รายชื่อจบการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี ๒๕๖๒ และสรุปบทเรียน

 

 

 

ความประทับใจจาก “เขียนค้นตน” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๔

 

 

“ประทับใจกับการเรียนครั้งนี้ ตอนแรกคิดว่าการเขียนอาจจะพอช่วยให้ค้นพบตัวเองได้ระดับหนึ่ง แต่พอเริ่มเรียนเริ่มเขียนจริงๆ ก็ได้พบตัวตนอันหลากหลายของตัวเอง หรือบางแง่มุมที่ลึกลงไปที่เราคิดไม่ถึง รวมถึงคอร์สออกแบบมาดี ทำให้เรียนได้ง่าย และคุณครูใส่ใจในการดูแลและตรวจการบ้านมากๆค่ะ
.
“แง่มุมบางอย่างที่ไม่เคยเห็น เช่น ในขณะที่เราเป็นคนที่ชอบใช้ตรรกะความคิด แต่อีกตัวตนหนึ่งเราก็มีความรักความเชื่อมั่นศรัทธา ได้เรียนรู้เข้าใจถึงความเป็นตัวเองมากขึ้น ยอมรับในส่วนดีและส่วนไม่ดีบางอย่าง และนำมาปรับในการเลือกใช้ตัวตนของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ กำหนดเป้าหมายชีวิต
.
“คนเราแต่ละคนมีตัวตนอันหลากหลาย เป็นโอกาสดีที่เราได้เห็นและได้เรียนรู้ การเข้าใจตนเองก็เป็นเหตุทำให้เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นด้วย ว่าแต่ละคนมีทั้งข้อดีและไม่ดี เขาอาจจะมีอะไรอีกมุมที่เราไม่ได้เรียนรู้ บางครั้งเวลาเราเขียนก็เป็นเวลาที่ไดพักสงบใจ เรียนรู้ตัวเอง”
.
จากคุณพันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์
.
.
“ไม่น่าเชื่อว่าการเขียนจะสามารถช่วยให้เราเเห็นมุมมองทั้งที่รู้และไม่รู้ ได้ชัดเจน และสามารถนำมาเตือนสติ เป็นส่วนช่วยให้เราคิด ตระหนัก พฤติกรรมการกระทำทั้งดีและไม่ดี อาจรู้ทันหรือไม่รู้ทัน ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชอบหัวข้อ ดั่งต้นไม้ และ ไม่ใช่ฉัน
.
“คนเรามีหลากหลายนิสัย บุคลิก การกระทำ ทั้งดีและไม่ดี มีทั้งมากไปและน้อยไป สิ่งที่เคยว่ามันเป็นข้อดี บางทีก็ไม่ดี บางอย่างว่าไม่ดีแต่อีกมุมมันก็ดี หลายสิ่งที่คิดว่าขาดจริงแล้วอาจมีอยู่ เพียงแต่เราไม่เคยสนใจจะดูแลและนำมันออกมา หรือสิ่งที่เราทำอยู่บ่อยครั้งมั่นใจว่ามันดีงาม เป็นเกราะป้องกันที่ดีกับเรา แต่ใช่ว่าจะดีตลอดไป…
.
“บทเรียนคือการกล้าเผชิญกับอัตตาความเป็นเราที่คิดเองเออเอง ว่าอันนั้นมันคือเรา เชื่อมั่นว่าเก่ง ว่าดี หรือแค่อยากจะดี จนทำให้มันเกาะเราจนเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ตามนั้น อัตตาที่มากมายของเรามันส่งผลต่อความคิด การกระทำ ที่แสดงออกมา การกลับมาดูตัวเองอย่างละเอียด เวลาที่เราอาจหลงทางไป เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเอง”
.
จากคุณภัณฑิรา (จัน) อาชีพ รับจ้าง

 

 

???? อ่านสรุปอบรมจากผู้เรียน
https://drive.google.com/open?id=1SOoriMMyPV4g-SSO2sUSUcHbC3vLc_7x

 

????‍???? อ่านรายละเอียดชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”
https://www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/