แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๕)

 

เขียนข้ามขอบ ๕ รอบแรก_170717_0012

 

” รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่การอบรมครั้งนี้ จากที่เป็นคนคาดหวังกับอะไรๆ ไว้สูง จึงทำให้เราไม่ยอมรับผลลัพธ์ และไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ทำให้ตอนนี้เรายอมรับความเป็นตัวเองได้มากขึ้น หันมาอยู่กับตัวเอง คุยกับตัวเอง มีความกล้า ความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและยอมรับกับเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น
.
” คนทุกคนมีศักยภาพ และสิ่งดีงามอยู่ภายใน หากเราซ่อนมันเอาไว้ ไม่กล้าคิด ทำ และแสดงออกมา เราก็จะไม่มีวันได้เห็นตัวตนที่แท้จริง ศรัทธาตัวเอง เชื่อมั่นเชื่อใจหัวใจตัวเอง ความกลัวเป็นแต่สิ่งสมมติ ก้าวข้ามมันไปให้ได้ ”
.
คุณภัสร์นลิน ( ไข่มุก) อาชีพ ราชการ
.
.
” ประทับใจมากค่ะทุกกิจกรรมทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ชอบหัวข้อเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวค่ะ เราค้นพบว่าเรามีศักยภาพเราสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เราคิด
.
” เราก้าวข้ามความกลัวได้อีกหนึ่งระดับ เรากล้าขึ้นแท็กซีคนเดียวได้แล้ว กล้าเดินทางไปกับคนแปลกหน้า ใช้ปัญญาพิจารณาความกลัว ไม่กลัวอะไรที่ไร้สาระเกินไป จากที่แต่ก่อนกลัวทุกอย่างในโลกนี้ ระดับต่อไปจะตั้งใจฝึกเอาชนะความกลัวการขับรถกับว่ายน้ำค่ะ
.
” ข้อคิดทิ้งท้ายไว้คือ คนเราฝึกได้พัฒนาได้ ควรฝึกและพัฒนาตลอดเวลาเพราะบ้างครั้งอาจเผลอเลอหลงไปกับความคิดที่ผิดของตัวเองได้ ”
.
คุณนภภัสร์สร ( แอน ) อาชีพ ค้าขาย
.
.
” จากการอบรมนั้นได้ทำให้เรามองเห็นอารมณ์ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผ่านมุมมองต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อให้เขียน ทำให้คิดบวกกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น ใจเย็นลงและค่อยๆ มองให้ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ควรมองอะไรเพียงด้านเดียว ควรมองให้รอบด้านการด่วนสรุปเป็นการตัดโอกาสดีๆ ที่จะทำให้เราทราบข้อเท็จจริงและทำให้กลายเป็นคนใจแคบไปโดยไม่รู้ตัว ”
.
คุณจิรันธนิน ( กี้ ) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
บทเรียนจากการอบรม “เขียนข้ามขอบ” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๑
.
ติดตามบทความและการอบรมได้ที่ www.dhammaliterary.org