บทเรียน เขียนค้นตน ๒๕๖๐ (๙)

 

 

รวมบันทึก๖

 

 

บทเรียน “เขียนค้นตน” หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๗
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (รอบสอง)
จากคุณอรนุช (น้อง) พนักงานบริษัทเอกชน
.
www.dhammaliterary.org