“ฉันตัวเล็ก แต่ภายในมีผู้ชายคนหนึ่งหลบซ่อนอยู่” | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

 

อ่านบันทึก “ความอ่อนน้อม” จากคุณวรวิทย์ ผู้เรียนคอร์ส “เขียนภาวนา” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin