ฉันกับเขียนข้ามขอบ… บทเรียน #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๒

 

เขียนข้ามขอบ รอบสอง_170723_0079

 

 

ฉันกับเขียนข้ามขอบ… บทเรียน #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๒

 

บทเรียนและบันทึกประสบการณ์การอบรม “เขียนข้ามขอบ” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๒ (workshop สองวัน)

โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org

 

 

 

เขียนข้ามขอบ รอบสอง_170723_0070 เขียนข้ามขอบ รอบสอง_170723_0076