ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘

 

” ได้อยู่กับตัวเองในระบบกึ่งออนไลน์ซึ่งครั้งแรกคิดว่าอยู่ในห้องเรียนน่าจะสะดวกกว่า แต่ตอนนี้เห็นด้วยกับระบบนี้ และชอบที่มีเสริมกิจกรรมในห้อง ได้อบรมแล้วเห็นว่าทุกสิ่งมาเป็นคู่ ถ้าใจเย็นเป็นข้อดีก็ต้องยอมรับความเฉื่อยที่เป็นข้อเสีย ถ้าขยันมุ่งมั่นเป็นข้อดีก็ต้องยอมรับความใจร้อนที่จะให้งานเสร็จเร็วๆเป็นข้อเสีย เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับในจุดด้อยของตนเองและผู้อื่นที่มาพร้อมกับจุดเด่น
.
” ทุกครั้งที่มีปัญหาคิดไม่ออก ไม่เข้าใจ ตัดสินใจไม่ได้ จะใช้การเขียนช่วย, จะพัฒนาความสัมพันธ์กับมิตรให้ดีขึ้นด้วยการยอมรับจุดด้อยที่มาพร้อมจุดเด่น ”
.
คุณประภัสสร (น้อยหน่า) อาชีพ ทนายความ
.
.
“รู้สึกดีเพราะเข้าใจตัวเองในระดับลึกขึ้นและรับรู้ปัญหาภายในที่จะทำให้จะทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง ได้เห็นความกลัวความรู้สึกไม่มั่นคงเป็นสิ่งที่กำลังเผชิญมาให้เห็นในรูปแบบต่างๆทุกๆวัน บางครั้งรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกบครั้งรับรูได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางกายหรืออาการต่างๆ เช่นปวดหัว ซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้สาเหตุ
.
“จากการอบรม ตั้งใจอยู่กับทุกความรู้สึก ร้ายดี และยอมรับไม่กดดันตัวเอง ผ่อนคลายตัวเองตังเองและทำงานให้เกิดประสิทธิภาพไปด้วยการจัดการ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า”
.
คุณณัฐรดา (กันเอง) อาชีพ งานอิสระ
.
.
” ได้แนวทางในหัวข้อที่จะเขียนบันทึกในการมองตนมากขึ้น ได้เห็นตัวเองมากขึ้นและรู้สึกดีที่มีผู้ช่วยชี้แนะในการบันทึก ชอบหัวข้อ ไม่ใช่ตัวฉัน , ตัวตนที่หลากหลาย
.
” สิ่งที่คิดว่าไม่ใช่ตัวเรา ที่แท้ก็มีอยู่แล้วในตัวเรา อาจจะเป็นแค่๓-๕%แต่ถ้าได้ฝึกฝนก็น่าจะทำได้ดีขึ้นเพื่อจะได้เห็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น อยากสนุกกับการใช้ชีวิตที่มีไม่เกินหนึ่งร้อยปีนี้
.
” ชีวิตคือจิ๊กซอของทุกสิ่งที่เราพบพานสิ่งที่เคยคิดว่าเราเก่ง. เราดีกว่าคนอื่นที่แท้ก็แค่คิดเอาเอง เราก็แค่ส่วนประกอบของหลายๆสิ่ง ไม่ได้มีตัวมีตนที่เลอเลิศอะไร สิ่งดีหรือไม่ดีก็มีในทุกคน เข้าใจให้อภัยกันดูแลกัน. ค้นหาสิ่งที่ดีและส่งเสริมให้โตขึ้น
.
คุณอารีย์ (แจ๋ว) อาชีพ พยาบาล
.
.
” ประทับใจกับความเอาใจใส่ที่ครูมีให้ ผ่านคำแนะนำหลังส่งการบ้าน ได้รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น โล่งและสบายใจ สามารถรับแรงกดดันที่เกิดจากอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น ใจเย็น สุขุมมากขึ้น
.
” จากการอบรมได้มองเห็นตัวเอง เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้น ยอมรับความจริงในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเอง สงบใจได้มากขึ้นเวลาที่นึกถึงอดีต นึกถึงคนที่ฉันรักและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ คนที่ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวด เสียใจเวลาที่นึกถึง หรือมีใครก็ตามเอ่ยถึง แต่หลังจากได้รับการอบรม ความเจ็บปวด ความเสียใจ ลดน้อยลง ค่อยๆ จางหาย
.
” ไม่เฉพาะฉันที่มีปัญหา มนุษย์ทุกคนเจอกับปัญหามาก น้อย ด้วยกันทุกคน อย่ามองและคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองพบเจอ ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ไข เวลาจะช่วยทำให้ทุกอย่างคลี่คลาย ทำใจยอมรับแล้วตัวเองจะดีขึ้น
.
” จะใช้หัวข้อที่ครูแนะนำ เขียนบันทึก เพื่อช่วยบรรเทาความกดดัน ลดความเครียดให้ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เวลาจะอำนวย”
.
คุณสุภาภรณ์ (สุ) อาชีพ ครูสอนพิเศษ
.
.
บทเรียนจากการอบรม “เขียนค้นตน” หนึ่งในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๘ การเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้เขียนและชวนตัวเราเองเข้าใจตน ติดตามการอบรมนี้ ได้ที่ www.dhammaliterary.org