โปรแกรม เขียนเปลี่ยนชีวิต (Khianpianchiwit) 2

 

โปรแกรม เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่น 2.0
Khianpianchiwit App 2.0

โปรแกรมเพื่อนคู่ใจนักบันทึกและผู้ต้องการดูแลใคร่ครวญชีวิต พัฒนาโดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์

 

ระบบ Android

ดาวโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมได้ทาง

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.khianpianchiwit

 

 

ระบบ Window PC

ดาวโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมได้ทาง

http://youngawakening.org/write4life/wp-content/uploads/setup.exe

 

 

คุณสมบัติประกอบด้วย

– หัวข้อบันทึกพื้นฐานง่ายๆ เพื่อดูแลชีวิต  จำนวน 108 หัวข้อสำหรับรุ่นที่ 1-2
– ไพ่ชีวิต เครื่องมือสำหรับใคร่ครวญตนเองและหัวข้อบันทึก ได้แก่ไพ่นางฟ้า และไพ่อุปสรรค
– คำแนะนำการบันทึกเพื่อดูแลชีวิตเบื้องต้น และคำแนะนำสำหรับใคร่ครวญไพ่นางฟ้าและไพ่อุปสรรค
– ลูกเล่นกับระฆังเจริญสติ
– เชื่อมโยงกับการภาวนาส่วนบุคคล ทั้งแง่การใช้งานและระบบโปรแกรมที่ผู้ใช้อาจไม่เห็น

 

p1

Screenshot_2014-11-01-14-50-52

 

 

โปรแกรมนี้นำมาใช้และเผยแพร่ครั้งแรกในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ประจำปี ๒๕๕๗
ในส่วนของ ไพ่ชีวิต ทั้งสองแบบ ซึ่งเป็นหัวข้อบันทึกหัวข้อหนึ่งและเป็นเครื่องมือทบทวนตนตลอดการอบรม 7 สัปดาห์

พัฒนาโดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดย อนุรักษ์ เม่นนหรุ่ม C.Ht เขียนหลักสูตรและโปรแกรม

รุ่นที่สองนี้ได้พัฒนาระบบของโปรแกรมฝ่ายวินโดร์ให้มีเสถียรภาพ และระบบกระทัดรัดแบบเดียวกับแอพพลิเคชั่นแอนดรอย์

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจผู้ที่ชอบเขียนบันทึก ผู้ต้องการเครื่องมือพัฒนาชีวิต ผู้สนใจนำการเขียนมาประยุกต์ใช้ดูแลกายใจในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อต่อยอดการเรียนรู้สำหรับผู้ผ่านการอบรมกับโครงการฯ หรือผ่านการฝึกอบรมในแนวทางจิตปัญญา หรือการพัฒนาด้านใน ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองต่อเนื่อง
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การเขียนเพื่อดูแลใจกายและชีวิตเบื้องต้นสู่สังคมในวงกว้าง
4. เพื่อระดมทุนจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาหรือได้รับประโยชน์จากความรู้ที่โครงการฯเผยแพร่ เพื่อพัฒนากิจกรรมและหล่อเลี้ยงคนทำงาน
5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการใคร่ครวญตนเอง ขัดเกลาจิตใจ ภาวนาในชีวิตประจำวัน

 

ข้อจำกัด*

– ไม่สามารถทำงานร่วมกับสมาท์โฟนที่ใช้ intel processor บางรุ่นได้ (เฉพาะโทรศัพท์และแทปเล็ต ส่วนคอมพิวเตอร์ใช้งานได้)
– เหมาะสำหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเองอย่างแยบยลและพร้อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

 

*ภาพประกอบจากการอบรมที่ผ่านมาและส่วนหนึ่งของบันทึกผู้เข้าร่วม

 

p2


Screenshot_2014-11-01-14-51-11

 

 

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ :โครงการธรรมวรรณศิลป์ เพียรพยายามอย่างมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมในด้านลึก โดยไม่มุ่งแสวงผลกำไรนอกจากการหล่อเลี้ยงกิจกรรมและทีมงาน ซึ่งได้รับทุนจากการจัดอบรมส่วนหนึ่งและการริจาคจากบางองค์กร (จำนวนไม่มาก) และจากบุคคลผู้มีใจศรัทธาในอุดมคติเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม

หากท่านผู้ใช้โปรแกรมนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับประโยชน์หรือเห็นคุณค่าในงานของเรา ท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมสนับสนุนโครงการเราได้ ตามช่องทางอาทิ

1. สนับสนุนด้วยการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หนังสือ และโปรแกรมจากโครงการสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านการแลกเปลี่ยนในโลกออนไลน์ก็ดีหรือแนะนำให้แก่บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากงานของเรา
2. สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายและทุนโครงการ ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล คือ การประกวกดงานเขียนรางวัลทุนจิตอาสา ธรรมวรรณศิลป์ และการจัดอบรมเขียนเปลี่ยนชีวิต และส่วนหนึ่งเพื่อหล่อเลี้ยงคนทำงานในโครงการซึ่งไม่มีรายรับเป็นเงินเดือน
หากต้องการบริจาคเพื่อสมสบทุนหรือสนับสนุนโครงการ

 

อ่านหลักสูตรการอบรมของเราhttps://www.dhammaliterary.org/write4life/คอร์สการอบรม/