึก ทำให้รู้สึกได้ว่า การเขียนเป็นการปลดปล่อยและทำให้เรามีความสุข เป็นการกระตุ้นจินตนาการและความหวัง ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปมองตัวเองในอดีตแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมในบางช่วงเวลาเราจึงชอบเขียนไดอารี่”
.
อยุทธ์ (บิ๊บ) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“ได้เห็นตัวเองชัดขึ้น เนื้อหาก็ร้อยเรียงการเรียนรู้จักตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอนดีครับ จากเนื้อหาที่ตื้นๆ แล้วก็ค่อยๆ ลึกขึ้นเรื่อยๆ และน่าชื่นชมตรงการตอบจดหมายกลับของคุณครูทุกๆ เมล์ ที่ชวนค้น ชวนคิด และทำให้เห็นถึงความใส่ใจและลงรายละเอียดกับผู้เรียนได้อย่างจริงจังครับ
.
“ฉันไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งได้ตลอดเวลา หากแต่มีทั้งความอ่อนแอ เปราะบาง และเข้มแข็ง และในขณะเดียวกัน ฉันก็ไม่ได้มีความสว่างตลอดเวลา แต่ก็มีด้านมืดที่ต้องการรับการดูแลด้วยเช่นกัน และลึกๆ แล้ว ฉันก็ต้องการการเชื่อมโยงกับคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกัน
.
“คนเราพยายามหลบเลี่ยงบางอย่าง เพื่อสร้างเกราะและพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมา โดยละเลยความอ่อนแอ ตัวตนที่ต้องการความช่วยเหลือ การลงไปดูแล และยอมรับด้านที่มีความเปราะบางก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรางดงามได้มากยิ่งๆ ขึ้น สรุปคือ คนเราต้องดูแลตัวเองทุกๆ ด้าน และไม่ทอดทิ้งด้านหนึ่งด้านใดไปเสีย”
.
จุลนภ (เป้ง) อาชีพ อิสระ

 

อ่านบทเรียนและความประทับใจได้ที่
http://bit.ly/2vjngT7
.
หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต
www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/