“Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรก

 

การอบรม “Self-Hypnosis โปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรกได้จบลงแล้ว โดยเป็นหลักสูตรพิเศษที่ต่อยอดจากการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ทั้ง 18 รุ่นที่ผ่านมา โดยได้ต้อนรับศิษย์เก่าสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมเรียนในรอบปฐมฤกษ์

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกเป็นนายเหนือความคิดและจิตใจของตนเองผ่านศาสตร์การโปรแกรมจิตด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ติดตัว บนพื้นฐานของหลักธรรมและการสะกดจิตบำบัด ผ่านการอบรมที่เน้นการลงมือทำทั้งในคาบเรียนผ่าน Zoom และหลังการเรียนแต่ละคาบ

ติดตามการอบรมในชุด ห้องเรียน พลังแห่งจิต ได้ที่เว็บไซต์
https://www.dhammaliterary.org/mindpower/

 

“ประเด็นที่มีอิทธิพลกับตัวเองมากๆ คือคำสอนคุณครูที่ว่า “เราถูกโปรแกรมจิตอยู่แล้วทุกๆวัน” ไม่ว่า จะถูกปัจจัยภายนอกโปรแกรม หรือตัวเราโปรแกรมตัวเอง คำพูดนี้กระตุ้นให้ได้คิด จริงๆแล้ว การสะกดจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราถูกสะกดจิตอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ เมื่อไม่รู้เท่าทัน จิตของเราจะถูกโปรแกรมแบบไม่มีระบบ ไม่มีสติ เป็นชีวิตที่ปล่อยไหลไปตามยถากรรม ตามกิเลสที่ยั่วยวนเรา ส่งผลให้เราสุข ทุกข์ไปตามกรรม

แต่การเรียนรู้จากคอร์สนี้ ทำให้เข้าใจและเห็นจริงผ่านประสบการณ์ของกิจกรรม ว่า การโปรแกรมจิตให้เป็นระบบ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง เพียงรู้เท่าทัน และ ใช้สติกำหนด ความรู้สึก นึก คิดเราเอง ก่อนจะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย วาจา ใจ ช่วยให้เราทำในสิ่งที่ควรทำ และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้”

/ คุณปลื้ม

 

“ได้เรียนรู้เรื่องภาษามีผลต่อเราและพลังงาน – การแยกสิ่งกระทบทางผัสสะและเปลี่ยน 1 อย่าง ช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้น ชอบที่เชื่อมโยงกับการภาวนาค่ะ สงบ ผ่อนคลาย และช่วยให้มีสติมากขึ้น ได้เรื่องพลังงานลบ ตอนทำท่าพลังงานลบนั้น พลังงานแรงมากค่ะ นึกถึงพลังงานดีๆ เอามาหลอมรวมช่วยให้รามีพลังงานที่ดีและไปทำอย่างอื่นต่อได้ค่ะ ขอบคุณครูมากๆ ที่จัดคอร์สนี้ และขอบคุณเพื่อนๆ ที่มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันค่ะ”

/ คุณก้อย

 

“ได้เรียนรู้วิธีปรับเปลี่ยนปัญหาด้วยอายตนะ ช่วยทำให้ปัญหาจางลง ขจัดปมลึกๆที่ฝังออก้ ตะก่อนได้แต่ปล่อยเลยตามเลย สามารถทำให้ปัญหาจางลงเล็กลง เอาไปแปะไวัพร้อมกับเพิ่มความคิดใหม่ๆและดีๆให้ชัดเจนขึ้น หลังจบคอส ไปไหนก็รู้สึกสบายใจกว่าเดิมมาก”

/ คุณแมว

 

“เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นการสอนแบบปฏิบัติที่เราสามารถทำตามได้อย่างง่ายได้ ความตั้งใจในการนำไปใช้คือเอาไว้สงบสติและระบายความทุกข์ที่เกิดจากจิตของเราเอง”

/ คุณมด

 

“ได้รับความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติตามเทคนิคที่ครูสอนได้ฝึกกำลังจิต และวิธีการปลดปล่อยความเครียดที่สะสมรู้สึกสงบขึ้น อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะ

“ได้นำความรู้ที่ครูสอนมาใช้ในกิจวัตร หรือการทำงานทำให้มีสมาธิ และสามารถเก็บพลังงานบวกเอาไว้กับตัวได้นานขึ้นไม่ถูกทำลายไปง่าย ๆ เหมือนช่วงก่อนที่มาเรียน“

/ คุณเอ

 

“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสองวันนี้คือ

– เห็นด้านมืดและด้านสว่างของตัวเอง ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรา

– ได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของจิต เมื่อเราควบคุมได้ไม่มีอะไรน่ากลัว

– ได้รู้จักวิธีสั่งจิตตัวเอง ที่ล้ำลึกมากแต่ได้ผลมากและง่ายมากกว่าที่คิด

– ได้รู้จักเครื่องมือง่ายง่ายที่อยู่ในตัวเราเราสามารถทำเองได้

/ คุณหมี รุ่นแรก