การมอบรางวัลธรรมวรรณศิลป์ที่ผ่านมา

เวลาผ่านไปเร็วไว เราได้จัดประกวดงานเขียนเยาวชนมา 12 รุ่นแล้ว นับตั้งแต่ปี 2548-2549 เพื่อเป็นการฉลองชาตกาล 100 ปีท่านพุทธทาส โดยมี อ.ประชา หุตานุวัตร และทีมงานซึ่งตอนนั้นโครงการอยู่ภายใต้มูลนิธิเด็ก เป็นผู้ริเริ่ม ก่อนโครงการจะเดินทางมาสู่ร่มเงา สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ มีครูโอเล่รับไม้ต่อและขยายกิจกรรมต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น ก้าวออกมาเป็น สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในปัจจุบัน

การประกวดของเราไม่ได้มีสาระสำคัญอยู่ที่การแข่งขันชิงรางวัล แต่เน้นที่การเปิดพื้นที่ให้โอกาสเยาวชนได้ทบทวนธรรมะซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง และเป็นการเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เขาและเธอได้เข้ามาสู่เส้นทางของการเรียนรู้ ผ่านการจัดค่ายหรือกิจกรรมหลังจากมอบรางวัล และการเผยแพร่งานเขียนของพวกเขาสู่สังคม เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้ส่งเสียงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้รับฟัง ทั้งในแง่มุมเรื่องการศึกษา วัดที่เขาปรารถนา ภาวะผู้นำ จนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

จำนวนน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจากเราจนถึงต่อไป เป็นจำนวนเกิน 100 คนแล้ว รวมประมาณไม่น้อยกว่า 400,000 บาทสำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ เราดีใจที่ได้เห็นน้องๆ หลายคนที่ได้รางวัลจากโครงการ ได้ก้าวเดินต่อไปจนได้รับรางวัลจากที่ต่างๆ ทั้งรางวัลในระดับเยาวชนและรางวัลในระดับบุคคลทั่วไป เหมือนโครงการนี้ได้เป็นขั้นบันไดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะอ่านเขียนของน้อง เราได้แอบเห็นพวกเขาได้ก้าวเดินไปเป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นนักเขียน กวี ทนายความ และอาชีพอื่นๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าเขาจะส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไปในสังคม สิ่งเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่าทุนการศึกษาที่เราให้มหาศาล

เราทดลองรูปแบบของกิจกรรมประกวดอยู่เป็นระยะ มิว่าจะเป็นรูปแบบกติกา กลไกการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมหลังมอบรางวัล การให้ทุนจิตอาสาเพื่อส่งต่อโอกาสนั้นต่อไปให้คนอื่น การดำเนินงานของโครงการนี้ก็มีการเติบโตในช่วงเวลาที่ผ่านมา จาก 6 รุ่นแรกที่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนภายนอก สู่การดำเนินงานโดยใช้ทุนจากกิจกรรมหารายได้ของโครงการเองทั้งหมด แม้จะให้ทุนการศึกษาได้น้อยลงตามงบประมาณที่มี แต่เราก็ยินดีกับการพึ่งพาตนเองและการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของโครงการนี้

รุ่นที่ 13 นี้เราก็จะพัฒนาโครงการนี้ไปอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะประกาศรับผลงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 นี้เป็นต้นไป ก้าวย่างใหม่ของโครงการนี้จะเป็นอย่างไร ขอให้ติดตามไปด้วยกัน 😊

สนับสนุนกิจกรรม สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผ่านหลักสูตรอบรมต่างๆ

www.dhammaliterary.org/open-course

เรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ฟรี

www.punnspace.com/learning