รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 42

 

 

???????????? บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เขียนข้ามขอบ”

 

“ประทับใจเทคนิคการเขียนหลายๆ เทคนิค ที่ทำให้สามารถสืบค้นตัวเองได้ลึกขึ้น เช่น การวาดภาพ ก่อน และเขียนบรรยายภาพ เขียนความรู้สึก เขียนบรรยาย แล้วกลับมาเติมแต่งภาพเดิมหลังเขียนเสร็จ ประหลาดใจมาก เพราะก่อนเขียน ความรู้สึกแบบหนึ่ง ระหว่างเขียน และหลังเขียน ความรู้สึกเป็นไป และทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้น หัวข้อที่ชอบ คือ สิ่งเสพติด ชอบมากคะจากเทคนิคการเขึยน ข้อนี้ จาก สิ่งเสพติดที่ชอบ สามารถ เขึยนไปจนพบว่า สิ่งเสพติดเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราต้องการอยู่ลึกๆ ในโลกด้านใน

.
“จากการได้มาเขึยน 1. ทำให้เราเอาความคิดที่มีอยู่มาเรียบเรียงและเห็นภาพทั้งหมด ทั้งที่ทำให้เรามีความสุขและมีความทุกข์ เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่ามีสุขและทุกข์ เราจะเลือกมองมุมไหน 2. ทำให้เราเข้าใจอารมณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นละเอียดขึ้น อย่างอารมณ์โกรธ ซึ่ง หลังจากเขียน แล้วทำให้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธ เกิดจากเรามีความคาดหว้งและไม่ได้ตามนั้น และไม่รู้ว่าจะสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกเราอย่างไร หลังจากเขียนแล้ว ควบคุมอารมณ์โกรธได้ดีมากๆๆๆๆๆๆ พอเห็นพลังงานเกิดขึ้นในกาย ว่าเริ่มร้อน หงุดหงิด ก็บอกตัวเองว่าเราคาดหวัง พอรู้ก็ ปล่อยวางและอธิบายให้คู่สนทนาฟังว่าเราต้องการอะไร และให้เวลาเขามบอกสิ่งที่เขาได้ยินจากเรา 3. การปล่อยวาง และอนุญาติให้ตัวดิฉันและผู้คนได้ใช้ชีวิตของตนเอง”
.
คุณพุทธชาด (ยู้) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
“รู้สึกประหลาดใจว่า การเขียนทำให้ค้นลึกเข้าไปในใจได้จริงๆ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยครู ช่วยแนะ กระตุ้น นำทาง ชี้ทางให้ เพราะการเขียนเพื่อค้นลึกต้องอาศัยผู้นำทางอย่างยิ่ง และที่สำคัญครูไม่ตัดสิน ไม่ทำให้เราดีใจ ไม่ทำให้เราเสียใจ แต่ทำให้เราเห็นแสงสว่างที่มากขึ้น มันอิ่มใจมากกว่าความดีใจ และรู้สึกว่าจิตมนุษย์ลึกล้ำยิ่ง น่าค้นหา ยิ่งค้นยิ่งเจอตัวเอง มันดีจริงๆ สนุกดีค่ะ แม้บางหัวข้อรู้สีกว่าทำยาก แต่พอลงมือทำมันก็ทำได้
.
“รู้สึกว่าวิชาค้นใจ ทุกคนน่าจะได้เรียน มันทำให้เราได้ใช้จิตอีกรูปแบบหนึ่ง ที่แฝงอยู่ในตัวเราที่เราไม่รู้ เพราะอคติ เพิกเฉย อารมณ์ มันบดบังปัญญาไป ดีใจที่ได้รับรู้ว่าเรามีเพื่อนแท้ ที่ไปกับเราตลอดเพียงแค่ฟัง เปิดใจ นำมาทบทวน เราก็จะได้แง่คิดดีๆอีกมากมายจากใจเราเอง
.
“ขอกราบขอบพระคุณครูโอเล่มากๆค่ะ ที่ช่วยสะท้อน ชี้แนะ ชี้นำ และทุ่มเทเวลา ทั้งการอ่าน การวิเคราะห์ และการตอบอย่างละเอียด มันมีคุณค่าแก่ชีวิตหนึ่งมากๆเลยค่ะ ทั้งชีวิตนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสเจอครูแบบนี้ เป็นคนที่สองหรือไม่ คำชี้แนะของครูลึกซึ้งมาก อ่านแต่ละรอบจะเข้าใจไม่เหมือนกัน จะเก็บไว้อ่านเรื่อยๆเลยค่ะ มีคุณค่ามากๆ ขอกราบขอบพระคุณครูโอเล่อีกครั้งค่ะ_/\_”
.
อารียา (นุช)
.
.
“ประทับใจที่เขียนแล้ว คุณครูตอบกลับมา คำวิจารณ์ สะท้อนกลับของคุณครูทำให้เราได้นึกถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่เราไม่เห็นมัน แม้ว่าในขณะเขียนมันมีความรู้สึกตรงนั้นโผล่ขึ้นมาแต่ไม่ชัดเท่ากับคุณครูสะท้อนกลับมันทำให้เหมือนมีใครมาเปิดหรือไขให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น ชอบหัวข้อต่าง ๆ ที่ คุณครูให้มา แล้วให้เลือกหัวข้อในการเขียน มันทำให้เราเห็นหลายมิติของการมอง การทำให้ช้าลง การทำให้ได้ลองสิ่งใหม่ ๆ
.
“ระหว่างการอบรมมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมาก การเขียนทำให้เราได้ระบายมันออกมา ทำให้เราเกิดปัญญาหรือทำให้เราได้คิดตกกับปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากอบรมแล้วเรารู้สึกสบายใจมากขึ้นเราเป็นเราที่แข็งแรงกว่าเดิม และนำเอาคำสะท้อนกลับของคุณครูมาใช้ต่อ ชอบหัวข้อ ตารอบตัว ชอบเพราะทุกครั้งเวลาคิดเราจะเอาความนึกคิดเราเป็นหลัก ในขณะที่หัวข้อนี้ให้เรานึกถึง 3 มุมมอง คือ จากมุมมองของเราเอง มุมมองของฝั่งตรงข้าม และ มุมมองของบุคคลที่ 3 มากไปกว่านั้นคือให้เขียนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ครั้งแรกที่หยิบปากกาเพื่อที่จะเขียน ความรู้สึกเข้ามาเต็มไปหมด สังเกตุตัวเองได้ชัดมาก ๆ และสังเกตุตัวเองหลังจากเริ่มเขียนไปแล้ว ความรู้สึกมันต่างออกไป
.
“เราทำได้ถ้าเราเพียงแค่เริ่มต้น มันก็แค่ความกลัวในสิ่งที่ไม่เคยทำ พอได้เริ่มก็เริ่มมีอิสระมากขึ้น ได้เห็นมุมมองกว้างขึ้น เราเองที่เป็นคนยอมที่ให้เราได้ทำและเห็นด้วยตัวเอง เหมือนมีพลังเข้ามาในตัวมากขึ้น ดีใจที่ตัวเองได้เห็น มีความสุขมากขึ้น”
.
นลินธร (เอ๋) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

???? อ่านบทเรียนเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1AXrHU7XExsDYJZIpLh-D9NHAd9ZR0UKZ/view?usp=sharing

???? ติดตามการอบรม

www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/