จะหวังก็จงหวังอย่างอาจหาญ

 

อย่ากลัวความผิดหวังเลย
เธอจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอน
หนีความไม่ได้ดั่งใจ มิได้หรอก
โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเธอนะ
.
ผิดหวังคือแตกต่างจากความคิด
ผิดแผกจากที่โลภ โกรธ หลง
มันไม่เป็นไปตามคาด
แค่เป็นไปตามวิถีโลก
.
อะไรมีเหตุจะต้องเกิด
ถ้ามันดี ปล่อยให้ปรากฎ
ถ้ามันเลวร้าย ใคร่ครวญก่อน
เหตุอันใดส่งผลกัน
.
ดีงามก็ตามปัจจัย
ลูกโซ่ของกรรมอเนกอนันต์
หาใช่เพียงเพราะจากจิต
คิดนึกอะไร ใช่อย่างนั้น
.
เลวทรามก็ตามปัจจัย
ผลกระทบสลักเสลาลิขิต
แม้ความหวังก็เหตุนำไป
เธอไม่ได้เป็นเจ้าของ
.
จะหวังก็จงหวังอย่างอาจหาญ
วาดความนึกฝันบนความจริง
ยอมรับใช่ปล่อยใจหดหู่
ตั้งมั่นบนอนัตตา อนิจจัง
.
ความผิดหวังมิใช่ส่วนเกิน
ชีวิตกว้างใหญ่กว่าใจคาด
โลภ โกรธ หลง จนเพลิดเพลิน
เธอก็เผลอบีบชีวิตเล็กแคบ
.
สมหวังมิใช่ส่วนต่าง
แค่ผิดหวังช้ากว่า
เป็นหนึ่งเดียวกันในความว่าง
ผิดหวังคือสำเร็จที่มาช้า
.
เนตัง มะมะ
เนโส หมัสมิ
นเมโส อัตตาติ

 

อนุรักษ์ ครูโอเล่
คอลัมน์ “บทภาวนา อนัตตา” ตอนที่ 35
15 กันยายน 2564

 

????อ่านบทความอื่นในคอลัมน์นี้
www.dhammaliterary.org/คอลัมน์-บทภาวนาอนัตตา/

????เข้าร่วมโครงการ “ห้องเรียน เขียนภาวนา”
www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา