ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส & เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน

 

เนื่องในวาระ ๑๑๖ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ ทางเราจึงขอสัมภาษณ์ อ.ประชา หุตานุวัตร (อดีต พระประชา ปสนฺนธมฺโม) ในหัวข้อ ความพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส และ เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน

 

การสัมภาษณ์ประกอบด้วยหัวข้อ :

– งานเขียนท่านพุทธทาสที่ได้อ่านเป็นชิ้นแรกๆ
– อิทธิพลจากหนังสือท่านอาจารย์ และเล่มที่ชอบ
– งานเขียนอีกเล่มที่มีอิทธิพลต่อความคิดในสมัยวัยหนุ่ม
– ลักษณะพิเศษของงานเขียนท่านพุทธทาส
– เคยวิจารณ์งานเขียนของท่านหรือไม่ ?
– หนังสือของท่านยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปไหม ?
– หนังสือเล่มแรกๆ ของท่านที่แนะนำให้อ่าน
– แนวทางการส่งเสริมงานเขียนของท่านพุทธทาส
– สิ่งที่นักเขียนและนักเผยแพร่ธรรมะควรเรียนรู้จากท่าน ?
– เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรสนใจงานของท่าน ?

 

พร้อมด้วยการสัมภาษณ์เรื่อง :

– เหตุผลที่ทำหนังสือ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ฉบับคนหนุ่มสาว”
– เพราะอะไรคนหนุ่มสาวจึงต้องอ่านเล่มนี้
– ที่มาของการทำหนังสือ “นิวรณ์ : ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน”

 


 

ผู้สนใจหนังสือ “เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ฉบับคนหนุ่มสาว” และ “นิวรณ์ : ขยะและแก้วมณีในหัวใจคน” (ราคาย่อมเยา)

สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/Sempress2020

หรือติดต่อ คุณไอ Call: 093-669-9594 Line ID: iladacraft