การอบรม เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต (8-9 และ 22-23 พฤศจิกายน 2557)

 

“เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต”

: คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต 

 

บันทึกไม่ธรรมดา + แบ่งปัน =
เยียวยาใคร่ครวญชีวิต + ผ่านสัญลักษณ์จิตไร้สำนึก + น้อมนำปัญญาญาณ

 

 ปิดรับสมัครการอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ครั้งแรกในความร่วมมือระหว่าง ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ  ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต  โครงการธรรมวรรณศิลป์
วิทยากร : อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

 

คอร์สเขียนเปลี่ยนชีวิตชุดพิเศษเทคนิคหลากหลายการเขียนเพื่อการก้าวผ่านของชีวิตและดึงปัญญาญาณในตัวเรา ด้วยพลังมหัศจรรย์ของการเขียนผ่านโลกของความฝัน สัญญาณชีวิต และตัวตนที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ต้องการเครื่องมือพัฒนาชีวิต  ดูแลกาย ใจ และจิตวิญญาณ
การเขียนลักษณะนี้ไม่ต้องใช้ฝีมือและทักษะใด เพียงเฝ้าฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างวางใจ ไม่เน้นเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เน้นการเขียนเพื่อสร้างสรรค์ชีวิต

 

 

ระยะเวลา / วันเวลาการอบรม
อบรมจานวน 4 วัน ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเชิงผ่านประสบการณ์ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 8-9 และ 22-23 พฤศจิกายน 2557 รวม 4 วัน เวลา 9.00น.-16.30 น.

 

ณ อาคารสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดโปรดติดต่อ

02-441-5022-3 , 099-1260420 (คุณน้ำข้าว)

http://www.ce.mahidol.ac.th/news-events/view-news.php?new=22

 

การอบรมรุ่นที่ผ่านมา

www.youtube.com/watch?v=6Iu3Cml9aKc

 

โปสเตอร์คอร์ส5