ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๒)

 

“รู้สึกดี (ยิ้มกว้างค่ะ) รู้จักตัวเองมากขึ้น ประทับใจและขอบคุณครู นะคะ ครูคอมเมนท์เร็วมาก ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หวังว่าจะได้พบกันอีก ขอให้ครูสุขภาพแข็งแรง ร่มเย็นเป็นสุข เป็นครูของลูกศิษย์ไปเนิ่นนาน นะคะครู ^^
.
“ได้เห็นความกลัวค่ะ ก่อนอบรมเหมือนเราจะเป็นคนกล้าบ้าบิ่น..กลับไม่ใช่..ทุกครั้งที่เริ่มจะเขียนรู้สึกได้ว่า..เรากลัว…กลัวตัวตนของเราเอง กลัวอดีต..กลัวไม่ดี…กลัวผิด…แต่เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ..เหมือนได้ปลดปล่อย…เข้าใจตัวเองได้มากและลึกซึ้งขึ้น…ทั้งในส่วนที่ดี..และส่วนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข
.
” การมีและใช้ชีวิตอยู่ เราต้องการความสุข…ก่อนหน้านี้เรามองหาความสุขจากภายนอก..จากคนอื่น…ทำให้เราประสพทุกข์ มากกว่า ประสพสุข..หลายครั้งเราหัวฟัดหัวเหวี่ยง…ฟาดงวงฟาดงา..
บ้าบออยู่คนเดียว อยากให้คนหลายคนทำให้ถูกใจเรา …ที่สุด..การเขียนค้นตน..ทำให้พบว่าสุขที่แท้จริง..เกิดขึ้นได้จากเราเอง..มีคำสอนมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้..”ความสุขจากภายใน”แต่..หาไม่เจอ..ค้นไม่พบ..ได้เท่ากับ..เขียน ค่ะ เขียนค้นตัวตนของเราออกมาจากหลาย ๆ กิจกรรมที่ครูมอบให้…ขอบคุณครูมากนะคะ :)”
.
“หลายกิจกรรมที่เขียนเสร็จไป…ทำให้เราเข้าใจตัวเอง..รู้สึกดีทุกครั้งไป..ฉะนั้น.ก็จะเขียนทุกกิจกรรมของหลักสูตรนี้เลยค่ะ..ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของครู..แต่ดูเหมือนว่า..ในทุก ๆกิจกรรมเสมือนเป็นครูให้เราได้ดี …และก็ตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการของครูเพื่อให้อีกหลาย ๆ ชีวิต ที่ยังเป็นทุกข์..ได้พบทางออก..ได้มีชีวิตที่สุขใจมากขึ้นค่ะครู ..มีสิ่งใดให้ช่วย
ถ้าสามารถทำได้..จะไม่ปฏิเสธ..บอกมาได้เลย นะคะ ครู 🙂 ”
.
คุณเนาวรัตน์ (ปู) อาชีพ ข้าราชการครู
.
.
“ได้เห็นตัวตนของเราเองชัดเจนขึ้น โดยการเรียนจะไม่เร่งรัดมาก มีเวลาให้ทำแบบฝึกหัดพอประมาณ ทำให้ไม่เครียด และมีหัวข้อให้เลือกทำมากมาย แต่ไม่ต้องทำทุกข้อ เลือกเฉพาะหัวข้อที่เราสนใจค่ะ
.
“ได้เห็นด้านมืดของตนเองมากมายที่ทับถมมาเนิ่นนาน ค่อยๆถูกเปิดเผย และค่อยๆถูกยอมรับด้วยตัวเราเอง ทำให้สภาวะภายในที่เคยรู้สึกอึดอัดคับข้องหมองใจได้ลดลงไปมาก รู้สึกผ่อนคลายกับตัวเองมากขึ้น รักตัวเองมากขึ้น เห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นค่ะ
.
“จากการอบรมสอนให้เข้าใจชีวิตความเป็นไปของผู้คนบนโลกใบนี้มากขึ้น เข้าใจตนเองและคนอื่นๆมากขึ้น ทำให้ตัวเราทุกข์น้อยลง หรือทุกข์สั้นลง ชีวิตคือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ”
.
คุณอภิสรา (สุ) อาชีพ ครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์
.
.
“ทุกครั้งที่เขียนเป็นการพากลับไปรู้จักตัวเองในหลายๆด้าน เห็นตัวเองชัดขึ้น มีหลายๆด้านที่ลืมไปแล้ว เห็นว่าอะไรที่ควรพัฒนาต่อ ชอบกิจกรรมที่ครูจัดมากเลยค่ะมันชวนให้คิดชวนให้มองเห็นตัวตนหลากหลายด้านดีมากๆเลยค่ะ
.
“เห็นตนเองชัดขึ้นค่ะ มันมีตัวตนในหลายๆด้านที่เราทอดทิ้งเค้าไปจนเค้าอ่อนแอและไม่มีกำลัง หรือตัวตนที่เราไม่ชอบแต่กลับให้อาหารจนเค้าเจริญเติบโตและแข็งแรงและด้านที่ดีที่เราเฝ้ารดน้ำพรวนดินก็เจริญงอกงามออกดอกผล ตัวตนหลายๆด้านคงเหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าได้ดินได้น้ำได้ปุ๋ยได้รับการดูแลก็เจริญงอกงาม ผลิดอกออกผล แต่ถ้าไปอยู่ในที่ดินไม่ดีไม่รับการดูแลต้นไม้ก็คงเหี่ยวเฉาไม่ก็ตายไป แต่เมล็ดพันธุ์ก็ยังอยู่ถ้าได้น้ำได้อาหารก็มีโอกาสงอกกลับมาได้อีก”
.
คุณพิศสมัย (เล็ก) อาชีพ รับจ้าง
.
.
บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เขียนค้นตน” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๘ การเขียนเชิงกระบวนการจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เขียนในด้านการเข้าใจตน ติดตามและสมัครการอบรม ได้ที่ www.dhammaliterary.org