{ จงกล้าถาม }

 

{ จงกล้าถาม }

หากเราไม่มีคำถามเลย ชีวิตเราจะเป็นดังเรือที่ถูกลากจูงตามกระแส อย่างที่ไม่มีทิศทางชีวิตแน่นอน ตามค่านิยมความเชื่อของสังคม ตามเทรนด์ฮอตแฟชั่นฮิตทั้งหลาย ตามกระแสอารมณ์ความอยากจากจิตใจตน หรือตามคำพูดจากคนอื่นร่ำไป การถามคำถามคือการที่เราหยุดลงและหาทิศทางที่เราจะไปต่อ ชีวิตในปีชงจะไม่ไหลไปตามกระแสกรรมของดวงดาวและสิ่งนอกตัวได้ เมื่อรู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อกำหนดทิศทางของความคิด การกระทำ และชีวิตอย่างเหมาะสม

เราทุกคนอยู่กับคำถามอยู่แล้วในแต่ละวัน ทั้งการถามตนเองและคนอื่น แต่เป็นคำถามทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลบ้าง เพื่อการตัดสินใจบ้าง เพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์บ้าง เราถามดี ย่อมได้รับคำตอบที่ดี ถามไม่ดีหรือถามไม่ถูกประเด็นหรือถามไม่รู้กาละเทศะ ผลก็ย่อมออกมาแย่หรือไม่ดีเท่าที่ควร การถามใจตนเองก็เช่นกัน หากเราถามด้วยคำถามที่ไม่ดี คำตอบที่ออกมาก็ย่อมไม่ดีเช่นกัน

บางคนจะเชื่อว่า คำตอบ สำคัญที่สุด เพราะต้องการเส้นทางที่จะไปต่ออย่างชัดเจน แต่หากเรายังไม่สามารถถามตนเองได้อย่างถูกต้องแล้ว คำตอบที่ได้มา อาจพาเราหลงทางไปอีกไกล การถามคำถามนั้นเสมือนกับเราเดินเข้าตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า หากเราไม่ได้ถามตนเองว่า ฉันจำเป็นต้องซื้อสิ่งใดบ้าง เราก็อาจเสียเวลาไปกับการเรื่อยเปื่อย เดินเล่น หรือหยิบของที่ไม่จำเป็นจริงๆ มามากมายจนเสียเงิน และเสียเวลาที่ลืมของจำเป็นจริงๆ ไป คำตอบเสมือนกับสินค้าในตลาด คำถามคือทิศทางที่จะไปหาสินค้านั้น หากคำถามไม่ดีก็พาเราได้รับสินค้าหรือคำตอบไม่ถูกต้อง พาเสียเวลาและเสียเงิน

เมื่อเราหวังเปลี่ยนชีวิตตน หรือเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีแห่งความสำเร็จ เราต้องหยุดลงและกล้าถามตนเอง ด้วยคำถามต่างๆ แม้แต่คำถามที่เราไม่อยากถาม ไม่กล้าตอบ หากคำถามนั้นไม่ได้นำมาซึ่งคำตอบใดๆ หรือถามแล้ว ได้แต่คำตอบเดิมๆ บางทีคำถามนั้นอาจไม่ใช่คำถามที่ถูกต้อง เราต้องกล้าเปลี่ยนคำถามใหม่ด้วย การจะเปลี่ยนชีวิต ต้องใช้อำนาจหรือพลังอันยิ่งใหญ่ คนที่จะมีอำนาจ ต้องมีคำถาม เพราะคำถามทำให้เรามีอำนาจในการตัดสินใจเลือก ชนิดที่ไม่ถูกชักจูงด้วยกระแสจากภายนอกหรือภายในจิตใจตนเอง
อย่าปล่อยให้ปีเดือนหรือความล้มเหลวใดๆ เป็นผู้มีอำนาจที่ชี้นิ้วสั่งให้เราเป็นไปอย่างไร จงท้วงทักยืนท้าทาย ขึ้นไถ่ถาม ถามด้วยคำถามสำคัญที่ช่วยพลิกมุมมองเราและเปิดโอกาสให้เรามีช่องเดินหมากชีวิตต่อไป

อ่านฉบับเต็มได้ที่หลักสูตรออนไลน์ “แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด”โครงการปัญญ์ สเปซ กิจกรรมการกุศลโดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์

https://punnspace.com/learning/mod/page/view.php?id=406