บทเรียน เขียนค้นตน ๒๕๖๐ (workshop รอบแรก)

 

อบรมวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ “เขียนค้นตน”

www.dhammaliterary.org/เขียนค้นตน

 

 

4541 4547 4552

 

เปิดอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง :