สำเร็จรุ่นที่ 18 แล้ว 🥳 หลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์”

 

สำเร็จรุ่นที่ 18 แล้ว 🥳 สำหรับหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา (จำนวน 5 วัน พร้อมการบ้านระหว่างสัปดาห์) ขอขอบคุณทั้งศิษย์ใหม่และเก่าที่เข้ามาเรียนรู้การใช้ไพ่ทาโรต์ และการสะท้อนทบทวนตนเองกับชีวิตในรุ่นนี้

ไพ่ทาโรต์ไม่เพียงเป็นเครื่องมือของการทำนาย แต่ยังสามารถใช้เป็นประตูสู่การสำรวจตัวเองและการใคร่ครวญ ด้วยหลักการและวิธีฝึกในควบคู่กับการพัฒนาจิตใจ

 

…สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ…

 

“ได้เรียนรู้เทคนิคการตีความหมายหน้าไพ่, มุมมองการอ่านไพ่ที่หลากหลายจากเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากตำราที่เรียนมา เป็นการอ่านไพ่ที่นุ่มลึก รับรู้ถึงพลังบวก ฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจ, ได้เรียนรู้วิธีการวางไพ่แบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน เป็นการวางไพ่ที่สะท้อนตัวเองดีมาก อยากพัฒนาตัวเองเยอะๆ เพราะมีบางมุมที่ไม่เคยมีใครบอกให้เรารู้เลย”

“การเรียนครั้งนี้ได้เห็นความก้าวหน้าในการรักตัวเอง มีความสุขในใจได้จากตัวเราเอง ได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ รู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก
เหมือนได้มาหยุดพักทบทวนความคิด และได้พลังใจในการก้าวต่อไปค่ะ”

“ทำให้รู้จักตัวเองจากไพ่ทาโรต์ ได้รับความรู้จากการดูไพ่ เข้าใจสัญลักษณ์ไพ่ แต่ละใบว่ามีความหมายว่าอะไร โดยการเปิดไพ่ สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงทำให้มีทัศนคติที่ดีขึ้น”

“ดีใจที่ได้รับโอกาสการเข้ามาเรียนในฐานะศิษย์เก่า หลังจากที่เรียนผ่านไปหลายปี ได้กลับรีเฟรช มาทบทวนความรู้ รื้อฟื้นเทคนิคเรียงไพ่ การอ่านไพ่แบบเชื่อมโยงต่างๆ และได้รับความรู้ใหม่ๆ จากทั้งครูและเพื่อน ได้กลับมาเปิดไพ่ทบทวนตัวเอง มองเห็นตัวเองในจุดที่หลงลืมไป โดยมีมุมมองจากครูและเพื่อนช่วยแนะนำ”

“เข้าเรียนแล้วสนุก มีกิจกรรมให้ทำตลอดเวลา ได้ทดลองอ่านไพ่จริงและแชร์สะท้อนตัวตนทุกคาบเรียน ทำให้ได้ฝึกทำกล้าที่จะอ่านและแปลความหมายหน้าไพ่มากขึ้น และการได้แชร์กับเพื่อนที่เรียนทำให้เปิดมุมมองในการตีความหมายไพ่มากขึ้น ได้รู้จักไพ่ทาโร่ต์แต่ละใบละเอียดมากขึ้น ทั้งที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย ได้ทราบวิธีการออกแบบการจัดเรียงไพ่เพื่อตอบคำถามสะท้อนตนเองให้ละเอียดชัดเจนขึ้น และได้ทราบว่าไพ่ทาโร่ต์เป็นมากกว่ากว่าคำพยากรณ์เพราะใช้ในการตอบคำถามใดก็ได้ที่อยากค้นหาคำตอบ”

“คอร์สนี้เป็นการเรียนไพ่ทาโร่ต์ที่มากกว่าการทำนายจริงๆค่ะ ชอบแนวทางที่คุณครูสอนให้เรานำเอาหลักจิตวิทยามาใช้กับการเปิดไพ่ และยังเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุุทธศาสนาได้อีกด้วย การเรียนไพ่ทาโรต์ครั้งนี้ทำให้เราได้รู้ว่าไพ่แต่ละใบสามารถสะท้อนมุมมองต่อตนเองและผู้อื่นที่เปิดกว้างหลากหลายขึ้นทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี และยังลงลึกไปถึงระดับจิตใต้สำนึกได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เราเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นหากพบปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการดูในส่วนของตัวเราเองหรือการดูให้ผู้อื่น กิจกรรมการเรียนรู้ในคอร์สก็สนุก ตื่นเต้นและท้าทายจริงๆค่ะ ถึงแม้จะเรียนผ่านซูมแต่ก็สนุก”

