จัดอบรมถอดองค์ความรู้กับ Bangkok Pacific Steel และบริษัท สูตรคูณสุข

 

ขอขอบคุณบริษัท #สูตรคูณสุข และบริษัท Bangkok Pacific Steel จำกัด ที่ได้ให้ความวางใจแก่ครูโอเล่และทีมงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมจัดอบรมถอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้นำผู้สืบทอดขององค์กร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ผ่านการฝึกการจับประเด็นและคิดสังเคราะห์ ด้วยการฝึก Visual Notes กิจกรรมเกมภาพปริศนา การฝึกทักษะพื้นฐานการถอดองค์ความรู้และการสัมภาษณ์ โดยเป็นการต่อยอดการอบรมครั้งก่อนที่ได้จัดร่วมกันเมื่อปีที่แล้ว

ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่เว็บไซต์
https://www.dhammaliterary.org/open-course/