“ได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น ทั้งข้อดีข้อเสียและในส่วนที่ตนเองไม่รู้ และได้ฝึกการยอมรับในขณะเดียวกัน และ ได้ใคร่ครวญ เห็นและฝึกยอมรับ นิวรณ์และกิเลสของตนเองที่มีมากมาย ในกระบวนการที่ครูวางไว้”

“ได้รู้จักตัวเองในมุมลึกๆ เห็นมุมสะท้อนจากเพื่อนที่ช่วยอ่านไพ่ และการใช้มุมมองหลากหลายในการอ่าน ชอบที่ครูใช้ธรรมะร่วมกับการสอนด้วย มันทำให้เราไม่หลงไปกับจินตนาการมากเกินไป”

“ขอบคุณทุก ๆ คนที่ช่วยกันเรียนรู้ และตั้งใจช่วยเหลือ แบ่งปันการอ่านไพ่ ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ชอบทุกครั้งที่ได้เข้าห้องย่อย ลุ้นว่า จะได้เจอใคร โจทย์คือ อะไร รวมทั้งขอบคุณครูโอเล่ที่สุด ที่สรรหาวิธีการสอน มาให้นักเรียน ได้คิด ได้วาด ได้ขีดเขียน สร้างสิ่งจดจำ แบบไม่ยัดเยียด แต่ผ่านการลงมือทำ โดยไม่จำเป็นต้องอิงตำราให้หนักสมอง อย่างการสิงไพ่ ที่สนุก มีสาระ การได้ลองเข้าไปเป็นคนบนไพ่ ทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้แจ่มชัดขึ้น ส่งผลกับการตีความหมายไพ่ ในหลากหลายแง่มุม (in-out-side) ได้คำตอบตรงตามโจทย์และประเด็นปัญหา
รวมถึงการสอนธรรมะ ไม่ให้หลงไปกับกิเลส ทิฐิ มานะของผู้อ่านไพ่”

“การเรียนครั้งทำให้ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกที่เป็นต้นต่อต้นเหตุแห่งผลที่เรามองไม่เห็นในตัวเอง ในปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยง อดีต ปัจจุบัน อนาคตที่จะเกิดกับตัวเราที่สำคัญเราสามารถให้คำแนะตัวเองได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองได้ เหมือนเราสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเองโดยผ่านไพ่ ทำให้เราเห็นตัวเองและรู้จักตัวเองมากขึ้น”

“ทำให้เราไม่ยึดติดกับคำตอบเดิมๆทำให้เรารู้จักไพ่และ รู้จักตัวเองมากขึ้น ให้รู้ว่าตัวตนเราว่าเป็นใคร ไพ่สะท้อนการเป็นเราได้ดีมาก ไพ่จะบอกมุมมองที่เราไม่ได้มองตนเอง ไพ่สะท้อนตัวตนเราจากการเป็น ทั้งในสิ่งที่เรามองเห็นตัวเองและในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเอง ทำให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้น ข้อดี ที่ตัวเองมีจริงๆ แต่บางทีเราก็ไม่ยอมรับว่าเรามีข้อดี ไพ่ก็สะท้อนให้เราเห็นตัวตนเรา อันนี้ชอบมากๆ เพราะเพิ่มความมั่นใจและคอนเฟริ์มในศักยภาพของเรา และบอกข้อเสีย ที่ขัดขวางในศักยภาพของ คือการคิดลบ ความกลัวต่างๆ ไพ่ก็ให้คำแนะนำได้ดีมากๆ การเรียนครั้งนี้เป็นเรียนที่คุ้มค่า เพื่อให้ตัวเราพัฒนาตัวเองขึ้น เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม”

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตร

รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ : เรียนไพ่ทาโรต์ ให้เข้าใจตัวเอง